minj
Lokality


Databáze minerálů:Opál

   Opál je vždy amorfní (beztvarý), což znamená, že nikdy netvoří krystaly. Jedná se o křemen s příměsí vody. Obecný opál je bílý, šedý, světle hnědý či žlutý a má voskový lesk. Ušlechtilý opál je často čirý a při pohledu z různých úhlů se v něm objevují záblesky různých barev. Ohnivý opál je sytě červený nebo oranžový. Fiorit tvoří kuličkovité útvary. Hyalit hroznovité útvary. Dřevitý opál vzniká nahrazením hmoty fosilní stromů, přičemž zůstává zachována struktura dřeva. Vzniká ztuhnutím gelu v různých typech hornin. Usazuje se také kolem sopečných fumarolů a termálních pramenů.

   Ušlechtilé ani barevné opály se u nás v Severních Čechách nevyskytují. Jediné opály které tady máme vznikly kolem činných sopek. Například u Číčova (Hořenec) tvoří až 30 cm hlízy s častými dutinami chalcedonu. Dále se vyskytuje v Merunickém lomu v jílovitém ostrůvku či v Libochovanech.

Vlastnosti:

Vzorec: SiO2 * nH2O
Skupina: Silikát (Křemičitan)
Soustava: Amorfní
Štěpnost: Žádná
Lom: Lasturnatý
Lesk: Skelný až voskový
Vryp:  Bílý
Tvrdost: 5,5 - 6,5
Hustota: 1,99 - 2,25
Charakteristika: Nekrystalizuje, často voskový lesk.
opal
Rozřízlý opál (Hořenec).
Velikost vzorku 47 mm.
opal
Rozpraskaný povrch opálu (Hořenec).
Velikost vzorku 45 mm.
opal
Opál s chalcedonem (Hořenec). Velikost vzorku 69 mm.Jakub Mysliveček ©