minj
Lokality


Databáze minerálů
  


Molybdenit   Molybdenit je minerál, který na první pohled upoutá svou výrazně stříbřitou barvou, která má však poměrně výrazný namodralý nádech a je neprůsvitný. Je to ale také minerál tvořící krásné hexagonální krystalky, které jsou však velice křehké díky jeho nízké tvrdosti. Jeho krystaly, plíšky či šupinky se dají velice snadno ohýbat. Výrazným rozpoznávacím znakem je také fakt, že velice snadno zanechává kovově modrošedý vryp na papíře. Je typickým minerálem pro vysokoteplotní hydrotermální žíly, často doprovázející greisenizaci. Díky tomu jej můžeme najít v paragenezi s takovými minerály jako je kasiterit, wolframit, scheelit apod. Vyskytuje se ale také na porfyrických ložiscích, v některých Mo bohatých pegmatitech či na puklinách některých granitů. Vzácněji se pak nachází v některých metamorfitech (např. skarnech). Zajímavostí může být původ názvu molybdenit. Je odvozen z řeckého „molybdaena“, což ovšem znamená tuha. Je totiž velmi často zaměňován právě za grafit, který však není ohebný a nemá namodralou barvu. Jedná se o nejvýznamnější rudu molybdenu, jelikož obsahuje až 60 % Mo. Molybden se následně využívá v metalurgii pro výrobu velmi pevných slitin s železem a uhlíkem, ale má také celou řadu dalších využití.

   V České republice je molybdenit nepříliš hojným minerálem. Jeho nejvýznamnější akumulace se nachází v ústeckém kraji, respektive jsou spjaty s greisenizací. Známé jsou až 10 cm velké lupenité agregáty ze štoly 5. květen ve Vrchoslavi. Krásné dokonalé krystaly lze pak najít v Krupce, především v revíru Knöttel a to do velikosti až 2 cm. Hojný je též na Cínovci. Mimo ústecký kraj jsou pak jeho významné výskyty kolem Horního Slavkova. Výskyt je také znám na zlatonosných křemenných žilách u Bělčic či v pegmatitu u obce Skalsko u Jílového. Setkat se s ním lze však také na celé řadě lokalit granitoidů a to například kolem Kozárovic, v údolí Bílého Labe, u Trhových Svin, Pohledu u Havlíčkova Brodu a dalších místech.


Chemický vzorec MoS2
Minerální skupina Sulfidy
Krystalová soustava Hexagonální
Štěpnost Dokonalá
Lom Lupenitý
Lesk Kovový
Vryp Modrošedý
Tvrdost 1-1,5
Hustota 4,62-4,73
Charakteristika Barva a vryp do modra, ohebný, píše na papír.
Hojnost výskytu v ČR Nepříliš hojný


molybdenit
Hezký vzorek s krystaly molybdenitu v žilce křemene
 (Krupka - štola Václav).
 Velikost vzorku 47 mm.
(detail)
molybdenit
Hexagonální krystalky molybdenitu zarostlé v křemeni
(Krupka - štola Václav).
 Velikost vzorku 48 mm.
molybdenit
Větší krystalky molybdenitu zarostlé v křemeni
(Krupka - Prokopský peň).
 Velikost vzorku 81 mm.
molybdenit
Lupen molybdenitu zarostlý v křemeni a posypaný ferrimolybditem
(Vrchoslav u Teplic - štola 5. květen). Velikost vzorku 63 mm.
molybdenit
Lupen molybdenitu zarostlý v křemeni
(Vrchoslav u Teplic - štola 5. květen). Velikost vzorku 52 mm.
molybdenit
Lupínky molybdenitu zarostlé v granitoidu
(Pohled u Havlíčkova Brodu). Velikost vzorku 77 mm.
Jakub Mysliveček ©