minj
Lokality


Databáze minerálů   Zde podle abecedy naleznete seznam a charakteristiku minerálů z Ústeckého kraje a jeho okolí, které jsem našel + typické lokality výskytu. Některé informace jsem čerpal z knihy Horniny a minerály (Monica Price, Kevin Walsh).


A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
M
N
O
P
S
T
W

Jakub Mysliveček ©