minj
Lokality


Databáze minerálů:Kalcit

   Kalcit patří mezi nejběžnější minerály a můžeme ho najít téměř všude. Je bezbarvý, bílý či zbarvený příměsemi. Objevuje se v kombinaci mnoha krystalových tvarů. Klencové krystaly tzv. "islandského kalcitu", vykazují dokonalý dvojlom (láme světlo a vytváří iluzi zdvojení). Vápenec a jeho metamorfit mramor je téměř výhradně tvořený kalcitem. Vyskytuje se i na hydrotermálních žílách a ve vyvřelých horninách.

   Ačkoliv se vyskytuje téměř všude, jeho nejlepší ukázky pocházejí z drůzových dutin, kde většinou tvoří klence. Je znám z lokalit usazených hornin (Jeníkov, Úpohlavy,...), výlevných hornin (Soutěsky, Mariánská skála,...) i  metamorfovaných hornin (Krupka,...)

Vlastnosti:

Vzorec: CaCO3
Skupina: Uhličitan
Soustava: Trigonální
Štěpnost: Dokonalá, klencová
Lom: Lasturnatý
Lesk: Poloskelný
Vryp: Bílý
Tvrdost: 3
Hustota: 2,71
Charakteristika: Dokonalá klencová štěpnost, šumivá reakce se zředěnou HCl.
kalcit
Povlaky xx analcimu a tabulkovitými krystaly kalcitu (Rokle). Velikost vzorku 145 mm.
kalcit
Velmi hezká ukázka cvočkového kalcitu (Jeníkov).
Velikost vzorku 75 mm.
kalcit
Velký single krystal kalcitu (Soutěsky u Děčína).
Velikost vzorku 59 mm.


kalcit
Drůza krystalů kalcitu (Libochovany).
Velikost vzorku 64 mm.
kalcit
Vzorek s dutinou
červenorůžového natrolitu a se zajímavými nárůsty kalcitu (Mariánská skála).
Velikost vzorku 159 mm.
kalcit
Vzorek s velkými krystaly kalcitu (Soutěsky u Děčína).
Velikost vzorku 116 mm.

Jakub Mysliveček ©