minj
Lokality


Databáze minerálů:Olivín

   Olivín není jeden minerál, ale skupina minerálů, jejichž koncové členy jsou forsterit se zastoupením horčíku a fayalit se zastoupením železa. Barva minerálů této skupiny je většinou žlutozelená, někdy více do hněda. Jen velmi vzácně tvoří dokonale vyvinuté krystaly. Běžné jsou nedokonalé krystaly a krystalické agregáty. Nachází se v mafických (basalt, gabro) až ultramafických horninách (peridotit, dunit). Dá se brousit jako drahokam.

   Jedná se o jeden z typických horninotvorných minerálů mafických a ultramafických magmatických hornin a proto ho lze na severu Čech nalézt na mnoha místech Českého středohoří, především v olivenických basaltech mnohdy v makroskopických vyrostlicích. V kamenolumu Dobkovičky tvoří tzv. xenotimy v hornině a o několik km dále tvoří drobné krystaly v čediči vrcholu Lovoš.

Vlastnosti:

Vzorec: (Mg,Fe)2[SiO4]
Skupina: Křemičitan
Soustava: Rombická
Štěpnost: Nedokonalá
Lom: Lasturnatý
Lesk: Skelný, pryskyřičný
Vryp: Bílý
Tvrdost: 6,5 - 7
Hustota: 3,28 - 4,39
Charakteristika: Většinou nedokonale vyvinuté žlutozelené krystaly s lasturnatým lomem,olivin
Vyrostlice olivínu a kaersutitu v basaltu
 (Rytina soutěska).
Velikost vzorku 85 mm.
olivin
Vyrostlice olivínu v basaltu
(Rytina soutěska).
Velikost vzorku 104 mm.Jakub Mysliveček ©