minj
Lokality


Mineralogicko-vulkanologická exkurze
do Českého středohoří (trasa A)

Nejbližší termín 6.6. 2020
!!!VŠECHNA MÍSTA ZAPLNĚNA!!!
(dostupnost pravidelně aktualizována)


   České středohoří je jedno z našich nejmladších vulkanických pohoří na území českého masivu. Toto pohoří vzniklo v terciéru přibližně před 36 až 25 miliony lety a jedná se o velmi zajímavou oblast s výskytem mnoha geologicky významných lokalit. Při našich exkurzích se blíže seznámíte s geologickými procesy, které vedly ke vzniku a dalšímu utváření českého masivu. Vysvětlen bude princip deskové tektoniky, stratigrafické rozložení českého masivu a detailnější regionální geologie oblasti Českého středohoří a oháreckého riftu, ve kterém toto pohoří leží. Zjistíte, že České středohoří je složitý komplex rozmanitých vulkanických hornin a tyto horniny si blíže petrograficky rozebereme přímo na konkrétních lokalitách. Hlavní součástí exkurzí po Českém středohoří je možnost sběru typických místních minerálů, o kterých si samozřejmě uvedeme spoustu informací. Výklad je podáván tak, aby jej pochopil i úplný začátečník v oboru geologie a jakékoliv otázky či nejasnosti při přednáškách rádi zodpovíme a objasníme. Exkurze se konají ve 3 trasách (A, B, C) a lokality pro jednotlivé exkurze jsou voleny v zájmu určitých vulkanologických faktorů. Exkurze jsou vhodné pro osoby ve věku 10 - 65 let. Věnovat se vám bude buď 1 nebo 2 průvodci (oba vystudovaní geologové) v závislosti na počtu účastníků. Počet účastníků je omezen z důvodu maximální možné kapacity lokalit a zvolené exkurzní trasy na celkem 8 - 15 osob. Cena jedné exkurzní trasy je 300 Kč dospělý, 150 Kč dítě do 15 let.


Program exkurze trasy A:

   Mineralogicko-vulkanologická exkurze do Českého středohoří po trase A má za cíl představit vám základní geologické poměry na Zemi, v Českém masivu a nejvíce se budeme věnovat geologii vulkanického komplexu Českého středohoří. Účastníci si na vlastní oči prohlédnou horniny, které tvoří podloží tohoto vulkanického pohoří, žíly vulkanických hornin, velká vulkanická tělesa, variabilitu hornin Českého středohoří a množství minerálních druhů, které místní horniny obsahují. Tato trasa představuje základ pro absolvování dalších exkurzních tras (není povinná, ale je více než vhodné se jí zůčastnit jako první trasy). Exkurze se koná vždy začátkem června.


trasaa
Mapa s exkurzními lokalitami Mineralogicko-vulkanologické exkurze do Českého středohoří trasy A.


   Exkurzi začínáme v Ústí nad Labem, ve čtvrti Vaňov. Zde nejprve vystoupáme na skalní útvar Vrkoč, odkud je pěkný výhled do labského údolí. Účastníci exkurze dostanou na této vyhlídce základní obsáhlou přednášku ze základů geologie. Bude vysvětlena desková tektonika, tvorba Českého masivu, jeho další vývoj přes zaplavení křídovým mořem, tvorbu oháreckého riftu za vzniku vulkanických komplexů Českého středohoří a Doupovských hor a nakonec si ukážeme důležitost eroze, která je velmi dobře pozorovatelná právě z vyhlídky, kde přednáška proběhne. Samozřejmostí je pohled do geologické mapy a bližší regionální geologie oblasti. Poté se přesuneme k Vaňovskému vodopádu, kde si uděláme další přednášku o přívodních drahách vulkanitů, lávových výlevech a osvětlíme si tvorbu čedičových sloupců na této lokalitě. Nakonec sestoupíme zpět k parkovišti, kde si ukážeme a vysvětlíme vznik skalního útvaru Vrkoč. Na této lokalitě nebude sběr minerálů možný.


vrkoc
Skalní útvar Vrkoč ve Vaňově.
vodopad
Vaňovský vodopád na Podlešínském potoce.


   Druhou lokalitou je činný lom na Mariánské skále v Ústí nad Labem. V tomto lomu se od počátku 20. století těží znělec pro různé, především stavební účely. Jedná však o světoznámou lokalitu minerálů zeolitové skupiny. My si vysvětlíme co to znamená, ukážeme si jak vrch vznikl, povíme si něco o historii Mariánské skály a samozřejmě bude možnost sběru místních minerálů. V případě že bychom do lomu z nějakého důvodu nezískali povolení ke vstupu, přeseuneme se na lokalitu Divoká rokle u Mojžíře, kde si ukážeme strmé znělcové žíly, sesuv, pyroklastický materiál a také na této lokalitě je možnost sběru minerálů, především analcimu a kalcitu.


marianka
Činný lom na Mariánské skále v Ústí nad Labem.
natrolit
Dutina s červeným natrolitem a žlutým kalcitem (Mariánská skála). Nalezeno při exkurzi v roce 2018.


   Poté zamíříme do obce Suletice poblíž Velkého Března. V okolí obce se v minulosti dolovalo hnědé uhlí, takže si povíme o mělkých sladkovodních jezerech a bažinatých močálech, které se zde mezi sopkami v terciéru hojně vyskytovaly. Poté zamíříme na nedávno znovuobjevenou lokalitu alterované vulkanické horniny s vysokým obsahem minerálu ze skupiny amfibolu. Jedná se o kaersutit, který společně s klinopyroxenem (souhrně označovaný jako augit) tvoří nejkvalitnější ukázky těchto minerálů v Českém středohoří. Jelikož jsou oba minerály pro laika od sebe téměř nerozpoznatelné, tak si povíme, jaké rozdíly mezi těmito minerály jsou a také co to znamená, když hornina obsahuje amfibol a naopak co značí vysoký obsah pyroxenu. Na lokalitě se dají také najít minerály zeolitové skupiny, především chabazit a vzácněji thomsonit. Opět budeme nějakou dobu uvedené minerály sbírat.


suletice
Výchozy alterované vulkanické horniny u obce Suletice.
amfibol
Krystaly kaersutitu v alterovaném vulkanitu z lokality Suletice. Velikost vzorku cca 8 cm.


   Poslední lokalitou je Pustý vrch u Folknářů. Tato lokalita byla kdysi malým lůmkem, který v 70. letech 20. století objevili sběratelé minerálů a dnes se jedná o jednu z nejvyhledávanějších mineralogických lokalit Českého středohoří. V místní velmi pevném trachybazaltu budeme opět hledat zeolity, tentokrát především thosmonit s phillipsitem a dále zde vzácnější gismondin a natrolit. Povíme si jak vznikají vulkanické jeskyně, které se na Pustém vrchu vyskytují častěji než jinde v Českém středohoří a jednu takovou z valké části zavalenou jeskyni si ukážeme. Na lokalitu se jde přibližně 1 km po pastvině, kde se mohou pást býci. Pokud se tak stane, místo této lokality navštívíme jednu ze dvou zeolitových lokalit v blízkém okolí a to buď Dobranku u Dobrné nebo Březiny u Děčína.


folknare
Starý lom na Pustém vrchu u Folknářů se stal vyhledávanou mineralogickou lokalitou.
thomsonit
Dutina s polokoulemi thomsonitu z Pustého vrchu u Folknářů.


Co sebou:

   Pevnou obuv (rozhodně né sandály, žabky či holínky), oblečení do přírody, v případě slunného počasí opalovací krém, v případě deštivého počasí deštník či pláštěnku (pouze v případě menších přeháněk, při horší předpovědi bude exkurze přesunuta). Důležitým pomocníkem bude kladívko (minimálně 500 gramů) a palička (ideálně kolem 2 kg). Dále majzlíky různých velikostí (hodí se s plochou i ostrou kulatou špičkou), noviny na balení vzorků, papírky na popisky (jelikož paměť je zrádná v jakémkoliv věku) a rukavice pro ochranu rukou před ostrými hranami hornin. Dále doporučuji lupu, ochranné brýle proti odlétajícím střepům a dobrou svačinu + dostatek tekutin a zahnání žízně. :) Osobně doporučuji malý zápisník, který se vejde do kapsy a k němu tužku či propisku, jelikož získané informace z výkladu se vám možná budou na konci exkurze hodit.

   Pokud má někdo zdravotní problémy, které by se v průběhu exkurze mohli projevit, pak mi dejte tuto informaci vědět v přihlášce emailem. Vaše účast je podmíněná předchozí konzultací a zvážením rizik.

   Na lokalitě Mariánská skála budeme vstupovat do areálu činného kamenolomu, takže budeme nejprve proškoleni z bezpečnostních pravidel a ke vstupu bude nutné mít ochranou přilbu (pracovní, horolezeckou, v případě nouze alespoň cyklistickou), reflexní vestu a pevnou uzavřenou obuv. Ochranné brýle nejsou povinné, ale doporučuji si je do lomu i na ostatní lokality vzít. Pokud chcete získat sbírkové ukázky místních minerálů je třeba se vybavit větší palicí (3 - 5 kg). Přilba se může hodit také na lokalitě Pustý vrch u Folknářů, ale tam není povinná. Z důvodu (ne)bezpečnosti mohou do lomu pouze děti nad 12 let a musí být pod neustálým dozorem rodičů!


Pravděpodobné mineralogické nálezy podle lokalit:

Vaňov: bez možnosti sběru
Mariánská skála: natrolit, apofylit, kalcit, wad, vzácněji aragonit, obecný opál, pyrit (+ golfové míčky ;) )
Suletice: kaersutit, Cr-diopsid, chabazit, vzácněji thomsonit
Pustý vrch u Folknářů: thomsonit, phillipsit, vzácněji gismondin, natrolit, kalcit

Náhradní lokalita Divoká rokle
: analcim, kalcit, vzácněji pyrit
Náhradní lokalita Dobranka u Dobrné: phillipsit, natrolit, kalcit, vzácněji thomsonit
Náhradní lokalita Březiny u Děčína: analcim, natrolit, kalcit


UPOZORNĚNÍ:

   Při exkurzi musí každý dávat pozor nejen na své zdraví, ale také na zdraví ostatních účastníků. Nevhodné chování typu shazování balvanů mezi ostatní či nebezpečná manipulace s nářadím, která by mohla mít za následek úraz, mohou skončit okamžitým vyloučením účastníka z exkurze!


Souhrn základních faktů:

Přihlašky posílejte na email: mineralogickeexkurze@seznam.cz
Nejbližší termín konání exkurze: 6.6. 2020 (náhradní termín 13.6. 2020)
!!!VŠECHNA MÍSTA ZAPLNĚNA!!!
Začátek exkurze: 8:30 ve Vaňově (účastníci budou detailně informováni emailem)
Konec exkurze: přibližně v 18:00 na lokalitě Pustý vrch u Folknářů
Počet účastníků: 8 - 15 osob
Cena exkurze: 300 Kč/dospělý, 150 Kč/dítě (do 15 let)


Info na závěr:

   Bylo by ideální kdyby účastník měl možnost dopravy vlastním vozem. Jsem schopen zajistit místo pro max. 3 účastníky v mém voze s vyzvednutím i vyložením na nádraží v Ústí nad Labem. Náklady za ujeté kilometry se rozdělí mezi posádku vozu a nejsou v ceně exkurze. Pokud by jste chtěli místo v autě sdělte mi to prosím v přihlašovacím emailu.
   Pokud máte vlastní vůz a budete ochodni případně nějakého účastníka přibrat, sdělte mi prosím tuto skutečnost v přihlašovacím emailu včetně místa odkud pojedete. Děkuji.
   V případě, že jste již tuto exkurzi absolvovali a budete si jí chtít zopakovat, prosím počítejte s tím, že budete automaticky zapsáni na konec pořadového listu a v případě vysokého zájmu o exkurzi dostanou příležitost zájemci, kteří se exkurze ještě nezúčastnili.

Všichni zájemci jsou vítáni! :)ucastnici
Účastnici 4. ročníku exkurze v roce 2019 (reportáž z této exkurze).
Jakub Mysliveček ©