minj
Lokality


Databáze minerálů:Siderit

   Často tvoří nepravidelné krystalické shluky nebo sedlovitě prohnuté klencové krystaly, vzácněji protáhlé prizmatické krystaly. Většinou se nachází v hydrotermálních žílách a v oxidační zóně v ložiscích železných rud. Krystaly jsou většinou v různých odstínech hnědé.

   V Severních Čechách se siderit nachází jen vzácně. Nachází se například na lokalitě Hradiště u Kadaně.

Vlastnosti:

Vzorec: FeCO3
Skupina: Uhličitan
Soustava: Trigonální
Štěpnost: Dokonalá
Lom: Nerovný, lasturnatý
Lesk: Skelný, perleťový
Vryp: Bílý
Tvrdost: 3,74 - 4,25
Hustota: 3,96
Charakteristika: Pomalu šumí v HCl.
siderit
Pěkný vzorek krystalů sideritu (Hradiště u Kadaně).
Velikost vzorku 72 mm.
siderit
Detail předchozího vzorku.
siderit
Dutinka s xx sideritu
(Hradiště u Kadaně).
Velikost dutinky cca 15 mm.Jakub Mysliveček ©