minj
Lokality


Databáze minerálů:



Limonit

   Limonit je směs hydratovaných železem bohatých hydroxidů často s různými příměsemi. Barva je žlutá, hnědožlutá, hnědooranžová. Habitus může být jemně zrnitý, celistvý, krápníkovitý nebo práškovitý. Často se zaměňuje za goethit.

   Limonit je ve sběratelství takový nešvar. Sběratelsky nemá téměř žádnou hodnotu a většinou ničí jiné vzorky. Například v Krušných horách pokrývá vzorky krystalů křemene typickou hnědavě rezavou slupkou.

Vlastnosti:

Skupina: Oxid
Soustava: Různá
Štěpnost: žádná
Lom: Nerovný
Lesk: Matný, zemitý
Vryp: Žlutohnědý
Tvrdost: Podle složení
Hustota: 3,5 - 4,3
Charakteristika: Žlutohnědý vryp, barva, typický habitus




limonit
Křemen pokrytý limonitem a
krystaly fluoritu. (Prokopský peň).
Šířka záběru 36 mm.
limonit
Vrstva vysráženého limonitu v pískovci (Jetřechovice).
Velikost vzorku 47 mm.



Jakub Mysliveček ©