minj
Lokality


Mineralogicko-ložisková exkurze po Krupce - Knöttelu

Nejbližší termín 4.4. 2020
!!!STÁLE VOLNÁ MÍSTA!!!
(dostupnost pravidelně aktualizována)


   Krušné hory jsou evropsky velmi významnou oblastí jako celek a to díky odvěké těžbě nerostných surovin. Místní nerostné bohatství umožnilo významný kulturní a průmyslový rozvoj Evropy a některé vybrané hornické krajiny byly v roce 2019 zařazeny do světového kulturního dědictví UNESCO.
   Při našich exkurzích se blíže seznámíte s geologickými procesy, které vedly ke vzniku a dalšímu utváření českého masivu. Vysvětlen bude princip deskové tektoniky, stratigrafické rozložení českého masivu a regionální geologie oblasti Krušných hor s detailním zaměřením na jejich východní část, kde se nachází významná ložiska jako Krupka a Cínovec. My se zaměříme především na jeden ze tří hlavních krupeckých důlních revírů a to na Knöttel (též Knedl či Bohosudov). Společně projdeme povrchové lokality po středověké těžbě cínu a mědi, oblast s novověkou těžbou cínu z 18. a 19. století a také se podíváme na molybdeno-živcový důl těžený za 2. světové války. Exkurze je zakončena již mimo oblast Knöttlu na povrchovém výchozu křemenné žíly Lukáš, která je nejvýznamnější rudní žílou v Krupce. Při exkurzi je kladen důraz na historii a různé techniky dolování, regionální geologii a mineralogii včetně hojných možností sběru místních minerálů, kterých jsou haldy na Knöttlu plné.
   Výklad je podáván tak, aby jej pochopil i úplný začátečník v oboru geologie a jakékoliv otázky či nejasnosti při přednáškách rádi zodpovíme a objasníme. Exkurze je vhodná pro osoby ve věku 10 - 65 let. Věnovat se vám bude buď 1 nebo 2 průvodci (oba vystudovaní geologové) v závislosti na počtu účastníků. Počet účastníků je omezen z důvodu maximální možné kapacity lokalit na celkem 8 - 15 osob. Cena jedné exkurzní trasy je 300 Kč dospělý, 150 Kč dítě do 15 let. Exkurze se koná každý rok začátkem dubna.


Program exkurze:


knottel
Mapa s exkurzními lokalitami.


   První lokalitou je halda štoly Barbora. U portálu štoly si uděláme úvodní nejvíce obsáhlou přednášku s pohledem do geologické i přehledné ložiskové mapy. Uvodní přednáška je přibližně hodinová a dozvíte se při ní většinu důležitých informací k pochopení geologie oblasti. Také si povíme o historii dolování na Krupce a blíže se seznámíme s molybdeno-živcovým dolem. Poté bude prostor pro sběr minerálů na haldě vedle portálu.


barbora
Portál štoly Barbora..
biotit
Černé lupeny biotitu v křemeni z haldy štoly Barbora nalezené při exkurzi v roce 2016.
Velikost vzorku cca 11 cm.


   Poté kousek vystoupáme k naopak jedné z nejstarších památek po dolování na Krupce a to k tzv.
"Mählerově žíle". Zde si ukážeme staré povrchové dobývky z 13. až 15. století a při troše štěstí se při hledání objeví také místní těžený minerál kasiterit. Ukázku kasiteritu však účastníci uvidí i v případě, že by se žádný kasiterit přímo na místě nenašel, jelikož sebou vždy na tuto exkurzi ukázku kasiteritu z Krupky nosím. Lokalita je již silně přesbíraná, ale přesto se nám téměř vždy podařilo nějaký kasiteri objevit.


mahler
Historická povrchová dobývka na žíle Mähler.
kasiterit
Ukázka krystalů kasiteritu ze žíly Mähler.


   Dále slezeme opět o kousek níže. Vezmeme to kolem nenápadné štoly Simon-Juda, kde se na chilku zastavíme a budeme moci pozorovat typický odval hlušiny a zakládky materiálu při vstupu do štoly. Sběr bude možný teprve na nedaleké haldě štoly Václav, o které již budeme vědět z předchozí přednášky. Na této asi největší haldě na Knöttelu budeme sbírat především hojné ukázky minerálu molybdenitu.


vaclav
Pohled na haldu štoly Václav.
molybdenit
Vzorek molybdenitu nalezený při exkurzi v roce 2018.


   Po sběru na haldě Václava se přesuneme o kus dále až na východní Knöttel. Zde uvidíme velké množství projevů důlní činnosti převážně z novověku, tedy 18. a 19. století. Seznámíme se s nejvýznamnějšími místními rudními žilami a pozicemi jejich uložení včetně jejich kovnatosti. Poté vybereme jednu z hald (dle možností sběru), kde budeme hledat kasiterit, ryzí bismut, fluorit, křemen a další minerály.


vychod
Východní Knöttel skrývá velké množství hald, propadů, starých štol a dalších zajímavých hornických pozůstatků.
fluorit
Na východním Knöttelu budeme také smírat minerály. V roce 2018 se při exkurzi našel například tento fluorit.


   Pátou lokalitou je halda povrchové dobývky zvané Zwickenpinge. Jedná se o dobývky stejného stráří jako je Mählerova žíla, tedy z 13. až 15. století. Uvidíte jasný rozdíl mezi novějšími a nejstaršími způsobu těžby. Na haldě velde pinky je stále možné sbírat hojné sekundární minerály mědi, tedy zelený malachit a modrý azurit. Mimo jiné se zde stále dá najít kasiterit, fluorit, křemen a další.


zwickenpinge
Halda vedle Zwickenpinge, kde budeme sbírat především barevné minerály mědi.
malachit
Ukázka vzorku s povlaky zeleného malachitu a hnízdy modrého azuritu (Zwickenpinge).
Velikost vzorku cca 9 cm.


   Následuje trochu vyčerpávající výšlap na Prokopský peň. Zde v povrchovém výchozu křemenné žíly, kterou končí těleso těžené molybdenit-živcovým dolem budeme sbírat ukázky topazů, molybdenitu, fluoritu, křemene, vzácně i dalších minerálů. Povíme si o štole Prokop podsedající Prokopský peň a také o procesu greisenizace.


prokopskypen
Výchozy křemenných žil a žíly greisenu na Prokopském pni (exkurze 2016).
topaz
Moment nálezu krystalu topazu na greisenu při exkurzi v roce 2016.


   Poslední lokalita se nachází asi 1 km dále. Není se však třeba bát dalšího prudkého stoupání, jelikož většinu cesty půjdeme po cestě téměř po vrstvenici. Naše poslední exkurzní zastávka proběhne na povrchovém výchozu žíly Lukáš. Tato žíla je nejvýznamnější rudní žilou na Krupce a proto se jí budeme v poslední přednáce taktéž věnovat. Následuje opět sběr minerálů, především krystalů křemene, vyhledávaných zelených apatitů, krystaly ortoklasu, fluoritu, cinvalditu a dalších minerálů. Na této lokalitě exkurze končí a účastníkům stačí již pouze sejít po cestě dolů do Krupky, kde je možné zaparkovat auto před začátkem exkurze.


lukas
Poslední lokalitou bude povrchový výchoz žíly Lukáš.
kremen
Žíla Lukáš je v tomto místě bohatá na dutiny s krystaly křemene, místy také s apatitem a dalšími minerály.


Co sebou:

   Pevnou obuv (rozhodně né sandály, žabky či holínky), oblečení do přírody, v případě slunného počasí opalovací krém, v případě deštivého počasí deštník či pláštěnku (pouze v případě menších přeháněk, při horší předpovědi bude exkurze přesunuta). Důležitým pomocníkem bude kladívko (minimálně 500 gramů), palička (ideálně kolem 2 kg) a malá motyčka. Dále noviny na balení vzorků, papírky na popisky (jelikož paměť je zrádná v jakémkoliv věku) a rukavice pro ochranu rukou před ostrými hranami hornin. Dále doporučuji lupu, ochranné brýle proti odlétajícím střepům a dobrou svačinu + dostatek tekutin. :) Osobně doporučuji malý zápisník, který se vejde do kapsy a k němu tužku či propisku.

   Pokud má někdo zdravotní problémy, které by se v průběhu exkurze mohli projevit, pak mi dejte tuto informaci vědět v přihlášce emailem. Vaše účast je podmíněná předchozí konzultací a zvážením rizik.

   Budeme se pohybovat v příkrém svahovém terénu a proto zvažte účast na exkurzi vzhledem ke svému zdravotnímu stavu.


Pravděpodobné mineralogické nálezy podle lokalit:

štola Barbora: ortoklas, biotit, fluorit, cinvaldit, molybdenit, vzácně bismutinit
Mählerova žíla: vácněji kasiterit, křemen
štola Václav: ortoklas, molybdenit, biotit, cinvaldit, fluorit, křemen
východní Knöttel: křemen, bismut, kasiterit, fluorit, apatit, chalkopyrit, wolframit, vzácně bismutinit, hübnerit
Zwickenpinge: malachit, azurit, kasiterit, fluorit, křemen
Prokopský peň: topaz, molybdenit, křemen, fluorit, vzácně apatit
žíla Lukáš: křemen, apatit, ortoklas, cinvaldit, kasiterit


UPOZORNĚNÍ:

   Při exkurzi musí každý dávat pozor nejen na své zdraví, ale také na zdraví ostatních účastníků. Nevhodné chování typu shazování balvanů mezi ostatní či nebezpečná manipulace s nářadím, která by mohla mít za následek úraz, mohou skončit okamžitým vyloučením účastníka z exkurze!


Souhrn základních faktů:

Přihlašky posílejte na email: mineralogickeexkurze@seznam.cz
Nejbližší termín konání exkurze: 4.4. 2010 (náhradní termín 11.4. 2020)      
                                                          !!!STÁLE VOLNÁ MÍSTA!!!
Začátek exkurze: v 8:30 u štoly Barbora (účastníci budou detailně informováni emailem)
Konec exkurze: přibližně v 17:30 na povrchovém výchozu žíly Lukáš
Počet účastníků: 8 - 15 osob
Cena exkurze: 300 Kč/dospělý, 150 Kč/dítě (do 15 let)


Info na závěr:

   Bylo by ideální kdyby účastník měl možnost dopravy vlastním vozem. Jsem schopen zajistit místo pro max. 3 účastníky v mém voze s vyzvednutím i vyložením na nádraží v Ústí nad Labem. Náklady za ujeté kilometry se rozdělí mezi posádku vozu a nejsou v ceně exkurze. Pokud by jste chtěli místo v autě sdělte mi to prosím v přihlašovacím emailu.
   Pokud máte vlastní vůz a budete ochodni případně nějakého účastníka přibrat, sdělte mi prosím tuto skutečnost v přihlašovacím emailu včetně místa odkud pojedete. Děkuji.
   V případě, že jste již tuto exkurzi absolvovali a budete si jí chtít zopakovat, prosím počítejte s tím, že budete automaticky zapsáni na konec pořadového listu a v případě vysokého zájmu o exkurzi dostanou příležitost zájemci kteří se exkurze ještě nezúčastnili.

Všichni zájemci jsou vítáni! :)ucastnici
Účastnici 4. ročníku exkurze do Krupky - Knöttelu v roce 2019 (reportáž z této exkurze).
Jakub Mysliveček ©