minj
Lokality


Mineralogicko-vulkanologická exkurze
do Českého středohoří (trasa C)

Nejbližší termín 6.9. 2020
!!!STÁLE VOLNÁ MÍSTA!!!
(dostupnost pravidelně aktualizována)


   České středohoří je jedno z našich nejmladších vulkanických pohoří na území českého masivu. Toto pohoří vzniklo v terciéru přibližně před 36 až 25 miliony lety a jedná se o velmi zajímavou oblast s výskytem mnoha geologicky významných lokalit. Při našich exkurzích se blíže seznámíte s geologickými procesy, které vedly ke vzniku a dalšímu utváření českého masivu. Vysvětlen bude princip deskové tektoniky, stratigrafické rozložení českého masivu a detailnější regionální geologie oblasti Českého středohoří a oháreckého riftu, ve kterém toto pohoří leží. Zjistíte, že České středohoří je složitý komplex rozmanitých vulkanických hornin a tyto horniny si blíže petrograficky rozebereme přímo na konkrétních lokalitách. Hlavní součástí exkurzí po Českém středohoří je možnost sběru typických místních minerálů, o kterých si samozřejmě uvedeme spoustu informací. Výklad je podáván tak, aby jej pochopil i úplný začátečník v oboru geologie a jakékoliv otázky či nejasnosti při přednáškách rádi zodpovíme a objasníme. Exkurze se konají ve 3 trasách (A, B, C) a lokality pro jednotlivé exkurze jsou voleny v zájmu určitých vulkanologických faktorů. Exkurze jsou vhodné pro osoby ve věku 10 - 65 let. Věnovat se vám bude buď 1 nebo 2 průvodci (oba vystudovaní geologové) v závislosti na počtu účastníků. Počet účastníků je omezen z důvodu maximální možné kapacity lokalit a zvolené exkurzní trasy na celkem 8 - 15 osob. Cena jedné exkurzní trasy je 300 Kč dospělý, 150 Kč dítě do 15 let.


Program exkurze trasy C:

   Mineralogicko-vulkanologická exkurze do Českého středohoří po trase C má za cíl přiblížit další geologické lokality Českého středohoří. Především se budeme věnovat světlejším a více alkalickým horninám, tedy fonolitům, trachytům a tefritům. Také si představíme Roztocký intruzivní komplex, povíme si o místním zrudnění a historické těžbě rud a mimo to si prohlédeneme vyhaslé vulkanické jezero. V závěru pak navštívíme slavnou lokalitu "augitu" Paškapole. Při této trase se předpokládá, že jste se již účastnili exkurze po trase A a výklad je více detailní, téměř úplně bez základních informací které jste se dozvěděli při exkurzi po trase A.


trasab
Mapa s exkurzními lokalitami Mineralogicko-vulkanologické exkurze do Českého středohoří trasy C.


   První lokalitou je vrch Radobýl u Litoměřic. Tento výrazný vrch byl v minulosti zasažen těžbou kamene. Tato těžba však odkryla zajímavé geologické jevy. Na této lokalitě si uděláme úvodní přednášku, podíváme se do starého lomu s krásnými vějíři čedičových sloupců. Bude-li čas a chuť vystoupáme na vrchol, odkud je krásný výhled do krajiny. Lokalita v minulosti poskytla krásné ukázky minerálu thomsonitu, avšak v dnešní době se považuje za zaniklou, takže tato lokalita je pouze exkurzní bez možnosti sběru minerálů.


radobyl
Výhled na vrcholy Českého středohoří z Radobýlu.
radobyl
Čedičové sloupce a skalní řícení na Radobýlu.


   Druhou lokalitou je významná mineralogická lokalita Řepčice u Litoměřic. Na této lokalitě sbíral již J.W. Goethe na počátku 19. století a nacházejí se zde jedny z nejkvalitnějších a největších ukázek minerálu chabazitu na světě. Navíc nejnovější studie poukazují na vysoký obsah stroncia v místním chabazitu. My si zde ukážeme dva historické lůmky na tefrit, kde bude možný sběr minerálů včetně chabazitu u starého mineralogického výkopu.


repcice
Starý mineralogický výkop u Řepčic.
chabazit
Dutina v tefritu s krystaly chabazitu (Řepčice). Velikost vzorku cca 9 cm.


   Dále se přesuneme o kousek dále do Vítova ve Velkém Březně. Poblíž silnice se zde nachází řada starých lůmků těžící horninu přechodného členu fonotefritu, který náleží opět ke světlejším vulkanitům Českého středohoří. V jednom místním lůmků budeme v suti provádět sběr minerálů nejen zeolitové skupiny. 


vitov
Pohled na jeden z lůmků na lokalitě Vítov.
thomsonit
Dutina ve fonotefritu s thomsonitem, kalcitem a analcimem (Vítov). Velikost dutiny 43 mm.


   Poté překročíme řeku Labe a budeme pokračovat do obce Roztoky. V tomto místě se nachází velké intruzivní centrum o kterém si povíme. Vysvětlíme si, co je to kaldera, jaký typ vulkanismu se zde projevoval a co má společného s těžbou stříbra. Poté vystoupáme ke štole Anna, kde budeme na staré haldě provádět sběr místních rudních minerálů sfaleritu, galenitu a pyritu.


anna
Ústí štoly Anna v Roztokách.
sfalerit
Žilky sfaleritu v karbonatizovaném trachytu z haldy štoly Anna. Velikost vzorku 75 mm.


   Následně navštívíme lokalitu Divoká rokle. Lokalita má status přírodní památky, a abychom se k ní dostali, budeme muset přenonat několik desítek výškových metrů. Odměnou nám bude pohled na sesuvnou akumulaci a strmé žíly fonolitu v pyroklastickém materiálu, kde uvidíme také lávové bomby. Vysvětlíme si vazbu na roztocké intruzivní centrum a také mechanismy vzniku pyroklastického materiálu. Mimo území rezervace pak budeme chvíli věnovat sběru minerálů v jedné z odlehlejších fonolitových žil s velkými vyrostlicemi živců a s bohatými nálezy krystalů kalcitu a analcimu.


rokle
Erozně zahloubené údolí Divoká rokle s výchozy pyroklastik a fonolitových žil.
analcim
Moment nálezu dutiny s analcimem a kalcitem na lokalitě Divoká rokle.


   Posledním místem zastavení bude historicky významná lokalita Paškapole u Bořislavi. Tato lokalita patří ke klasickým a velmi dlouho známým mineralogickým nalezištím Českého středohoří. Ukázky "augitu" (ve většině případů se jedná o chromitohlinitý diopsid) z Paškapole se nachází v mnoha světových muzejích. Opět si osvětlíme způsob vzniku místní lokality a vysvětlíme si složitost nomenklatury klinopyroxenů. A po výkladu bude opět následovat sběr minerálů.


paskapole
Lokalita Paškapole u Bořišlavi.
augit
Moment nálezu krystalu "augitu" v alterovaném bazanitu.


Co sebou:

   Pevnou obuv (rozhodně né sandály či žabky), oblečení do přírody, v případě slunného počasí opalovací krém, v případě deštivého počasí deštník či pláštěnku (pouze v případě menších přeháněk, při horší předpovědi bude exkurze přesunuta). Důležitým pomocníkem bude kladívko (minimálně 500 gramů) a palička (ideálně kolem 2 kg). Dále majzlíky různých velikostí (hodí se s plochou i ostrou kulatou špičkou), noviny na balení vzorků, papírky na popisky (jelikož paměť je zrádná v jakémkoliv věku) a rukavice pro ochranu rukou před ostrými hranami hornin. Dále doporučuji lupu, ochranné brýle proti odlétajícím střepům a dobrou svačinu + dostatek tekutin na zahnání žízně. :) Osobně doporučuji malý zápisník, který se vejde do kapsy a k němu tužku či propisku, jelikož získané informace z výkladu se vám možná budou na konci exkurze hodit.

   Pokud má někdo zdravotní problémy, které by se v průběhu exkurze mohli projevit, pak mi dejte tuto informaci vědět v přihlášce emailem. Vaše účast je podmíněná předchozí konzultací a zvážením rizik. Dále upozorňuji, že na lokalitu Roztoky a Divoká rokle je náročný výstup a těžký terén, proto pokud máte problémy s pohybovým ústrojím, tak prosím zvažte, zda-li na tyto lokality jít.


Pravděpodobné mineralogické nálezy podle lokalit:

Radobýl: bez možnosti sběru
Řepčice: chabazit (i ve variantě fakolit), vzácněji kalcit, thomsonit, natrolit
Vítov: thomsonit, analcim, kalcit
Roztoky: sfalerit, galenit, pyrit
Divoká rokle: kalcit, analcim, vzácněji pyrit, chabazit a thomsonit
Paškapole u Bořislavi: Cr-diopsid, flogopit, vzácněji kaersutit


UPOZORNĚNÍ:

   Při exkurzi musí každý dávat pozor nejen na své zdraví, ale také na zdraví ostatních účastníků. Nevhodné chování typu shazování balvanů mezi ostatní či nebezpečná manipulace s nářadím, která by mohla mít za následek úraz, mohou skončit okamžitým vyloučením účastníka z exkurze!


Souhrn základních faktů:

Přihlašky posílejte na email: mineralogickeexkurze@seznam.cz
Nejbližší termín konání exkurze: 6.9. 2020
!!!STÁLE VOLNÉ MÍSTA!!!
Začátek exkurze: 8:30 Radobýl u Litoměřic (účastníci budou detailně informováni emailem)
Konec exkurze: přibližně v 18:00 na lokalitě Paškapole u Bořislavi
Počet účastníků: 8 - 15 osob
Cena exkurze: 300 Kč/dospělý, 150 Kč/dítě (do 15 let)


Info na závěr:

   Bylo by ideální kdyby účastník měl možnost dopravy vlastním vozem. Jsem schopen zajistit místo pro max. 3 účastníky v mém voze s vyzvednutím i vyložením na nádraží v Ústí nad Labem. Náklady za ujeté kilometry se rozdělí mezi posádku vozu a nejsou v ceně exkurze. Pokud by jste chtěli místo v autě, sdělte mi to prosím v přihlašovacím emailu.
   Pokud máte vlastní vůz a budete ochodni případně nějakého účastníka přibrat, sdělte mi prosím tuto skutečnost v přihlašovacím emailu včetně místa odkud pojedete. Děkuji.
   V případě, že jste již tuto exkurzi absolvovali a budete si jí chtít zopakovat, prosím počítejte s tím, že budete automaticky zapsáni na konec pořadového listu a v případě vysokého zájmu o exkurzi dostanou příležitost zájemci, kteří se exkurze ještě nezúčastnili.

Všichni zájemci jsou vítáni! :)ucastnici
Účastnici 1. ročníku exkurze do Českého středohoří (trasa C) v roce 2019 (reportáž z této exkurze).
Jakub Mysliveček ©