minj
Lokality


Databáze minerálů:Fluorit

   Fluorit (česky kazivec) tvoří kubické krystaly (krychle, oktaedry), jejichž hrany se velice snadno odštěpují. Fluorit existuje ve většině známých barev, ale mezi nejčastější se řadí fialová, zelená, žlutá a čirá barva. Vyskytuje se v nízkoteplotních hydrotermálních depozitech a vzácně v neutrálních intruzivních horninách.

   Jedny z nejlepších fluoritů pocházejí z bývalé štoly 5. květen ve Vrchoslavi, kde se v době těžby vyskytovali až 15 cm krychle. Další lokality jsou Jílové u Děčína, Moldava, Cínovec. Zajímavostí jsou i malé krychle nacházející se v puklinách trachytu v Mariánské skále v Ústí nad Labem.

Antozonit

   Antozonit je velice zajímavá odrůda fluoritu černé barvy vyznačující se radioaktivitou. Nachází se vzácně v Krupce na Knottlu.

Vlastnosti:

Vzorec: CaF2
Skupina: Halogenid
Soustava: Kubická
Štěpnost: Dokonalá/Oktaedrická
Lom: Pololasturnatý/Nerovný
Lesk: Skelný
Vryp: Bílý
Tvrdost: 4
Hustota: 3,17 - 3,18
Charakteristika: Krychlové krystaly, osmistěnná štěpnost, častá fluorescence.
fluorit
Velká krychle fluoritu na drůzce (Vrchoslav - dobývka).
Velikost největší krychle 23 mm.
fluorit
Drůza fluoritu
(Vrchoslav - dobývka).
Velikost vzorku 97 mm.
fluoritDutina fluoritu
(Vrchoslav - dobývka).
Velikost vzorku 64 mm.


fluorit
Drůza fluoritu na krystalech barytu (Moldava - povrchová dobývka Josef I.).
Velikost vzorku 35 mm.
fluorit
Vzorek bílých krystalů fluorapofylitu se vzácnými krychličkami fluoritu
(Mariánská skála). 
Velikost xx fluoritu 2 - 4 mm.
fluorit
Drůza xx fluoritu
(Vrchoslav - "Pod břízami 2").
Velikost vzorku 115 mm.


fluorit
Velké krychle fluoritu
(Vrchoslav - propadlina).
Velikost největší krychle 38 mm.
fluorit
Fialové krychle fluoritu na křišťálu
(Krupka - štola Barbora).
Velikost fluoritů 5 mm.
antozonit
Velice malé černé krystaly antozonitu velikosti 1 mm na křemeni
(Krupka - Prokopský peň)

Jakub Mysliveček ©