minj
Lokality


Databáze minerálů:Hematit

   Hematit (krevel) má několik odrůd. Neprůsvitné šedé krystaly se silným až zrcadlovým leskem jsou spekularit či železná slída. Krystaly hematitu jsou romboedrické, pyramidální nebo tabulkovité. Krystaly srostlé do růžice se nazývají železná růže. Krystaly jsou těsně srostlé vždy zbarvené do červena. Ledvinité agregáty zbarvené do červena se nazývají lebník. Hematit se nachází v hydrotermálních žílách, kontaktních metamorfitech či jako produkt přemeny jiných minerálů železa.

   Najít makroskopické krystaly hematitu může být v Severních Čechách těžké, ale na lokalitě Mýtinka se nachází odrůda lebník. Dále třeba v Dobrčicích vytváří ve vypálených porcelanitech polohy stříbřitých mikroskopických krystalků. V pískovcích vytváří celé rezavě hnědé partie, kde vznikl nachromážděním z těl živočichů a následným vykrystalizováním vznikly tyto partie (např. Jetřechovice).

Vlastnosti:

Vzorec: Fe2O3
Skupina: Oxid
Soustava: Trigonální
Štěpnost: Odlučnost
Lom: Nerovný, pololasturnatý
Lesk: Kovový, polokovový, matný
Vryp: Červenohnědý, červený
Tvrdost: 5 - 6
Hustota: 5,26
Charakteristika: Barva a vryp
hematit
Lebník hematitu
(Hradiště u Kadaně).
Velikost vzorku 92 mm.
hematit
Pěkný hematit - lebník
(Hradiště u Kadaně).
Velikost vzorku 58 mm.
hematit
Srostlé vějíře hematitu - lebníku (Hradiště u Kadaně).
Velikost vzorku 65 mm.

hematit
Pestře naběhlý hematit na strusce (Dobrčice u Mostu).
Velikost vzorku 84 mm.
hematit
Hematit (Dobrčice).
Velikost vzorku 147 mm.
hematit
Krásný pestře naběhlý hematit na strusce (Dobrčice u Mostu). Velikost vzorku 84 mm.Jakub Mysliveček ©