minj
Lokality


Databáze minerálů:Molybdenit

   Molybdenit tvoří modrošedé, měkké, řezné a neprůsvitné krystaly šestiúhelníkového tvaru, lístkovité shluky, šupinky a zrna. Váže se na vysokoteplotních hydrotermálních rudních žílách v časté paragenezi s wolframitem a scheelitem. Vyskytuje se v žulách, pegmatitech a kontaktních metamorfitech.

   Pěkné krystaly molybdenitu se vyskytují v Krušných horách. Vyskytoval se na Cínovci, ale hlavní lokalitou výskytu je Krupka - Knottl (Bohosudov), kde se nachází v pegmatitu a křemenech. Dále se nacházel například na Moldavě či Telnici.

Vlastnosti:

Vzorec: MoS2
Skupina: Sulfid
Soustava: Hexagonální a trigonální
Štěpnost: Dokonalá
Lom: Lupenitý
Lesk: Kovový
Vryp: Modrošedý
Tvrdost: 1 - 1,5
Hustota: 4,62 - 4,73
Charakteristika: Ohebný, řezný, mastný. Vetší hustota než grafit. Barva i vryp domodra.
molybdenit
Dva srostlé krystaly molybdenitu na křemeni (Krupka - Prokopský peň). Velikost krystalů 17 mm.
molybdenit
Molybdenit na křemeni (Krupka - Prokopský peň). Velikost 61 mm.
molybdenit
Molybdenit na křemeni
(Krupka - Prokopský peň). Velikost 58 mm.


molybdenit
Pěkný vzorek molybdenitu
(štola Václav).
Velikost vzorku 79 mm.
molybdenit
Molybdenit v zajímavé dutině po vylouženém minerálu (Prokopský peň).
Velikost vzorku 68 mm.
molybdenit
Molybdenit
(Krupka - štola Barbora).
Velikost vzorku 49 mm.

Jakub Mysliveček ©