minj
Lokality


Mineralogicko-vulkanologická exkurze
do Českého středohoří (trasa B)

Nejbližší termín 3.10. 2020
!!!STÁLE VOLNÁ MÍSTA!!!
(dostupnost pravidelně aktualizována)


   České středohoří je jedno z našich nejmladších vulkanických pohoří na území českého masivu. Toto pohoří vzniklo v terciéru přibližně před 36 až 25 miliony lety a jedná se o velmi zajímavou oblast s výskytem mnoha geologicky významných lokalit. Při našich exkurzích se blíže seznámíte s geologickými procesy, které vedly ke vzniku a dalšímu utváření českého masivu. Vysvětlen bude princip deskové tektoniky, stratigrafické rozložení českého masivu a detailnější regionální geologie oblasti Českého středohoří a oháreckého riftu, ve kterém toto pohoří leží. Zjistíte, že České středohoří je složitý komplex rozmanitých vulkanických hornin a tyto horniny si blíže petrograficky rozebereme přímo na konkrétních lokalitách. Hlavní součástí exkurzí po Českém středohoří je možnost sběru typických místních minerálů, o kterých si samozřejmě uvedeme spoustu informací. Výklad je podáván tak, aby jej pochopil i úplný začátečník v oboru geologie a jakékoliv otázky či nejasnosti při přednáškách rádi zodpovíme a objasníme. Exkurze se konají ve 3 trasách (A, B, C) a lokality pro jednotlivé exkurze jsou voleny v zájmu určitých vulkanologických faktorů. Exkurze jsou vhodné pro osoby ve věku 10 - 65 let. Věnovat se vám bude buď 1 nebo 2 průvodci (oba vystudovaní geologové) v závislosti na počtu účastníků. Počet účastníků je omezen z důvodu maximální možné kapacity lokalit a zvolené exkurzní trasy na celkem 8 - 15 osob. Cena jedné exkurzní trasy je 300 Kč dospělý, 150 Kč dítě do 15 let.


Program exkurze trasy B:

   Mineralogicko-vulkanologická exkurze do Českého středohoří po trase B má za cíl ještě více přiblížit regionální geologii tohoto vulkanického pohoří (při této trase se předpokládá, že jste se již účastnili exkurze po trase A a výklad je více detailní, téměř úplně bez základních informací, které se dozvíte při exkurzi po trase A). Exkurze se koná vždy začátkem října.


trasab
Mapa s exkurzními lokalitami Mineralogicko-vulkanologické exkurze do Českého středohoří trasy B.


   První lokalitou je vrch Číčov u Hořence poblíž Bíliny, který je dnes vyhlášen Přírodní rezervací. Jedná se o lokalitu evropského, ne-li světového významu díky historickým nálezům minerálu aragonitu. Aragonit je jedním z nejběžnějších karbonátů na Zemi, nicméně z Číčova jsou popsány jedny z jeho nejkvalitnějších krystalových ukázek. Tzv. "hořenecký typ" aragonitu představuje medově zbarvené, často dokonale průhledné prizmatické krystaly o délce až 30 cm. Tento aragonit je tak kvalitní, že byl dokonce pokusně broušen do facetových brusů. Kromě aragonitu je zde zajímavá mateční hornina vrchu Číčov - leucitický pikrit, který patří mezi vzácnější mafické členy rodiny vulkanických hornin Českého středohoří. Z vrcholu Číčova je překrásný výhled do krajiny, přičemž si ukážeme a popíšeme několik geologicky zajímavých lokalit, které jsou na dohled. Sběr minerálů je na území Přírodní rezervace zakázán, avšak krystalky aragonitu dokumentačního charakteru se dají hojně sbírat na okolních polích a pokud to podmínky dovolí, tak bude sběru aragonitu věnován nějaký čas. V případě že nebudou zorána pole s výskyty aragonitu, půjdeme se podívat o kus dále od vrchu Číčov na lokalitu konkrecí směsi obecného opálu, chalcedonu a karbonátů, které se dají řezat a leštit.


cicov
Vrch Číčov u Hořence.
aragonit
Medový krystal aragonitu s povlakem kalcitu
 (
Hořenec u Bíliny). Velikost vzorku 45 mm.


   Druhou lokalitou je čistě vulkanologická lokalita Hnojnice. Ve starém lůmku u Hnojnic si ukážeme typ explozivního vulkanismu v podobě reliktu maarového kráteru. Lokalita je známá především díky hojným xenolitům okolního slínovce uzavřeného ve vulkanické brekcii. Rozdílné hodnoty teplot těchto hornin při vzniku kráteru daly vzniku puklin kolem xenolitů a vytvořilo se velké množství tzv. "hnojnických kamenných sluncí". Na xenolitech slínovce křídového stáří lze též pozorovat kontaktní tepelnou metamorfózu.


hnojnice
Relikt maarového kráteru poblíž Hnojnic.
hnojnice
Stěna s "hnojnickými kamennými slunci".


   Třetí lokalitou je Kuzovský potok nazývaný též Granátka poblíž obce Dřemčice. Jedná se o lokalitu s výskytem Českého granátu. My si vysvětlíme co to Český granát je a jak se společně s dalšími těžkými odolnými minerály dostal na zemský povrch do štěrků Českého středohoří. No a samozřejmě nebude chybět sběr tohoto krvavě rudého polodrahokamu. Ten v závislosti na stavu vodního toku budeme provádět buď klasickou technikou rýžování nebo pokud bude vody málo se pokusím nějaká červená zrna najít alespoň na okolních polích. I za velkého sucha jsme však vždy trochu té vody našli a granáty jsme rýžovali.


dremcice
Kuzovký potok skrývá nejedno krásné zrno krvavě rudého granátu.
pyropy
Granáty nalezené jedním účastníkem za cca 1,5 hodiny při exkurzi v roce 2016.


   Čtvrtou lokalitou je historické avšak stále plodné naleziště Lukov u Milešova. Na této lokalitě si představíme pyroklasické materiály, které tvoří valnou část vulkanických produktů Českého středohoří. V tufech zde budeme hledat černé krystaly čedičového amfibolu, blížeji kaersutitu, který se zde vyskytuje v až 8 cm velkých soudečkovitých krystalech. Vzácnější jsou zde pro laika úplně stejně vypadající krystaly klinopyroxenu (obecně nazývaného augit), které dosahují maximální velikosti kolem 4 cm. My si vysvětlíme, jak tyto dva na první pohled stejné minerální druhy od sebe navzájem odlišit a také co to znamená, když jsou ve vulkanické hornině zastoupeny amfiboly nebo naopak pyroxeny. Mimo jiné mohou účastníci na lokalitě najít minerál flogopit patřící do skupiny slíd nebo vzácně krystalky kalcitu. Povíme si také o blízkosti krystalinika Krušných hor, které se nachází v těsném podloží lokality a jehož xenolity lze na této lokalitě nalézt uzavřené ve vulkanickém tufu.


lukov
Lokalita amfibolu a pyroxenu u Lukova.
lukov
Nálezy jednoho z účastníků za cca 1 hodinu při exkurzi v roce 2016.


   Poslední lokalitou je údolí Rytina soutěska poblíž Sebuzína. Toto erozí hluboce zařízlé údolí je ideální exkurzní lokalita díky mnoha geologicky zajímavým objektům. Při stoupání údolím si ukážeme typickou sloupcovitou odlučnost čediče, vertikální vulkanickou žílu několik desítek metrů dlouhou, důsledky vodní eroze a aktivní svahové pohyby. Mimo to si povíme o drobných sladkovodních jezerech, které vznikaly mezi soptícími sopkami v terciéru a také jejich sedimenty, které se v tomto údolí zachovaly na několika místech a představují významnou paleontologikockou lokalitu. Mezi sedimenty těchto malých jezer patří také hnědé uhlí, které se zde kdysi hlubině těžilo a kusy tohoto uhlí se zde dají najít dodnes. Nezajímavější lokalitu si však necháme na konec. Jedná se o lokalitu minerálu chabazitu, především pak jeho čočkovitého srůstu krystalů zvané fakolit. Kromě fakolitu budeme moci v bazaltoidní hornině najít také krystaly kalcitu.


rytina
Údolí Rytina soutěska je plné geologicky zajímavých objektů.
fakolit
Krystaly chabazitu - var. fakolit, na bazanitu (Rytina soutěska). Velikost vzorku 84 mm.


Co sebou:

   Pevnou obuv (rozhodně né sandály či žabky), holínky, oblečení do přírody, v případě slunného počasí opalovací krém, v případě deštivého počasí deštník či pláštěnku (pouze v případě menších přeháněk, při horší předpovědi bude exkurze přesunuta). Důležitým pomocníkem bude kladívko (minimálně 500 gramů) a palička (ideálně kolem 2 kg). Dále majzlíky různých velikostí (hodí se s plochou i ostrou kulatou špičkou), noviny na balení vzorků, papírky na popisky (jelikož paměť je zrádná v jakémkoliv věku) a rukavice pro ochranu rukou před ostrými hranami hornin. Dále doporučuji lupu, ochranné brýle proti odlétajícím střepům a dobrou svačinu + dostatek tekutin na zahnání žízně. :) Osobně doporučuji malý zápisník, který se vejde do kapsy a k němu tužku či propisku, jelikož získané informace z výkladu se vám možná budou na konci exkurze hodit.

   Pokud má někdo zdravotní problémy, které by se v průběhu exkurze mohli projevit, pak mi dejte tuto informaci vědět v přihlášce emailem. Vaše účast je podmíněná předchozí konzultací a zvážením rizik. Dále upozorňuji, že na lokalitu Rytina soutěska je náročný výstup a těžký terén, proto pokud máte problémy s pohybovým ústrojím, tak prosím zvažte, zda-li na tuto závěrečnou lokalitu jít.

   Na lokalitě Dřemčice se bude rýžovat, takže budete potřebovat již výše uváděné holínky, rýžovací pánev (pro začátečníky bohatě stačí podmiska pod květináč, kde si budete štěrk rozplavovat), pinzetu a nádobku na případné nálezy (zkumavka či menší zavařovací sklenička). Pro zájemce je možné vzít si kbelík, do kterého si naberete štěrk na přebírání doma... Vzhledem k chování některých sběratelů na lokalitě nehodláme podkopávat břehy potoka a materiál si obstaráme pouze pomocí polní lopatky a síta, které vezmeme my.


Pravděpodobné mineralogické nálezy podle lokalit:

Hořenec: aragonit, silici-karbonátové konkrece
Hnojnice: bez možnosti sběru
Dřemčice: pyrop (Český granát), zirkon, magnetit, ilmenit, olivín, drobní fosilní měkkýši, velice vzácně safír
Lukov: kaersutit (čedičový amfibol), "augit", flogopit, vzácně kalcit
Rytina soutěska: chabazit (i ve variantě fakolit), kalcit


UPOZORNĚNÍ:

   Při exkurzi musí každý dávat pozor nejen na své zdraví, ale také na zdraví ostatních účastníků. Nevhodné chování typu shazování balvanů mezi ostatní či nebezpečná manipulace s nářadím, která by mohla mít za následek úraz, mohou skončit okamžitým vyloučením účastníka z exkurze!


Souhrn základních faktů:

Přihlašky posílejte na email: mineralogickeexkurze@seznam.cz
Nejbližší termín konání exkurze: 3.10. 2020 (náhradní termín 10.10. 2020)      
!!!STÁLE VOLNÁ MÍSTA!!!
Začátek exkurze: 8:30 v Hořenci u Bíliny (účastníci budou detailně informováni emailem)
Konec exkurze: přibližně v 18:00 na lokalitě Rytina soutěska
Počet účastníků: 8 - 15 osob
Cena exkurze: 300 Kč/dospělý, 150 Kč/dítě (do 15 let)


Info na závěr:

   Bylo by ideální kdyby účastník měl možnost dopravy vlastním vozem. Jsem schopen zajistit místo pro max. 3 účastníky v mém voze s vyzvednutím i vyložením na nádraží v Ústí nad Labem. Náklady za ujeté kilometry se rozdělí mezi posádku vozu a nejsou v ceně exkurze. Pokud by jste chtěli místo v autě sdělte mi to prosím v přihlašovacím emailu.
   Pokud máte vlastní vůz a budete ochodni případně nějakého účastníka přibrat, sdělte mi prosím tuto skutečnost v přihlašovacím emailu včetně místa odkud pojedete. Děkuji.
   V případě, že jste již tuto exkurzi absolvovali a budete si jí chtít zopakovat, prosím počítejte s tím, že budete automaticky zapsáni na konec pořadového listu a v případě vysokého zájmu o exkurzi dostanou příležitost zájemci kteří se exkurze ještě nezúčastnili.

Všichni zájemci jsou vítáni! :)ucastnici
Účastnici 3. ročníku exkurze v roce 2019 (reportáž z této exkurze).
Jakub Mysliveček ©