minj
Lokality


Databáze minerálů
  


Torbernit   Torbernit je poměrně výrazný minerál a to díky své barvě i své vysoké radioaktivitě. Jelikož obsahuje měď, je podobně jako velká část měděných minerálů zelený v různých odstínech způsobovaných příměsemi či obsahem vody, ale zkrátka vždy zelený. Tvoří charakteristické obdélníkové tence či tlustě tabulkovité krystaly. Časté jsou krystalické agregáty těchto tabulkovitých krystalů či šupinovité až lupínkovité nárůsty na úzkých trhlinách v horninách. Jedná se o velmi měkký minerál (tvrdost 2-2,5 v závislosti na hydrataci). Po vystavení UV záření vykazuje často silnou modrozelenou fluorescenci (to je však způsobeno srůstem s dalšími uranovými slídami především s autunitem, jelikož samotný torbernit fluorescenci nemá). Vzniká jako běžný supergenní minerál v oxidační zóně uranu a mědi v rozličných horninách, avšak není podmínkou, že se musí jednat o výrazné akumulace těchto prvků. Obsahuje 8 až 12 molekul vody, přičemž jeho dehydratovaná forma (pouze 8 molekul vody) se nazývá metatorbernit. Metatorbernit není od běžného torbernitu makroskopicky odlišitelný a je nutné provést chemickou analýzu k jeho určení. V příměsi s arsenem vzniká minerál zeunerit, který je makroskopicky velmi podobný torbernitu, avšak má povětšinou světlejší zelené odstíny a je vzácnější. Zeunerit byl dříve považován za variantu torbernitu, dnes je však uváděn jako samostatný minerál jako člen řady torbernit - zeunerit. Jako všechny tzv. uranové slídy, je i torbernit silně radioaktivní (aktivnější než čistý uraninit) a patří mezi členy tzv. autunitové skupiny minerálů.

   Pro Českou republiku je torbernit poměrně hojným minerálem, jelikož společné výskyty U a Cu jsou u nás geologicky příznivé. Typickými lokalitami v ČR často se sběratelsky atraktivními ukázkami jsou Jáchymov, Smrkovec, Fojtov, Kladská, Rýžoviště u Harrachova, Dolní Rožínka, Zálesí, Horší Hoštice u Javorníku, Smrkovec, Labská u Špindlerova Mlýna a mnohé další. Znám je z některých pegmatitových lokalit, například z okolí Písku, v Otově či z Dolních Borů. Znám je také z greisenových ložisek jako Horní Slavkov apod. Jako produkt infiltračního původu je znám z některých uhelných sedimentech na Kadensku, Sokolovsku a Rakovnicku. V ústeckém kraji je pak jeho nejvýznamnější lokalitou Cínovec, kde se však povětšinou vyskytuje výrazně více zeuneritu se kterým je často zaměňován. Malé avšak krásné tabulkovité krystalky vytváří na trhlinách teplického porfyru ve štole 5. květen ve Vrchoslavi u Teplic a ve vyšších patrech stejného ložiska systému František. Známý je však z řady dalších lokalit, kde však povětšinou nevytváří výrazné ukázky, např. Krupka – Holý kopec či Měděnec (uranový průzkum).


Chemický vzorec Cu2+(UO2)2(PO4)2 * 8-12H2O
Minerální skupina Fosforečnany
Krystalová soustava Tetragonální
Štěpnost Dokonalá
Lom Nerovný
Lesk Skelný až voskový
Vryp Bledě zelený
Tvrdost 2-2,5
Hustota 3,22
Charakteristika Zelené obdélníkovité krystaly menších velikostí, silná radioaktivita a případná fluorescence.
Hojnost výskytu v ČR Poměrně hojný


torbernit
Metatorbernit - metaautunit
(Fojtov u Nejdku).
Velikost vzorku 26 mm.
torbernit
Tabulky torbenritu v dutině fylitu
(Labská u Špindlěrova Mlýna).
Velikost vzorku 91 mm.
(detail)
torbernit
Torbernit v dutině pegmatitu
(Dolní Bory).
Velikost vzorku 46 mm.
(detail)
torbernit
Puklina s krystaly křemene místy posypanými tabulkami torbernitu
(Kladská - šachta č. 5).
Velikost vzorku 83 mm.

(detail)
torbernit
Trobernit
(Jáchymov).
Velikost vzorku 51 mm.

torbernit
Torbernit na puklině porfyru
(Vrchoslav u Teplic - štola 5. květen).
Velikost vzorku 76 mm.
(detail)

torbernit
Torbernit na puklině pararuly
(Harrachov - Rýžoviště).
 Velikost vzorku 44 mm.
(detail)
torbernit
Torbernit na puklině svoru
(Harrachov - Rýžoviště). Velikost vzorku 80 mm.
(detail 1, detail 2)
torbernit
Torbernit na puklině pararuly
(Harrachov - Rýžoviště).
 Velikost vzorku 68 mm.
(detail)
Jakub Mysliveček ©