minj
Lokality


Databáze minerálů:Sádrovec

   Krystaly sádrovce jsou velmi různorodé. Vyskytují se tabulkové, čočkovité nebo prizmatické, často se vyskytují kontaktní dvojčata zvaná "rybí ocas" nebo "vaštovčí ocas" a jejich tvar vždy přímo závisí na prostředí vzniku. Barva krystalů je čirá, bílá a velmi často zbarvená příměsemi. Kompaktní odrůda sádrovce se nazývá alabastr. Sádrověc se většinou tvoří v ložiscích mořských evaporitů v paragenezi s anhydritem a halitem. V píscích a jílech se vyskytují jeho samotné krystaly a růžicovité agregáty. Objevuje se také v sopečných fumarolech a ve zvětralých depozitech sirných rud.

   Naše republika byla vyhlášena krásnými velkými krystaly sádrovce z lokality Strkovice nacházející se mezi Severními a Středními Čechy. Dnes je tato lokalita zrekultivována a jiné významější naleziště sádrovce v Severních Čechách nenajdeme. Náhodou jsme na drobné xx sádrovce narazili v Hradišti u Kadaně, kde vznikl jako produkt hoření haldy.

Vlastnosti:

Vzorec: CaSO4·2H2O
Skupina: Síran
Soustava: Monoklinická
Štěpnost: Dokonalá
Lom: Střípkovitý
Lesk: Poloskelný, perleťový
Vryp: Bílý
Tvrdost: 2
Hustota: 2,32
Charakteristika: Rozšířený, snadno se rýpe. Nešumí ve zředěné HCl.
sadrovec
Drobné krystaly sádrovce a žluté povlaky pravděpodobně síry (Hradiště u Kadaně).
Velikost vzorku 96 mm.
sadrovec
Detail předchozího vzorku.
sadrovec
Drobné krystaly sádrovce a žluté povlaky pravděpodobně síry (Hradiště u Kadaně). Velikost vzorku 83 mm.Jakub Mysliveček ©