minj
Lokality


Naše exkurze:

   Na podzim roku 2015 jsem dostal nápad, že se pokusím trochu zpopularitovat geologii a tak jsem se rozhodl, že bych mohl provádět zájemce o geologii a sběratele po vybraných lokalitách na severu Čech. Vymyslel jsem si původně dvě exkurzní trasy. První exkurze byla do Krupky a druhá do Českého středohoří. Oba první ročníky těchto exkurzí proběhly v roce 2016 pouze s několika málo účastníky, jelikož jsem si chtěl nejprve vyzkoušet, zda-li mi toto provázení a výklad půjde. Zjistil jsem, že mě tato činnost velice baví a že účasníci mých exkurzí jsou po exkurzích nadšeni z toho co se dozvěděli, co viděli a hlavně co si našli. To mě velmi potěšilo a tak jsem se po první exkurzi do Českého středohoří rozhodl vymyslet ještě druhou trasu po tomto vulkanickém pohoří, kterému se profesně jako vulkanolog věnuji. Hned na začátku těchto exkurzí mi s výkladem začal pomáhat i kamarád Martin, student geologie na PřF UK v Praze. Společně jsme si trochu pohráli s programy exkurzí a vymysleli jsme exkurze tak, jak jsou dnes vedeny. V roce 2018 jsem vymyslel již třetí exkurzní trasu po Českém středohoří a dvoudenní exkurzi po ložiscích s těžbou železných rud a fluoritu v Krušných horách.

   Reportáže z jednotlivých exkurzí naleznete v sekci historie od roku 2016. Níže pak uvádím pozvánky na naše exkurze včetně detailního programu a všemi důležitými informacemi.

   Pokud vybraná exkurze již v daný rok proběhla, bude možné se přihlásit na další ročník teprve v době, kdy se v nabídce konkrétní exkurze objeví termín na následující rok!


!!!PŘIHLAŠOVÁNÍ NA EXKURZE V ROCE 2021 JIŽ SPUŠTĚNO!!!


exkurze
Úvodní přednáška při exkurzi do Krupky - Knöttelu na jaře roku 2018.Nabídka exkurzí:


krupka
Mineralogicko-ložisková exkurze do
Krupky - Knöttelu


   Exkurze vás zavede do historického rudního revíru Knöttel v Krupce, nacházející se ve východní části Krušných hor. Během jednodenní exkurze se dozvíte základy geologie planety Země, regionální geologické poměry Českého masivu se zaměřením na východní Krušné hory, historii dolování rud na Krupce a poznáte minerály místních lokalit. Samozřejmostí bude hojný sběr minerálů.
trasaa
Mineralogicko-vulkanologická exkurze do
Českého středohoří (trasa A)


   České středohoří je jedno z našich nejmladších vulkanických pohoří. Dozvíte se co je to teorie deskové tektoniky, jak se utvářel Český masiv a jak nám do toho zapadá České středohoří. Při této exkurzi se podíváme na 4 lokality, které vám dají základní přehled o vzniku a vývoji tohoto vulkanického pohoří. Na třech lokalitách pak bude možný sběr typických místních minerálů. Tato exkurze tvoří základ znalostí pro další dvě exkurzní trasy B a C.
trasab
Mineralogicko-vulkanologická exkurze do
Českého středohoří (trasa B)


   České středohoří je jedno z našich nejmladších vulkanických pohoří. Při této exkurzi se podíváme na 5 lokalit, které rozšiřují základní znalosti o další typy hornin a minerálů v Českém středohoří. Na čtyřech lokalitách bude možný sběr typických místních minerálů. Tato exkurze navazuje na trasu A (výše) a předpokládá se, že jste obeznámeni se základy geologie Českého středohoří.
trasac
Mineralogicko-vulkanologická exkurze do
Českého středohoří (trasa C)


   České středohoří je jedno z našich nejmladších vulkanických pohoří. Při této exkurzi se podíváme na 6 lokalit, které rozšiřují základní znalosti o další typy hornin a minerálů v Českém středohoří. Na pěti lokalitách bude možný sběr typických místních minerálů. Tato exkurze navazuje na trasu A (výše) a předpokládá se, že jste obeznámeni se základy geologie Českého středohoří.
krusnehory
Ložiska (nejen) železných rud a fluorit-barytová ložiska Krušných hor

   Při této dvoudenní exkurzi se podíváme na ložiska (nejen) železných rud a druhý den fluorit-barytová ložiska v Krušných horách. Pro absolvování této exkurze doporučuji znát základy geologie Českého masivu, ale i laik si exkurzi užije. Podle časových možností navštívíme 9 až 11 lokalit. Součástí exkurze je také přednáškový večer na terénní základně České geologické služby na Božím Daru.Jakub Mysliveček ©