minj
Lokality


Další články


   Tato záložka byla vytvořena především pro lepší usnadnění práce při updatu stránek. Najdete zde všechny články, které sepíši.
   Čím se vlastně článek liší například od popisu lokality, minerálu či reportáže, které můžete zde na stránkách najít? Je to především délka obsahu. Články jsou nejdelší texty, které zde na stránkách naleznete. Většinou jsou tématicky zaměřené a mají poučný či informační charakter.

libochovany    Patnáctý díl seriálu "Mineralogických střed" je zárověň také posledním letošním dílem v tomto seriáu. Dnes se podíváme na mou oblíbenou lokalitu kalcitu a augitu poblíž Libochovan na Ústecku. 


horeneckyaragonit    Ve čtrnáctém dílu seriálu „Mineralogických střed“ navštívíme legendární českou lokalitu aragonitu Hořenec u Bíliny, která již od 19. století poskytuje velmi kvalitní ukázky tohoto minerálu. Výrazný vrch Číčov nebo také starým názvem Hořenecký špičák je dnes chráněnou přírodní rezervací, kde je sběr minerálů zakázán. Okolí vrchu však skromné možnosti nálezu poskytuje.


novelokality    Ve třináctém dílu ze seriálu "Mineralogických střed" se podíváme na to, jak hledat nové mineralogické a paleontologické lokality. Když se totiž budeme jako sběratelé stále jen několika stejnými lokalitami je jasné, že se časem tato místa vyčerpají a nebude zde již nic k nalezení. Proto je důležité hledat nová nebo zapomenutá zajímavá místa.


marianskaskala    Ve dvanáctém dílu ze seriálu "Mineralogických střed" si povíme o jedné klasické české mineralogické lokalitě, která se raritně nachází přímo v centru jendoho z našich krajských měst Ústí nad Labem. Toto těleso vulkanického původu terciérního stáří již přes jedno století láká vědce i sběratele minerálů. V roce 2020 má příjít ukončení těžby na tomto ložisku.


sekundaryvrchoslav    V jedenáctém dílu ze seriálu "Mineralogických střed" si povíme něco o nedávných nových výskytech sekundárních minerálů uranu na fluoritovém ložisku Vrchoslav u Teplic, které jsme s kamarádem Jiřím Mánkem učinili za posledních několik let při systematickém mapování ložiska.


antipepik
   Článek popisující aktuální alarmující situaci kolem zveřejňování lokalit na internetu. Autor jistýách videií svou činností nepřímo likviduje jednu lokalitu za druhou a je jen na nás sběratelích minerálů, zda-li budeme toto konání podporovat nebo jej jasně odmítneme.


folknare
   V již desátém pokračování seriálu "Mineralogické středy" si popíšeme snámou lokalitu zeolitů Pustý vrch u Folknářů, která i v dnešní době nabízí zajímavé možnosti nálezů místních zeolitů, především thomsonitu a phillipsitu.


repcice
   V pokráčování seriálu "Mineralogické středy" se zaměříme na jednu z klasických českých mineralogických lokalit známou již z přelomu 18. a 19. století. Tato lokalita láká sběratele dodnes a je nejlepší lokalitou chabazitu na našem území. Řeč bude o Řepčicích u Litoměřic.


studenec
   V osmém článku v seriálu "Mineralogických střed" se tentokrát přesuneme do podkrkonošské pánve na sběrately oblíbenou lokalitu minerálů mandlovcových dutin Studenec u Jilemnice. My se však zaměříme na minerály, které mají jednu společnou věc. Všechny v sobě obsahují měď a jsou geneticky příbuzné.


al2sio5
   V sedmém článku v seriálu "Mineralogických střed" si budeme povídat o třech minerálech se stejným chemickým vzorcem Al2SiO5 a to o kyanitu, andalusitu a sillimanitu. Především první dva minerály jsou mezi sběrateli velmi oblíbené a na burzách se můžeme setkat s jejich krásnými ukázkami ze světa. Jak jsou na tom ale naše lokality?


kalcitaragonit
   Šestý článek v seriálu "Mineralogických střed" se zabývá dvěma minerály se stejným chemickým vzorcem patřící do skupiny karbonátů a to konkrétně kalcitem a aragonitem. Budeme se zabývat jejich vlastnostmi, jejich výskytem v rámci oblasti Českého středohoří a opět také vztahu sběratelů k těmto minerálům.


< 1 2 3 >
Jakub Mysliveček ©