minj
Lokality


Databáze minerálů:Biotit

   Biotit tvoří klasické pseudohexagonální krystaly, lupenité či šupinaté agregáty černé a hnědé barvy. Je jeden z hlavních horninotvorných minerálů, hlavně ve vyvřelých (pegmatity, čediče) a metamorfovaných (žula, rula, pararula) horninách. Neobsahuje lithium.

   Tuto černou slídu můžeme v Severních Čechách najít téměř všude. Vyskytuje se jak ve výlevných horninách Českého středohoří, tak také hlavně v metamorfovaných horninách Krušnohoří. 

Vlastnosti:

Vzorec: K(Mg,Fe)3(Si3Al)O10
(OH,F)2

Skupina: Křemičitan, skupina slídy
Soustava: Monoklinická
Štěpnost: Dokonalá
Lom: Žádný
Lesk: Diamantový, na štěpu perleový
Vryp: Bílý
Tvrdost: 2,5 - 3
Hustota: 2,7 - 3,3
Charakteristika: Tmavá barva, štěpí se na tenké plátky.
biotit
Velký vzorek biotitu
(Krupka - štola Barbora).
Velikost vzorku 144 mm.
biotit
Biotit na pegmatitu
(Krupka - štola Barbora). Velikost vzorku 89 mm.
biotit
Krystal biotitu
(Krupka - štola Barbora).
Velikost krystalu 11 mm.Jakub Mysliveček ©