minj
Lokality


Databáze minerálů:Apofylit

   Apofylit je minerál patřící do skupiny zeolitů. Tvoří typické krystaly s pyramidálním zakončením či téměř krychlovým tvarem. Krystaly mají čirou, bílou, růžovou či zelenou barvu. Nachází se ve výlevných horninách s ostatními zeolity. Mezi sběrateli je velice oblíbeným minerálem.

   Pekné sbírkové vzorky se běžně vyskytují v Mariánské skále, kde tvoří čiré pyramidálně ukončené krystaly do 20 mm. V Mariánské skále se také vyskytuje fluorem bohatá pseudomorfźo kalcitu po apofylitu nazývaná albín či fluorapofylit dosahující stejné velikosti jako čirý apofylit. Dále se apofylit vyskytuje například v Soutěskách, kde tvoří vzácně až 1 cm velké krystaly s modrým nádechem.

Vlastnosti:

Vzorec: KCa4Si8O20(OH, F) · 8H2O
Skupina: Křemičitan, skupina zeolitů
Soustava: Tetragonální
Štěpnost: Dokonalá
Lom: Nerovný
Lesk: Skelný
Vryp: Bílý
Tvrdost: 4,5 - 5
Hustota: 2,33 - 2,37
Charakteristika: Krystaly čtvercového průřezu, výskyt s jinými zeolity.
apofylit
Pěkný vzorek čirých krystalů apofylitu. (Mariánská skála). Velikost vzorku 86 mm.
apofylit
Estetický vzorek natrolitu s XX apofylitu (Mariánská skála). Velikost vzorku 92 mm.
apofylit
Dutina béžového natrolitu porostlým fluorapofylitem a destičkami kalcitu (Mariánská skála). Velikost dutiny 61 mm.


apofylit
Natrolit pokrytý XX fluorapofylitu (Mariánská skála).
Velikost vzorku 88 mm.
apofylit
Dutina s růžovým natrolitem a bílými krystaly apofylitu (Mariánská skála). Výška a šířka dutiny přesně 100 x 100 mm.
apofylit
Natrolit porostlý až 10 mm velkými XX apofylitu (Mariánská skála).
Velikost vzorku 144 mm.

Jakub Mysliveček ©