minj
Lokality


O mně:

   Jsem sběratel minerálů a v menším měřítku také zkamenělin z Ústí nad Labem. Je mi 22 let (v roce 2016) a s aktivním sbíráním jsem začal kolem roku 2009. Z prvu malá zvědavost přerostla ve vášeň a tak jsem po dokončení gymnásia pokračoval ve studiu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde studuji obor Geologie a zatím jsem úspěšně dokončil bakalářský stupeň studia. V budoucnu bych se chtěl zaměřit na vulkanologii, petrologii magmatických hornin a minerály těchto hornin, především zeolity.

Něco z historie:

   Díky tomu, že jsem vyrůstal v Českém středohoří, jsem si oblíbil výlevné magmatické horniny a jejich minerály. Měl jsem vlastně velké štěstí, že jsem vyrůstal právě v Ústí, protože ve srovnání se zbytkem republiky je místní okolí doslova nacpané lokalitami minerálů, v menší míře i zkamenělin.
   Oblast Českého středohoří ale není jedinou zajímavou oblastí v okolí Ústí nad Labem. Doslova na dohled jsou zde Krušné hory, ne nadarmo pojmenované německy Erzgebirge, což v překladu znamená rudné hory. Důvod je prostý. V Krušných horách se totiž již od starověku těžil kasiterit, ze kterého se získaval Cínovec, ale těžily se i další nerostné suroviny jako wolframit, cinvaldit nebo fluorit. Ostatně místy se zde těžilo ještě v roce 1992 a dnes v době ekologických aktivistů se dokonce potichu mluví o obnovení těžby. Doufejme v to a prozatím prohledávejme staré haldy, kterými jsou Krušné hory doslova poseté.
   Máme zde také SHP (Severočeskou hnědouhelnou pánev), která je velmi významnou paleontologickou oblastí terciérních zkamenělin. Stejně tak se ve zdejších dolech však nachází spousta druhů minerálů.
   A nesmíme zapomínat na křídové moře, které před cca 88 miliony lety zaplavilo celou tuto oblast a zanechalo po sobě velké množství sedimentů, opět bohatých na zkameněliny a dokonce i na minerály, jako je například pyrit.

   Na sběratelské výpravy málokdy vyrážím sám. Většinou vyrážíme společně s mým kamarádem Martinem P., který má podobný názor jako já a to ten, že stejně tak jak se chodí na známé lokality, by se měly hledat lokality nové nebo zapomenuté a tak několikrát ročně jdeme na průzkum, jak doufáme za novými nálezy lokalit. A musím říct, že v této činnosti se nám poměrně daří.
   Dalšími kamarády kteří se mnou sbírají je Dominik B. se kterým jsem začínal sbírat a Karel H. kterého jsem poznal teprve nedávno (tuším rok 2013) a který popravdě jezdí na kameny častěji než Dominik, který se poslední dobou orientuje spíše na estetické zahraniční vzorky, které jezdí sám sbírat. Karel je zárověň naším dvorním brusičem (jiného nemáme, ale vzhledem k jeho kvalitní práci ani nepotřebujeme :) ) a zajímá se přirozeně hlavně o to, co se dá brousit.
    Mimo naší "ústeckou" skupinu kamárádů jezdíme ještě s Jirkou M., Honzou T. a Přemkem N. po mineralogikcých lokalitách nejen Severních Čech.

   Dříve než jsem měl řidičák jsmě byli s dopravou na lokality odkázáni na naše rodiče a téměř všude nás brala moje babička. Někdy se až divím, že téměř každou sobotu měla chuť s námi někam jet a mezitím co my jsme hledali šutry, ona se procházela se svou kokršpanělkou Meginou nebo byla v autě a četla si. Dnes jezdíme na lokality převážně mým vozem, kam se v pohodě ve 4 lidech naskládáme i s věcmi a vyrážíme hledat nové vzorky a lokality.

   A to je asi vše co bych o sobě chtěl říct. Pokud budete mít nějaké dotazy, můžete mi napsat mail na adresu mysli.warp@seznam.cz nebo napsat do návštěvní knihy, kterou najdete v levém sloupci v sekci Další..


ja


Historie stránek:

   Zkušební verzi stránek jsem spustil 1.7. 2010. Tenkrát jsem měl za cíl udělat stránky, na kterých bych měl reportáže ze svých výprav, ukázky svých minerálů a PŘESNÉ informace o lokalitách. Po určité době jsem však pochopil, že sbírání minerálů je dnes spíše způsob výdělku a proto jsem začal informace o lokalitách mnohem méně zveřejňovat a u některých lokalit si dávám pozor i na to co fotím, aby z fotek nebyla prozrazena poloha lokality. Stránky by mohly být mnohem lepší, kdyby se lokality nelikvidovaly za účelem zisku. S tím však já nic neudělám a proto zveřejňuji většinou známé a na internetu snadno vyhledatelné lokality, což jsou například střežené lomy, kde povolení nezíská každý a tím pádem je lokalita alespoň trochu chráněna. Při předělávání stránek na verzi 2.00 jsem našel starý, naprosto první index (hlavní stránku) s původními záložkami a web designem, na kterém jsem začínal. Používal jsem ho v době, kdy jsem stránky jen zkoušel, takže se vlastně ani nejedná o index verze 1.00, ale pouze o skušební verzi. Můžete si ho prohlédnout, ale záložky nefungují!   Index (zkušební verze)

   V lednu 2011 jsem stránky předělal a spustil tak plnohodnotnou verzi 1.00. Ta měla již klasický oranžový design, aleo od dneční třetí verze to bylo ještě daleko. Byly přidány Lokality ČR a Databáze minerálů a tím se stránky velmi rozšířily. Opět si můžete prohlédnout index této verze.   Index verze 1.00

   V únoru 2012 jsem konečně po dlouhém přepracovávání stránek spustil verzi 2.00. Webový design byl již poměrně přehledný, ale stále se jednalo, jak řekl jeden můj kamarád, o vzhled Windows 95... Navíc nastala chyba s pozadím všech stránek, takže proto jsem musel stránky opět předělat, a to na verzi 3.00.   Index verze 2.00

   No a na konci ledna 2013 se konečně spustila nová verze stránek obohacená o lepší design, opravené texty, doplnění starých článků, kvalitněji zpracované reportáže atd...   Index verze 3.00

   Aktuální verze stránek je 3.7 a byla spuštěna začátkem ledna 2017.   Index verze 3.7

Jakub Mysliveček ©