minj
Lokality


Databáze minerálů:Arzenopyrit

   Arzenopyrit tvoří kvádrovité a prizmatické krystaly často rýhované a tvořící dvojčata. Často také tvoří celistvé nebo zrnité agregáty s vysokou hustotou. Jeho barva je typicky stříbřitěšedá s kovovým leskem. Jedná se o minerál vyskytující se na hydrotermálních rudních žilách, především s obsahem zlata či cínu. Objevuje se i v pegmatitech a metamorfovaných horninách.

   V severních Čechách se vyskytuje na cínových ložiscích jako jsou Krupka, Cínovec a Horní Slavkov. Jedná se o poměrně běžný sulfid na těchto lokalitách.

Vlastnosti:

Vzorec: FeAsS
Skupina: Sulfid
Soustava: Monoklinická, pseudorombická
Štěpnost: Zřetelná
Lom: Nerovný
Lesk: Kovový
Vryp: Šedočerný
Tvrdost: 5,5 - 6
Hustota: 6,07
Charakteristika: Stříbřitěšedá barva a velká hustota. Vůně po česneku.
arzenopyrit
Arzenopyrit ("Pavoučí štola"). Velikost vzorku 38 mm.
arzenopyrit
Arzenopyrit s chalkopyritem ("Pavoučí štola").
Velikost vzorku 56 mm.
arzenopyrit
Arzenopyrit
("Stříbrné pinkoviště").
Velikost vzorku 93 mm.Jakub Mysliveček ©