minj
Lokality


Databáze minerálů:Sfalerit

   Barva sfaleritu se pohybuje od světle žlutozelné, po hnědou až černou podle množství přimíšeného železa a nečistot. Krystaly mívá složené, kombinace čtyřstěnů a dvanástistěnů. Zpravidla bývá hrubě krystalický nebo celistvý. Tvoří také páskovité, hroznovité či stalaktické agregáty. Je hlavní rudou zinku a vyskytuje se na hydrotermálních ložiscích zinku a olova v sedimentárních horninách.

   V severních Čechách se jedná o poměrně vzácný minerál. Jediné jeho významnější ložisko jsou Roztoky u Ústí nad Labem, kde společně s galenitem a pyritem tvoří lemy brekciovitého slínovce zarostlého v karbonátu uloženém mezi terciérními vulkanickými horninami.

Vlastnosti:

Vzorec: ZnS
Skupina: Sulfid
Soustava: Kubická
Štěpnost: Dokonalá
Lom: Lasturnatý
Lesk: Pryskyřičný / diamantový
Vryp: Hnědožlutý až bílý
Tvrdost: 3,5 - 4
Hustota: 3,9 - 4,1
Charakteristika: Často v masivnějších krystalických agregátech s dokonalou štěpností.
sfalerit
Sfalerit (Roztoky - halda štoly Anna). Velikost vzorku 51 mm.
sfalerit
Karbonátová žíla se sfaleritem a pyritem (Roztoky - halda štoly Anna). Velikost vzorku 50 mm.
sfalerit
Sfalerit s drobnými galenity v metamorfovaném slínovci (Roztoky - halda štoly Anna). Velikost vzorku 75 mm.

Jakub Mysliveček ©