minj
Lokality


Databáze minerálů:Baryt

   Baryt (česky těživec) je nejrozšířenější minerál s obsahem baria. Je bílý, šedý, namodralý, růžový, žlutý či hnědý. Jeho krystaly jsou tabulkovité, vzácně prizmatické. Tvoří také charakteristické rovnoběžné plátkové srůsty připomínající kohoutí hřebínek pro baryt typické. Patří mezi hlušinové minerály nízce temperovaných hydrotermálních žil nebo vzniká zvětráváním vápenců obohacených bariem. Díky své vysoké hustotě je nápadně těžký.

   U nás na severu se typické hřebínkovité útvary barytu nacházejí až na vzdálenější lokalitě Blahuňov. Jeho krystaly však můžeme najít poměrně snadno. Nachází se na řadě lokalit Krušnohoří (např. v Krupce). Jeho zajímavé krystaly se vyskytují na známé lokalitě Lahošť - Jeníkov, kde tvoří celé povlaky krystalů na křemenci. Baryty z Jeníkova se také vyznačují zvýšenou radioaktivitou.

Vlastnosti:

Vzorec:
 BaSO4
Skupina: Síran
Soustava: Rombická
Štěpnost: Dokonalá
Lom: Nerovný
Lesk: Skelný až pryskyřičný
Vryp: Bílý
Tvrdost: 3 - 3,5
Hustota: 4,5
Charakteristika: Velmi těžký minerál, tvoří charakteristické hřebínkovité útvary.baryt
Moc pěkný vzorek dvou generací barytu (Jeníkov).
Velikost vzorku 122 mm.
baryt
Drůza xx barytu (Jeníkov).
Velikost krystalů cca. 7 mm.
baryt
Drůza fluoritu na krystalech barytu (Moldava - povrchová dobývka Josef I.).
Velikost vzorku 35 mm.


baryt
Drůza zeleného fluoritu s barytem a křemenem (Vrchoslav) Velikost vzorku 73 mm.
baryt
Krystaly barytu (Jeníkov).
Velikost krystalu 21 mm.
baryt
Baryt nalezený ve slínovci (Jeníkov).
Velikost vzorku 37 mm.
Jakub Mysliveček ©