minj
Lokality


Naše exkurze:

   
   Od roku 2016 organizujeme geologické exkurze zaměřené na různé geologické podobory, typicky na mineralogii, vulkanologii, petrologii a ložiskovou geologii. Na exkurze se může přihlásit 10-15 účastníků (v případě exkurze do Krupky až 20) a každá exkurze se koná jednou ročně. Pokud vybraná exkurze již v daný rok proběhla, bude možné se přihlásit na další ročník teprve v době, kdy se v nabídce konkrétní exkurze objeví termín na následující rok (většinou se tak stane v průběhu prosince až ledna). Níže naleznete detaily ke každé exkurzní trase včetně způsobu přihlášení.

   V roce 2022 jsem sepsal článek shrnující naše exkurze mezi lety 2016 - 2021, který doporučuji přečíst pro získání lepší představy o tom, jak naše exkurze probíhají, co se při nich dozvíte a jak velký prostor je věnován vlastnímu sběru minerálů či zkamenělin.

   Reportáže z jednotlivých exkurzí naleznete v sekci historie od roku 2016 či ve výše odkazovaném článku. Níže pak uvádím pozvánky na naše exkurze včetně detailního programu a všemi důležitými informacemi.

   
!!! EXKURZE BYLY PRO ROK 2024 ZNOVU OBNOVENY A
LZE SE NA NĚ PŘIHLAŠOVAT !!!exkurze
Úvodní přednáška při exkurzi do Krupky - Knöttelu na jaře roku 2018.Nabídka exkurzí:


krupka
Mineralogicko-ložisková exkurze po
Krupce - Knöttelu


   Exkurze vás zavede do historického rudního revíru Knöttel v Krupce, nacházející se ve východní části Krušných hor. Během jednodenní exkurze se dozvíte základy geologie planety Země, regionální geologické poměry českého masivu se zaměřením na východní Krušné hory, historii dolování rud na Krupce a poznáte místní mineralogii. Samozřejmostí bude sběr minerálů přímo na jednotlivých lokalitách.
trasaa
Mineralogicko-vulkanologická exkurze po
Českém středohoří (trasa A)


   České středohoří je jedno z našich nejmladších vulkanických pohoří. Na exkurzi se dozvíte jak funguje teorie deskové tektoniky, jak se utvářel český masiv a jak nám do toho zapadá vznik České středohoří. Dozvíte se také mnoho ze základů vulkanologie. Při této exkurzi se podíváme na celkem 4 lokality, které vám dají základní přehled o vzniku a vývoji tohoto vulkanického pohoří. Úvodní lokalita bude čistě vulkanologická, na dvou lokalitách bude možný sběr minerálů a na jedné lokalitě si budete moci zasbírat také zkameněliny. Tato exkurze tvoří základ znalostí pro další dvě exkurzní trasy B a C.
trasab
Mineralogicko-vulkanologická exkurze po
Českém středohoří (trasa B)


   Tato exkurze navazuje na trasu A (výše) a předpokládá se, že jste obeznámeni se základy geologie Českého středohoří. Při této exkurzi se podíváme na celkem 5 lokalit, které rozšiřují základní znalosti o další typy hornin a minerálů v Českém středohoří. Na čtyřech lokalitách bude možný sběr typických místních minerálů.
trasac
Mineralogicko-vulkanologická exkurze po
Českém středohoří (trasa C)


   Tato exkurze navazuje na trasu A (výše) a předpokládá se, že jste obeznámeni se základy geologie Českého středohoří. Při této exkurzi se podíváme na celkem 5 lokalit, které rozšiřují základní znalosti o další typy hornin a minerálů v Českém středohoří. Na třech lokalitách bude možný sběr typických místních minerálů.

Jakub Mysliveček ©