minj
Lokality


Databáze minerálů:Aragonit

   Aragonit má stejné chemické složení jako kalcit, ale má jiné krystalové tvary a vlastnosti. Jeho krystaly jsou tabulkovité, prizmatické či jehličkovité. Často vytváří sloupcovité nebo paprsčité agregáty. Běžně se vyskytují mnohočetná dvojčata. Aragonit se ukládá v mořských sedimentech, jelikož je obsažen ve skořápkách mnoha mlžů a je základním materiálem perel. Vyskytuje se v evaporitech, ložiscích termálních pramenů a v jeskyních, kde může tvořit korálovité agregáty zvané železný květ. Vyskytuje se také v některých vyvřelinách, metamorfitech a usazeninách.

   V Severních Čechách se aragonit nachází ve vyvřelinách Českého středohoří a v SHP (Severočeská uhelná pánev). Například na lokalitách Braňany, Merunice, Všechlapy a světoznámé lokalitě tohoto minerálu Číčov u Hořence, kde se vyskytovaly nejlepší ukázky aragonitu na světě.

Vlastnosti:

Vzorec: CaCO3
Skupina: Uhličitan
Soustava: Rombická
Štěpnost: Zřetelná
Lom: Téměř lasturnatý
Lesk: Poloskelný
Vryp: Bílý
Tvrdost: 3,5 - 4
Hustota: 2,95
Charakteristika: Aragonit se často přeměňuje na kalcit. Šumí ve zředěné HCl.
aragonit
Čirý krystal aragonitu (Hořenec). Velikost vzorku 28 mm.
aragonit
Čirý aragonit (Hořenec).
Velikost vzorku 23 mm.
aragonit
Čirý krystal aragonitu (Hořenec).
Velikost vzorku 15 mm.


aragonit
Krystal aragonitu (Hořenec). Velikost vzorku 22 mm.
aragonit
Pěkný krystal aragonitu (Hořenec).
Velikost vzorku 48 mm.
aragonit
Asi nejhezčí nalezený krystal aragonitu (Hořenec).
Velikost vzorku 45 mm.

Jakub Mysliveček ©