minj
Lokality


Databáze minerálů:Chabazit

   Chabazit tvoří charakteristické, téměř kubické krystaly. Krystaly jsou čiré, bílé, žluté, růžové, červené a hnědé. Hlavní výskyt je vázán na vulkanity a vzácněji na hydrotermální rudné žíly. Podle chemického složení existují čtyři poddruhy Ca -, Sr -, K -, Na - chabazit.

   V Ústeckém kraji je vázán pouze na vulkanity. Nejnámější lokalita je obec Třebušín - Řepčice, kde se nachází hned několik výchozů andezitu se zřejmě nejhezčími krystaly chabazitu v ČR. Dalšími lokalitami výskytu jsou Soutěsky, stará lokalita Dolní Zálezly nebo například Čeřeniště.

Vlastnosti:

Vzorec:
 (Ca,Na,K)Al4Si8O24 . 12 H2O
Skupina: Křemičitan - skupina zeolitu
Soustava: Trigonální
Štěpnost: Zřetelná
Lom: Nerovný
Lesk: Skelný
Vryp: Bílý
Tvrdost: 4-5
Hustota: 2,05 - 2,20
Charakteristika: Téměř kubické krystaly, nešumí ve zředěné HCl, výskyt hlavně ve vulkanitech..
chabazit
Pěkná ukázka chabazitu  (Řepčice).
Velikost vzorku 116 mm.
chabazit
Dutina chabazitu (Řepčice). Velikost vzorku 97 mm.
chabazit
Chabazitová geoda (Řepčice). Velikost vzorku 56 mm.


chabazit
Velmi pěkná protáhlá dutina chabazitu (Řepčice).
Velikost vzorku 157 mm.
chabazit
Pěkný vzorek chabazitu (Řepčice).
Velikost vzorku 64 mm.
chabazit
Dva estetické krystaly
Sr - chabazitu (Řepčice).
Velikost dutiny 36 mm.

Jakub Mysliveček ©