minj
Lokality


Databáze minerálů:Pyrit

   Pyrit je jeden z nejčastějších sulfidů. Není průsvitný, v čestvém stavu má stříbřitě nazlátlou barvu. Vystavení vzduchu se pokrývá patinou a tmavne. Krystaly mohou být osmistěnné nebo dvanástistěnné, ale nejoblíbenější jsou typické krychle. Vyskytuje se i zrnitý a hlízovitý pyrit. Disky a hlízy se nacházejí v usazeninách, kde může pyrit vyplňovat místo po fosíliích. Také se vyskytuje v některých vyvřelých a metamorfovaných horninách. Velice běžný na hydrotermálních žílách.

   Pyrit je v Severních Čechách poměrně častým minerálem. Vyskytuje se na lokalitách křídových slínovců (Jeníkov, Úpohlavy), kde tvoří charakteristické nápadně těžké hlízy. Dále je velmi častý v Severočeské hnědouhelné pánvi, kde tvoří podobné hlízy, ale s více vyvinutými krystaly a kde dosahuje i větších velikostí. Vyskytuje se také ve většině Krupeckých štol.

Vlastnosti:

Vzorec: FeS2
Skupina: Sulfid
Soustava: Kubická
Štěpnost: Odlučnost
Lom: Lasturnatž až nerovný
Lesk: Kovový
Vryp: Černý do zelena
Tvrdost: 6 - 6,5
Hustota: 5,02
Charakteristika: Typický tvar krystalů a barva.
pyrit
Pyritová hlíza s pyramidálními krystaly (Jeníkov u Duchcova).
Velikost vzorku 48 mm.
pyrit
Pyritová kongrece
(Jeníkov u Duchcova).
Velikost vzorku 65 mm.
pyrit
Pyritová kongrece
(Jeníkov u Duchcova).
Velikost vzorku 46 mm.


pyrit
Pyrit ze Severočeské hnědouhelné pánve.
Velikost vzorku 46 mm.
pyrit
Zajímavě zbarvená drůzička pyritu s pyramidálními krystaly (Jeníkov u Duchcova).
Velikost vzorku 18 mm.
pyrit
Impregnace křemene pyritem (Krupka - štola Barbora).
Velikost vzorku 65 mm.

Jakub Mysliveček ©