minj
Lokality


Databáze minerálů:Phillipsit

   Phillipsit tvoří zdvojčatělé nebo prizmatické krystaly, často shluklé do kuličkovitých agregátů. Je čirý, bílý nebo zbarvený příměsemi do žluta nebo do červena. Nachází se v paragenezi s ostatními zeolity v dutinách bazaltů, vzácně v některých usazených horninách.

   Vyskytuje se v bazaltech Českého středohoří. V Soutěskách tvoří jeho krystaly povlaky dutin dosti zvětralého bazaltu či tufu, krystaly do 20 mm.

Vlastnosti:

Vzorec: KCa(Al3Si5O16
6H2O

Skupina: Křemičitan, skupina zeolitu
Soustava: Monoklinická
Štěpnost: Zřetelná
Lom: Nerovný
Lesk: Skelný
Vryp: Bílý
Tvrdost: 4 - 4,5
Hustota: 2,20
Charakteristika: Tvoří typické kulovité agregáty a krystaly.
phillipsit
Dutina vyplněná krystaly
phillipsitu (Soutěsky u Děčína).
Velikost dutiny 46 mm.
phillipsit
Krystaly phillipsitu
(Soutěsky u Děčína).
Velikost záběru 26 mm.
phillipsit
Velmi pěkná ukázka phillipsitu (Pustý vrch u Folknářů). Velikost krystalů max 1 mm.Jakub Mysliveček ©