minj
Lokality


Články:  9. Klasická mineralogická lokalita Řepčice u Litoměřic a její aktuální stav


Úvod:

   Přibližně 6,5 km SSV od Litoměřic se nachází v literatuře notoricky známá lokalita Řepčice. Na této lokalitě se dodnes nacházejí zřejmě nejlepší ukázky chabazitu v rámci naší země. Lokalita je známa již z přelomu 18. a 19. století, kdy zde sbíral známý německý spisovatel a mineralog J.W. Goethe. Dodnes tato lokalita láká sběratele, kteří se zde stále pokoušejí nějakou tu ukázku chabazitu najít.


Geologická a geografická situace:

   Lokalita se nachází v jedno z našich nejmladších pokryvných útvarech a to v térciérním vulkanickém pohoří České středohoří. Pro popis geologického vývoje si vypůjčím část svého předchozího článku o běžných zeolitech Českého středohoří.

   Oblast Českého středohoří byla vytvořena díky otevření Oháreckého riftu a následnou intruzí převážně bazického magmatu v průběhu spodního miocénu, které následně utuhlo v podobě vulkanických proudů či jako výplně přívodních drah tehdejších vulkánů a které jsou dnes již dávno erodované. Zůstaly z nich především pouze tyto vypreparované přívodní dráhy. V místních horninách jsou velmi časté dutiny po neuniklých plynech, ve kterých po utuhnutí postupně vykrystalizovaly různé minerály včetně zeolitů. O tom jaké minerály budou vytvořeny rozhodoval samozřejmě chemismus okolní horniny a původního plynu v dutině. vykop
Podoba hlavního mineralogického výkopu na jaře roku 2011.


chabazit
Krásná geodka chabazitu
(Řepčice 2011).
Velikost vzorku 56 mm.
   Geograficky se lokalita nachází na území Ústeckého kraje, okresu Litoměřice, v katastru obce Třebušín. Přibližně 1 km SZ od obce Třebušín se nachází menší obec Řepčice, která byla založena pod vrchem Panna (594 m.n.m.) tvořeným převážně bazaltickou výplní přívodní dráhy původního vulkánu. Na tomto vrchu stával do první poloviny 15. století stejnojmenný hrad, který měl přes údolí směrem na Třebušín svůj nepřátelský bod, hrad Kalich držený v rukou Husitů.


   Samotná lokalita se nachází na nevelikém návrší jižně od vrchu Panna cca 250 metrů JZ od autobusové zastávky v obci Řepčice. Toto návrší je tvořeno převážně sodalitickým tefritem, který se zde vylil na starší střednozrnné pískovce pravděpodobně spodně miocenního stáří, které vystupují na povrch v JZ. části návrší, kde jsou odkryty jedním z několika zdejších lůmků. Místní tefrit vykazuje klasickou blokovou odlučnost ve formě +- pravidelných šestibokých hranolů a místy obsahuje akumulace velkého množství dutin po uniklých plynech. Právě tyto dutiny jsou objektem zájmu mineralogů a amatérských sběratelů již od dob založení místních lůmků na přelomu 18. a 19. století, kdy zde sbíral známý německý spisovatel a mineralog J.W. Goethe. Goetheho nálezy pocházejí pravděpodobně právě z těchto starých lůmků situovaných v tefritovém příkrovu. Místní lomy těžily kámen, který byl poté používán do základů domů a na zpevnění cest.Mineralogie:
  
   Minerálem číslo jedna je na této lokalitě jednoznačně chabazit (CaAl4Si8O24 * 12H2O). Ten se zde nachází ve své vápenaté formě (Ca-chabazit) a vzácně také s příměsí stroncia, kdy poté mluvíme o Sr-chabazitu. Vzácnější Sr-chabazit byl nalézán především v JZ část návrší. Ca-chabazit (dále jen chabazit) se vyskytuje ve formě až 2 cm velkých trigonálních (klencových) krystalech připomínající v některých případech téměř krychle.
chabazit
Dutina s xx chabazitu
(Řepčice 2011).
Velikost vzorku 97 mm.


   V minulosti odtud byly popsány až 30 cm velké dutiny s až 3 cm velkými xx chabazitu. Velikost dnešních dutin je maximálně 15 cm. Chabazit krystalizující na stěnách těchto dutin se vyskytují povětšinou bílé, čiré, vzácně hnědé barvy. Poměrně častým jevem je zbarvení dutiny oxidy železa do rezavé až oranžové barvy. V tomto případě je však znečištění oxidy Fe spíše užitečné, jelikož takto barevné dutiny jsou velmi estetické. Vzácně se na lokalitě vyskytuje poddruh chabazitu fakolit s krystaly do 2 cm.


chabazit
Sr-chabazit z výkopu na JZ návrší (Řepčice 2010).
Velikost největších xx 9 mm.
chabazit
Drobné hnědavé xx chabazitu
(
Řepčice 2010).
Velikost dutiny cca 35 mm.
chabazit
Větší dutina z výkopu na JZ návrší (Řepčice 2011).
Velikost dutiny cca 100 mm.
chabazit
Velká dutina s xx chabazitu
(
Řepčice 2011).
Foto a sběr D. Brém.
chabazit
Bílý chabazit z výkopu na JZ návrší (Řepčice 2013).
Velikost vzorku 94 mm.
chabazit
Dutina s xx chabazitu zbarvenými oxidy železa
(
Řepčice 2012).
Velikost vzorku 82 mm.
chabazit
Hezká dutina s xx chabazitu
(Řepčice 2012).
Velikost vzorku 44 mm.
fakolit
 Dutina s krystaly fakolitu
(
Řepčice 2012).
Velikost vzorku 83 mm.
chabazit
Krásná protažená dutina s xx chabazitu
(
Řepčice 2011).
Velikost vzorku 157 mm.kalcit
Rozpadavý agregát kalcitu
(Řepčice 2012).
Velikost vzorku 92 mm.
   Druhým nejčastejším minerálem lokality je kalcit (CaCO3). Ten jen málokdy vytváří krystaly a tyto klencové krystaly dosahují velikosti maximálně 2 cm. Povětšinou je však celistvý či tvoří rozpadavé agregáty na chabazitových krystalech.
   Zástupcem dalších zeolitů na lokalitě je například thomsonit (NaCa2(Al5Si5O20) * 6H2O) vytvářející neestetické radiální polokulovité agregáty o průměru maximálně 5 mm. Jejich barva je béžová a nacházejí se převážně v JZ části návrší.


   Naproti tomu natrolit (Na2(Al2Si3O10) * 2H2O) vytvářející maximálně 5 mm dlouhé tenké jehlicovité krystaly bílé barvy. Jejich zachování je však téměř nemožné, jelikož dutiny často částečně či úplně vyplňuje jílovité bahno, které jehlice většinou úplně zničí. V dutinách se také často nacházejí různé jílové minerály. Zajímavé jsou sporadické nálezy hnědého obecného opálu (SiO2 * nH2O) vyplňující zpravidla menší dutinky do 1,5 cm. Tím výčet místních minerálů končí. Jak je vidět kromě vzorků s chabazitem je to mineralogicky velmi chudá lokalita. thomsonit
Thomsonit v dutině
(Řepčice 2011).
Velikost dutiny 34 mm.


natrolit
Jehlicovité xx natrolitu v bahně
(Řepčice 2011).
Velikost útvaru 4 mm.
natrolit
Krystalky chabazitu v paragenezi s drobnými vějířky natrolitu
(Řepčice 2012).
Velikost dutiny 35 mm.
opal
Hnědý opál v dutině tefritu
(Řepčice 2011).
Velikost vzorku 44 mm.Možnosti sběru:

   Lokalita je v dnešní době poměrně opomíjená a postupně zaniká. Do roku 2013 zde fungoval malý sběratelský výkop cca 15 metrů od místa, kde většina sběratelů nechá zaparkované auto na SV části návrší. Tento cca 4 x 3 x 1,5 metru velký výkop byl však v průběhu roku 2013 zavážen zahradním odpadem některým z místních obyvatel a v roce 2014 se změnil majitel pozemku, na kterém se výkop nachází. Ten nemá sběratele v lásce a vyhání každého koho zde uvidí. Tento výkop byl zdrojem většiny dutin s chabazity nalezených v posledních 20ti letech. Malá halda u výkopu může být při paběrkování stále nadějným místem nálezů dutin do 5 cm s xx chabazitu.
   Jisté možnosti sběru skýtají stále oba staré lůmky, avšak bez větších odkryvných prací, které by odkryly čerstvou lomovou stěnu je téměř nemožné nějaké dutiny najít. Navíc silně porézní materiál, který byl kopán v místě mineralogického výkopu se nám zatím nepodařilo najít. Kopání v lomech někdy nepřinese žádné výsledky, ale většinou se za den kopání najde člověk jednu či dvě dutiny s chabazitem o velikosti nad 5 cm.
   Podobná situace je též u dalšího mineralogického výkopu na JZ návrší nad pískovcovým lůmkem. Ve zdejších ojedinělých až 15 cm velkých dutinách se nacházejí sněhově bílé a vzácně hnědě zbarvené krystaly Ca-chabazitu, někdy též vzácně krystaly Sr-chabazitu, v doprovodu drobných polokoulí thomsonitu.


vykop
Postupně zavážený mineralogický výkop na jaře 2014.
lom
Původní starý lůmek ksrývá stále možnosti nálezu místních chabazitů.
vykop
Mineralogický výkop na JZ návrší poskytuje čas od času hezké nálezy chabazitů.


   Věřím, že se vám dnešní článek v seriálu „Mineralogických střed“ líbil a že vás možná navedl k návštěvě této lokality. Pro mě osobně se lokalita stala téměř posvátná a až do roku 2012 kdy poskytovala mnoho hezkých ukázek dutin s chabazitem jsem ji navštěvoval několikrát do roka. Dnešní stav mohou zvrátit opět jen sběratelé, kteří se pokusí najít nový nadějný výchoz s estetickými ukázkami chabazitu. My se o to již pokoušíme. :) Návštěvu lokality lze zkombinovat s návštěvou nedalekého muzea minerálů v Homoly u Panny, kde naleznete ukázky typických místních minerálů z lokalit Českého středohoří. chabazit
Můj nejlepší nalezený chabazit z této lokality (Řepčice 2012).
Velikost vzorku 116 mm.


Příště si povíme o další klasické mineralogické lokalitě v Českém středohoří a to o Pustém vrchu u Folknářů.

Jakub Mysliveček ©