minj
Lokality


Databáze minerálů:Měď

   Měď je jedním z mála kovů, které se v přírodě vyskytují v čisté formě bez vazby na jiné prvky. Je neprůsvitná, v čerstvém stavu má výraznou lososově měděnou barvu s kovovým leskem. Po vystavení vzduchu velmi rychle matne a hnědne. Tvoří nepravidelně zploštělé, kostrovité, dentritické nebo drátkovité útvary. Vzniká v oxidační zóně ložisek mědi, nachází se v bazických a ultrabazických vyvřelinách.

   Čistá měď se v Severních Čechách vyskytuje především ve dvou rudních revírech Krupky a to na Steinknochenu a ve Vrchoslavi, kde se objevila měděná oxidační zóna s Cu mineralizací ve štole 5. květen, kde se vyskytovaly max. 1 cm velké plýšky ryzí mědi. Historicky je doložena těžba měděných rud například na Moldavě.

Vlastnosti:

Vzorec: Cu
Skupina: Prvek
Soustava: Kubická
Štěpnost: Žádná
Lom: Hákovitý
Lesk: Kovový
Vryp: lesklý měděný
Tvrdost: 2,5 - 3
Hustota: 8,95
Charakteristika: Kov s měděným zbarvením a nápadnou ohebností.
med
Impregnace mědi
(Krupka - štola 5. květen).
Velikost vzorku 34 mm
.
med
Drátek mědi
(Krupka - štola 5. květen).
Velikost drátku 6 mm.Jakub Mysliveček ©