minj
Lokality


Další články


   Tato záložka byla vytvořena především pro lepší usnadnění práce při updatu stránek. Najdete zde všechny články, které sepíši.
   Čím se vlastně článek liší například od popisu lokality, minerálu či reportáže, které můžete zde na stránkách najít? Je to především délka obsahu. Články jsou nejdelší texty, které zde na stránkách naleznete. Většinou jsou tématicky zaměřené a mají poučný či informační charakter.

kalcitaragonit
   Šestý článek v seriálu "Mineralogických střed" se zabývá dvěma minerály se stejným chemickým vzorcem patřící do skupiny karbonátů a to konkrétně kalcitem a aragonitem. Budeme se zabývat jejich vlastnostmi, jejich výskytem v rámci oblasti Českého středohoří a opět také vztahu sběratelů k těmto minerálům.


title
   Pátý článek v seriálu "Mineralogických střed" se zabývá dvěma běžnými horninotvornými minerály ze zástupců pyroxenů a amfibolů a to konkrétně augitem a kaersutitem či pokud chcete čedičovým amfibolem. Budeme se zabývat jejich vlastnostmi, jejich výskytem v rámci oblasti Českého středohoří a také vztahu sběratelů k těmto minerálům.


vzacnezeolity
   Čtvrtý článek v seriálu "Mineralogických střed" navazuje na minulý článek o zeolitech Českého středohoří. Tentokrát se však zaměříme na vzácnější zeolity tohoto terciérního vulkanického pohoří, tedy Cowlesit, Erionit, Gismondin, Gmelinit, Gonardit, Harmotom, Levyn, Mesolit a Offretit.


zeolitybezne
   Třetí článek v seriálu "Mineralogických střed" se zabývá mou oblíbenou skupinou minerálů a to zeolity. V článku si představíme nejběžnější zástupce této skupiny minerálů nacházející se na lokalitách v oblasti Českého středohoří a to jmenovitě Analcim, Chabazit, Fakolit, Natrolit, Phillipsit a Thomsonit. Na tento článek bude navazovat tematicky podobně zaměřený článek o některých vzácných zeolitech Českého středohoří.


vltaviny
   Druhý článek v seriálu "Mineralogických střed" se zabývá v poslední době mediálně hodně omílaným tématem a to vltavíny. Je ironie, že nám tyto poslové z vesmíru ukazují jací my lidé vlastně ve skutečnosti jsme. Stačí se projít po kopaništi nebo zhlédnout nabídky internetových obchodů s minerály a vltavíny...


beryl
Mineralogické středy:
1. Beryl a ryzí měď z Krupky

   První článek v seriálu "Mineralogických střed" se bude zabývat nedávným nálezem dvou vzácných nerostů na Krupce - Knöttlu a to berylu a ryzí mědi. Minerál beryl i prvek měď jsou z Krupky již známy, avšak jedná se o vzácnější nálezy a člověk se musí hodně snažit, aby je získal.


Krupka
   Další lokalitou kterou si představíme hlouběji bude Krupka - Knöttl, neboli Bohosudov. Tento rudní revír je ale tak rozsáhlý, že obsahem tohoto článku bude pouze oblast "Centrálního Knöttlu". Článek obsahuje především mé vlastní poznatky přímo z lokality včetně výčtu nalezených minerálů a možností sběru.


kladivkorip
   Tento článek není klasickým článkem na nějaké šutrácké téma, ale jen prosté zavzpomínání a rozloučení se s věcí, ke které se váže spousta krásných vzpomínek. Řeč bude o mém starém kladívku.


libochovany
   První lokalita, kterou jsem se rozhodl uveřejnit. Bez jakýchkoliv rad či pramenů jsme s kamarádem Martinem našli tuto zajímavou lokalitu a přestože mi chodí emaily, že již byla objevena několik let před námi, tak ji stále považujeme za "naší" lokalitu a chceme se o ní podělit s ostatními sběrately.


zverejnovani
   Tento článek se hodí jak pro začátečníky, tak i pro zkušené sběratele. Tato tématika je dnes velmi ožehavé téma a tak vám ukážeme fotky, které vás snad nesměrují tím správným směrem!


< 1 2 3 >

Jakub Mysliveček ©