minj
Lokality


Databáze minerálů   V této sekci naleznete seznam aktuálně celkem 60 minerálních druhů, které lze nalézt na území České republiky (to samé platí pro zobrazené fotografie minerálů, které pocházejí pouze z lokalit v ČR). Samozřejmě zde nenajdete zdaleka všechny minerály popsané z našeho území, ale pouze výčet těch minerálů, které u nás lze stále s vyšší či menší úspěšností nalézt. Seznam minerálů je řazen abecedně. Varianty minerálů (např. ametyst, fakolit apod.) naleznete pod příslušným hlavním název minerálu.

   Tato sekce byla poprvé publikována 1.7. 2011 a obsahovala celkem 28 popisů minerálních druhů nacházejících se pouze v Ústeckém kraji. Byla rozšiřována do roku 2015, kdy obsahovala popis 45 minerálních druhů. Sekce však prošla kompletní změnou v průběhu let 2021 – 2023 a 1.7. 2023 byla spuštěna její nová verze s lepšími popisy minerálů i lepšími fotkami daných druhů. U každého minerálu naleznete popis habitu (vzhledu), možné barvy, typ vzniku a výskytu, tabulku s fyzikálními a chemickými vlastnosti doplněnou o hojnost výskytu v ČR a především jmenovitý seznam hlavních lokalit výskytu v rámci ČR a samostatně popsaný výskyt v rámci Ústeckého kraje (v duchu původní verze této sekce). Hojnost výskytu je rozdělena na 5 stupňů (hojný, poměrně hojný, nepříliš hojný, poměrně vzácný, vzácný). Fotografie vzorků jsou všechny mé vlastní a pocházejí buď z mé sbírky (případně vzorků, které jsem vlastnil a již je nemám) a částečně zde najdete také fotografie minerálů ze školní sbírky jednoho českého gymnázia, kde učím.


Hojný
Poměrně hojný
Nepříliš hojný
Poměrně vzácný
Vzácný


   Texty byly vytvořeny na základě běžně dostupných informací na internetu (např. Wikipedie), vlastních zkušeností a poznatků a také z knih Nový kapesní atlas Horniny a minerály (Monica Price, Kevin Walsh), Atlas minerálů České a Slovenské republiky (Jiří Sejkora, Jiří Kouřimský) a Naše nerosty (Jiří Kouřimský, Jan Solovjev).


A
B
C
F
G
H
Ch
I
K
L
M
N
O
P

S
T
U
W
Z

Jakub Mysliveček ©