minj
Lokality


Doporučená literatura:


   V této záložce naleznete literaturu s mineralogickou tématikou. Knihy nejsou zpracované formou rozsáhlých recenzí, ale u každé knihy je popis jejího obsahu. U některých knih je také můj osobní názor na danou publikaci, která by vám mohla poradit, které knihy jsou více či méně užitečné a kvalitní.horninyamineraly
Nový kapesní atlas - Horniny a minerály

   K této knize mám poměrně blízký vztah, jelikož jsem především díky ní začal sbírat minerály. Jedná se o typickou encyklopedii či atlas. V první části knihy jsou vyjmenovány sedimentární, vulkanické a metamorfované horniny. V druhé části knihy jsou rudné minerály a poslední třetí částí jsou minerály nerudní. U každého druhu je zběžná charakteristika, u minerálů nechybí tabulka s fyzikálními vlastnostmi pro jejich správné určení. Kniha je kvalitně zpracována. Je ideální pro začínající sběratele.mineraly
Průvodce přírodou - Minerály

   Jedná se sice o starší knihu, ale pro začínající sběratele je ideální. Opět se jedná o typickou encyklopedii minerální druhů, tentokrát řazených podle chemického systému.encyklopediemineraly
Encyklopedie - Minerály

   Tato kniha je řazena podle chemického systému. Je vhodná jak pro začítečníky tak zkušené sběratele, jelikož obsahuje velké množství popisů minerálů včetně těch vzácných, samozřejmě doplněných jejich fotografie. Velkým kladem knihy je bodové hodnocení u každého minerálního druhu značící vzácnost danného minerálu v zemské kůře.atlasmineralu
Atlas minerálů České a Sloveské republiky

   Tato encyklopedie minerálních druhů je podle mě dnes nejlepší knihou tohoto typu na trhu. Obsahuje velké množství minerálních druhů nalezených v ČR a SR s jejich detailními popisy všech možných forem. Zatímco na jedné straně je text o daném minerálním druhu, na straně následující je vždy fotografie daného minerálu. Kniha je řazena podle chemického systému. Je ideální jak pro začátečníky, tak pro zkušené sběratele. mineral
Časopis Minerál

   Kdo by neznal tento klasický časopis. Vychází již od roku 1993 a od roku 2007 je režírován Jihočeským mineralogickým klubem. Časopis je znám díky velké hojnosti zajímavých článků vhodných pro začínající i klasické sběratele.
   V posledních letech však již nemá tak zajímavý obsah jako před lety. Navíc vycházejí častěji články psané odborným stylem určeným spíše pro vědce, takže může být pro některé sběratele těžké tyto články pochopit. Na druhou stranu mineralogie je především věda a časopis Minerál má váhu odborného periodika, takže se není čemu divit. Přesto zůstává dobrým a kvalitně zpracovaným zdrojem informací. Vychází každé 2 měsíce a cena jednoho kusu činí 89 Kč.vltaviny
Vltavíny - Tajemní a krásní poslové z vesmíru

   Tato krátká kniha, která zabere cca. 2 hodiny je jednou z knih, které pouze jedinkát přečtete a založíte na věčné časy do knihovny. Pokud nemáte s vltavíny zkušenosti, mohou se vám její informace hodit, avšak běžného sběratele nikterak neoslní.tajemnevltaviny
Tajemné vltavíny

   Pokud sháníte dobré a kvalitně zpracované informace o vltavínech a jejich lokalitách, je pro vás tato kniha ideální. Obsahuje spoustu informací, je čtivá a obsahuje ideální poměr mezi uměleckým a odborným stylem, takže je jak pro začínající, tak i pro běžné sběratele. V knize však nejsou detailní popisy jednotlivých lokalit, nicméně díky ní pochopíte především ojedinělost vltavínů ve skupině světových tektitů. Rozhodně doporučuji zařadit do knihovny sběratele minerálů.geologickevychazky
Geologické vycházky Českou republikou

   Tato publikace je spíše pro zájemce o obecnou geologii. Provede nás spousty zajímavých geologických míst a to formou většinou na sebe navazujících výletů, při kterých si tyto lokality projdeme. Dalo by se říci, že se tedy jedná o exkurzního průvodce.nalezistenerostu
Naleziště českých nerostů a jejich literatura

   Tato stará bichle se dá dnes již těžko sehnat. Vyšla v roce 1970 a obsahuje heslovitě seznam obrovského množství lokalit Česka a jejich minerálů. Také obsahuje mapu s přibližnými pozicemi lokalit. Jedná se o ideální publikaci ke znovuobjevování starých lokalit a je často spojována s Topografickou mineralogií Čech od J. Kratochvíla, jejíž kvalit však nedosahuje.nerostyshp
Nerosty Severočeské hnědouhelné pánve

   Na obrázku vidíte staré vydání - na konci roku 2012 vyšlo nové s markazitem na obálce. Pokud se zajímáte o minerály a lokality terciérních hnedouhelných pánví v oblasti středního a východního podhůří Krušných hor je tato publikace právě pro vás. Najdete zde spoustu informací o lokalitách včetně jejich vzniku, geologické stavby i  minerálech, které se v těchto pánvích vyskytují. Nutno dodat, že vstup do povrchových hnědouhelných dolů je zakázaný a tak je tato publikace určená spíše pro studium místních poměrů, než pro následné vydání sběratele do terénu.geologickaminulostcr
Geologická minulost České republiky

   Tato publikace vás seznámí s geologickými poměry v ČR. Věnuje se geologické historii ČR od archaika až do kvartéru. Jedná se o odborně pojatou knihu a pro začátečníka ve vědách geologických se může jednat o složitý a hůře pochopitelný text. Přesto se jedná o základ geologie ČR a alespoň něco by měl sběratel minerálů či zkamenělin o naší geologické stavbě vědět. Velice zajímavá a poučná publikace, která má 2 vydání (na fotografii 2. vydání). Přestože 2. vydání mělo velký náklad je dnes těžké tuto knihu získat, což jen potvrzuje o jak kvalitní publikaci se jedná.stonarovskemeteority
Stonařovské meteority

   Tato publikace vyšla k 200. výročí pádu Stonařovských meteoritů. Jedná se o velice poutavou publikaci věnované tomuto našemu nejvýznamějšímu pádu meteoritů. Nic lepšího týkající se této tématiky dnes nenajdete. nejzajimavejsinaleziste
Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech

   Tato levná kniha od P. Pauliše je naprosto ideální pro začátečníky, kteří se díky ní dostanou k informacím o mnoha českých lokalitách. Každá z několika desítek lokalit je dobře zpracována včetně geologické stavby lokality, výskytu a popisu místních minerálů a zhodnocení možností sběru (nutno přihlédnout k roku vydání knihy - 2000). K této knize se budete mnohokrát vracet před každou výpravou na dannou lokalitu. nejzajimavejsinaleziste Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II.

   Jedná se o pokračováná předchozí knihy. Opět velmi pěkně a kvalitně zpracované.nejzajimavejsinaleziste
Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech, Moravy a
Slezska III.


   Další pokračování oblíbené série knih od P. Pauliše a S. Kopeckého. Tentokrát se již nesešlo tolik lokalit z jednotlivých oblastí ČR a tak byly vydány dohromady. Opět velmi pěkně a kvalitně zpracované.mineralyceskehostredohori
Minerály Českého středohoří

   Kniha kolektivu autorů v čele se Zdeňkem Dvořákem a Miroslavem Radoněm vyšla na podzim roku 2017. Na 253 stranách je popsána každá význaná mineralogická lokalita v Českém středohoří. Úvodem si přečtete o vymezení území, vulkanismu Českého středohoří a přehledech dřívějších výzkumů a sběratelství. Poté následuje popis 50 významných mineralogických lokalit a to jak historických, tak také aktuálních. Následuje část s detailním popisem všech dosud zjištěných minerálů a v knize mají své místo také zkamenělá dřeva a těžba uhlí v Českém středohoří. Nechybí ani detailní popis minerálů ze štěrků bohatých na těžké minerály jako je třeba Český granát. Celá kniha je plná krásných fotografií z ateliéru Petr Fuchse a moji ji vřele doporučit všem sběratelům minerálů.hornimestakrusnychhor
Horní města Krušných hor - Ústecký kraj

   Dvojdílná série Horní města Krušných hor vyša v roce 2016. Prvním dílem je kraj Karlovarský a v druhém díle se podíváme na horní města v Ústeckém kraji. Kniha je profesionálně zpracována, obsahuje velké množství kvalitních fotografií měst včetně historických pohlednic, fotografie minerálů, štol a také některé důlní mapy. Na 326 stranách se seznámíme s celkem 13 městy, které významnou měrou přispěli ke kulturnímu bohatství střední a východní části Krušných hor. Kniha je určena spíše pro zájemce o historii jednotlivých měst a jejich ložisek. Přesto se jedná o velmi cennou knihu se spoustou informací. Bohužel obě knihy byly vydány pouze v nákladu 1000 ks a díky tomu může být velmi obtížné je dnes sehnat.

Popsaná města: Hora Svaté Kateřiny, Hora Svatého Šebestiána, Hrob, Krupka, Cínovec, Loučná pod Klínovcem, Měděnec, Mikulov, Místo, Osek, Přísečnice, Vejprty, Výslunníuranovemineralycr
Uranové minerály ČR a jejich nejvýznamnější naleziště

   Rok 2016 byl na zajímavé publikace bohatý, ale nejlepší vydanou knihou je rozhodně tato kniha od autorů P. Pauliše a K. Babky, J. Sejkory a P. Škáchy. V obsáhlé 560 stránkové knize najdeme stručnou historii uranu, těžby uranu na území Čech, Moravy a Slezska, poválečnou těžbu uranu a její specifika (mimo geologii s výrazným pohledem na komunistické pracovní lágry). Kniha pokračuje sekcí se specifikami radioaktivních minerálů a zásadami jejich sběru. Hlavní částí knihy je však poměrně detailní popis všech významných ložisek a lokalit uranových minerálů v ČR. Dále se podíváme na metody výzkumu uranových minerálů, obsáhlý přehled uranových minerálů a jejich výskyt v ČR (rozděleno na základě chemických skupin). Kniha je opravdu plná kvalitního textu, fotografií, důlní mapy a další náležitosti, které z ní dělají opravdu nejlepší mineralogicko-ložiskový knižní počin tohoto desetiletí.

Popsané lokality: Příbram, Březové hory, Jáchymov, Rožná, Olší, Hamr a Stráž, Horní Slavkov, Kladská, Smrkovec, Zadní Chodov, Vítkov II., Damětice, Měděnec, Horní Halže, Nový Fojtov, Labská, Medvědín, Rýžoviště, Chotěboř, Zálesí, Jelení vrch.davnysvetzkamenelin
Dávný svět zkaměnelin

   Jedná se již o starší úspěšnou knihu se o dvou vydáních od M. Košťáka. Kniha má sice menší formát, ale na 289 stranách je vše dostatečně popsáno a čtenář se dozví mnoho důležitých informací. Bohatá je též obrazová příloha a tak zkameněliny lze určit i tzv. okometricky dle obrázků. Úvod knihy tvoří povídání o tom, co je to vlastně fosílie, jak vznikají, postavení člověka k fosíliím v minulosti a současnosti, globální klimatické změny a vymírání v historii Země a nesmí chybět stratigrafická tabulka. Hlavní část knihy tvoří klasické rozdělení fosílií dle jejich paleobotanického a paleozoologického zařazení do skupin a jejich detailní popisy dle jednotlivých tříd včetně latinského názvu. Kromě části o mikroskopických rostlinách však kniha neobsahuje popisy vyšších rostlin. Jedná se o základní literaturu pro zájemce o paleontologii.

Popsané skupiny: mikroskopické rostliny, mikroskopičtí živočichové, bezobratlí a strunatci. vltaviny
České a Moravské vltavíny

   Kniha od R. Hanuse a kolektivu autorů vyšla v roce 2018. Tato publikace je zaměřena především na laické zájemce o vltavíny. Na 124 stranách je popsán pojem tektit, dělení skupiny tektitů, vznik vltavínů a to včetně jejich skulptace, tvaru, inkluzí a osvětlení pojmu vnitřního pnutí ve vltavínech. Hlavní část knihy je věnována lokalitám vltavínů, které jsou rozděleny na Jihočeská naleziště, Západočeská naleziště a Moravská naleziště. Nakonec je vltavín představen také z hlediska drahého kamene, tedy z hlediska určování ceny, esoterického působení na člověka a jak už to u drahých kamenů bývá, tak také padělků v podobě syntetických vltavínů. V závěru je uvedeno několik významných sbírek vltavínů v ČR.
   Tato kniha pokročilejšího či znalého sběratele nijak neoslní, avšak jedná se o ideální základ pro lasickou veřejnou a začátečníky. Popisy lokality jsou vesměs velmi obecné.topografickamineralogiecech
Topografická mineralogie Čech I - VIII.

   Druhé vydání série knih od J. Kratochvíla z roku 1957 obsahující celkem 8 jednotlivých knih (jedná se o významně doplněné 1. vydání z roku 1937, které má 5 dílů). Jednotlivé knihy jsou řazeny dle abecedy a poslední 8. díl je rejstříkem všech popsaných lokalit z předchozích dílů. V knihách je popsán kompletní do té doby známý seznam mineralogicky zajímavých lokalit. U každé lokality je uvedeno, kde se přibližně nachází, seznam minerálů se sběžným popisem daného druhu z dané lokality a nechybí řada odkazů do další literatury pro získání detailnějších informací. V knize je opravdu popsána pomalu každá obec, město, vrch údolí atd...
   Tato kniha je pro většinu dnešních sběratelů, zvyklých ideálně podle videa přijít na lokalitu a tam kopat, zkrátka zbytečná. Pro zvídavé sběratele, kteří však dokáží její nezměrný potenciál plně využít se jedná o zlatý důl infomrací. Podle této knihy se dají velmi úspěšně nacházet staré zapomenuté či dříve nevýznamené lokality minerálů a mě osobně již pomohla ke znovuobjevení více než 10 zapomenutých lokalit, o kterých běžný dnešní sběratel nemá ani ponětí. Za mě rozhodně doporučuji, jen je v dnešní době těžké je sehnat v papírové podobě a celý 8 dílný komplet v dobrém stavu se pohybuje kolem 5000 Kč.

Jakub Mysliveček ©