minj
Lokality


Databáze minerálů:Topaz

   Topaz tvoří charakteristicky klínovitě zakončené krystaly čiré, bílé, světlemodré, hnědé a hnědooranžové krystaly. Vzácně tvoří stébelnaté agregáty zelenožluté barvy - odrůda Pyknit. Často tvoří zrnité či masivní agregáty. Je to hydrotermální minerál, běžně se nacházející v žule, granitických pegmatitech, ryolitech, greisenech a v sekundárních rozsypech těchto hornin.

   Nachází se na řadě lokalit Krušných hor. Například na Cínovci, kde tvoří také vzácný pyknit, dále v Krupce (v greisenech) a v Horním Slavkově.

Vlastnosti:

Vzorec: Al2SiO4.(F,OH)2
Skupina: Křemičitan
Soustava: Rombická
Štěpnost: Dokonalá
Lom: Nerovný, pololasturnatý
Lesk: Skelný
Vryp: Bílý
Tvrdost: 8
Hustota: 3,49 - 3,57
Charakteristika: Často podélně rýhované krystaly s viditelými rovinami štěpnosti. Po zahřátí mění barvu.
topaz
Krásný krystal topazu zarostlý v dutince greisenu původně vyplněné ztvrdlým jílem (Prokopský peň).
Velikost krystalu 10 mm.
topaz
Velmi pěkný vzorek krystalů topazu v dutině greisenu (Krupka - Prokopský peň). Krystaly topazu do 1 cm.
topaz
Hezký vzorek topazu na greisenu s kemeny (Krupka - Prokopský peň). Velikost krystalu topazu 5 mm.Jakub Mysliveček ©