minj
Lokality


Databáze minerálů:Wolframit

   Podobně jako u apatitu se jedná o označení celé skupiny. V této skupině jsou dva základní minerály:

1. hübnerit (wolframát manganu)
2. ferberit (wolframát železa)

   Hübnerit je průsvitný, červený nebo červenohnědý. Ferberit je neprůsvitný a černošedý. Oba dva minerály tvoří prizmatické či čepelkovité krystaly. Vyskytuje se v granitických horninách a na vysokoteplotních hydrotermálních rudních žilách. Jedná se o hlavní rudu wolframu.

   Vyskytuje se například na Cínovci, kde tvořil až 20 cm velké nedokonalé krystaly. Dále se našel na Moldavě a je poměrně hojný v Krupce.

Vlastnosti:

Vzorec: (Fe,Mn)WO4
Skupina: Oxid (wolframát)
Soustava: Monoklinická
Štěpnost: Dokonalá
Lom: Nerovný
Lesk: Polokovový
Vryp: Černohnědý
Tvrdost: 4 - 4,5
Hustota: 7,12 - 7,58
Charakteristika: Černý neprůsvitný minerál tvořící pně vyvinuté krystaly jen vzácně.
wolframit
Wolframit v křemeni
(Krupka - štola Maria
Himmelfahrt).
Velikost vzorku 35 mm.
wolframit
"Plovoucí" drůzička krystalů křišťálu s krystalem wolframitu na ztvrdlém bílém jílu
(Krupka - štola Barbora).
Velikost vzorku 22 mm.
wolframit
Agregát wolframitu v pegmatitu
(Krupka - štola Barbora)
. Velikost záběru 47 mm.Jakub Mysliveček ©