minj
Lokality


Databáze minerálů:Thomsonit

   Thomsonit je bězbarvý, bílý, růžový, žlutavý nebo hnědavý minerál náležící do skupiny zeolitu. Krystaly jsou tabulkovité, kvádrovité, čepelkovité nebo paprskovitě jehličkovité. Vytváří také hroznivité, ledvinité a masivní agregáty. Běžně se vyskytuje v amygdalovitých bazaltech, ale objevuje se i v pegmatitech a některých metamorfovaných horninách.

   U nás v Severních Čechách je thomsonit poměrně rozšířený ve výlevných horninách Českého středohoří. Jeho charakteristické polokulovité agregáty se vyskytují na Pustém vrchu u Folknářů. Dále se náchází v Dobrné, Mariánské skále a v Soutěskách.

Vlastnosti:

Vzorec: NaCa2(Al5Si5O20
6H2O

Skupina: Křemičitan, skupina zeolitu
Soustava: Rombická
Štěpnost: Dokonalá
Lom: Nerovný až pololasturnatý
Lesk: Skelný
Vryp: Bílý
Tvrdost: 5 - 5,5
Hustota: 2,23 - 2,39
Charakteristika: Protáhlé, někdy čepelkovité krystaly. Tvoří i charakteristické polokulovité agregáty.
thomsonit
Krásný vzorek polokulovitých agregátů thomsonitu s bílým jádrem a kalcitovými krystalky nasedající na thomsonit
(Pustý vrch u Folknářů).
Velikost vzorku 67 mm.
thomsonit
Dutina s polokulovitými agregátem thomsonitu
(Pustý vrch u Folknářů).
Velikost dutiny 50 mm.
thomsonit
Dvě dutiny s polokulovitými agregáty thomsonitu
(Pustý vrch u Folknářů). Velikost dutiny 61 mm.


thomsonit
Thomsonit
(Velké Březno - Vítov).
Velikost radiáních útvarů 6 - 8 mm.
thomsonit
Hezká dutina s polokulovitými agregáty thomsonitu s bílým jádrem a béžové xx phillipsitu (Pustý vrch u Folknářů).
Velikost dutiny 49 mm.
thomsonit
Dutina s polokulovitými agregáty thomsonitu s bílým jádrem
(Pustý vrch u Folknářů). Velikost dutiny 49 mm.

Jakub Mysliveček ©