minj
Lokality


Databáze minerálů:Apatit

   Apatit je obecný název pro skupinu minerálů fosforečnanu vápenatého, z nichž nejhojnější je fluorapatit. Nejčastější krystalovou ukázkou jsou šestistěnné krystaly většinou zelené, hnědé, modré, žluté, růžové, bílé, černé či vzácně fialové barvy. Apatit je jedním ze základních horninotvorných minerálů (hlavně ve vyvřelých horninách). Makrokrystaly se vyskytují v pegmatitech a na hydrotermálních žílách. 

   Hezké hexagonální krystaly se nachází na klasických lokalitách hydrotermálních žil Krušnohoří. Například na Cínovci, v Krupce, Horním Slavkově, Moldavě, atd...

Vlastnosti:

Vzorec: Ca5(PO4)3(OH,F,Cl)
Skupina: Fosforečnan
Soustava: Hexagonální nebo monoklinická
Štěpnost: Slabá
Lom: Lasturnatý až nerovný
Lesk: Skelný, voskový
Vryp: Zemitý, bílý
Tvrdost: 5
Hustota: 3,1 - 3,25
Charakteristika: Připomíná beryl, ale je měkčí.
apatit
Křemen s apatitem a ortoklasem (Krupka - žíla Lukáš).
Velikost vzorku 78 mm.
apatit
Apatit (Krupka - žíla Lukáš). Velikost krystalu 4 mm.
apatit
Masa krystalů apatitu
(Krupka - žíla Lukáš).
Velikost vzorku 87 mm.


apatit
Nádherně zelený a průhledný krystal apatitu v dutině křemene (Krupka - halda štoly Antonín). 
Velikost krystalu 5 mm.
apatit
Zelený krystal apatitu v křemenné dutině s fluoritem
(Krupka - Prokopský peň).
Velikost většího krystalu apatitu 5 mm.
apatit
Dva krystaly apatitu
(Krupka - prokopský peň).

Velikost krystalů 5 mm.

Jakub Mysliveček ©