minj
Lokality


Databáze minerálů:Galenit

   V čerstvém stavu leskle kovově šedý sulfid olova, který po vystavení vzduchu brzy zmatní. Běžně tvoří krystaly kubické, dále oktaedrické, dvanáctistenné nebo složené. Většinou se však vyskytuje ve formě hrubě krystalických agregátů. Je pro něj typická parageneze s minerály zinku a mědi, především na hydrotermálních ložiscích sfaleritu, pyritu a chalkopyritu. Dále se nachází v kontaktních metamorfitech a jen zřítka v pegmatitech. Jedná se o hlavní rudu olova a zárověň o významnou rudu stříbra, jelikož často bývá stříbronosným.

   V severních Čechách se jedná o poměrně vzácný minerál. Jediné jeho významnější ložisko jsou Roztoky u Ústí nad Labem, kde společně se sfaleritem a pyritem tvoří lemy brekciovitého slínovce zarostlého v karbonátu uloženém mezi terciérními vulkanickými horninami. Na této lokalitě byl v minulosti dobýván především za účelem těžby stříbra. Dále je popsán například z Krupky, kde se vyskytl v křemenném lemu pegmatitového tělesa ve štole Barbora a je pospán také ze štoly Sedmi spáčů.

Vlastnosti:

Vzorec: PbS
Skupina: Sulfid
Soustava: Kubická
Štěpnost: Dokonalá, krychlová
Lom: Pololasturnatý
Lesk: Kovový
Vryp: Olověně šedý
Tvrdost: 2,5 - 2,75
Hustota: 7,58
Charakteristika: Nápadně těžký nerost z typickou kubickou štěpností.
galenit
Galenit s pyritem
(Roztoky - halda štoly Anna).
Velikost vzorku 44 mm.
galenit
Sfalerit s galenitem v dolomitu (Roztoky - halda štoly Anna). Velikost vzorku 63 mm.
galenit
Galenit se sfaleritem v karbonátové žilce v metamorfovaném slínovci (Roztoky - halda štoly Anna). Velikost vzorku 67 mm.

Jakub Mysliveček ©