minj
Lokality


Databáze minerálů:Torbernit

   Torbernit je jednou ze základních uranových slíd. Díky obsahu uranu je radioaktivní. Je výrazně jedovatě zelený a tvoří typické tabulkovité krystaly, případně šupinkaté nárůsty s dokonalou štěpností. Nachází se v oxidační zóně uranových ložisek s vyšším obsahem medi, často v paragenezi s ostatními fosfáty (např. autunit).

   Typické uranové zrudnění se v Severních Čechách vyskytuje jen velmi vzácně (např. v okolí Liberce). Existují však místa v Krušných horách, kde je zvýšený obsah uranu v hornině. Nejvýznamnější je Krupka - Preiselberk, kde je navíc zvýšený obsah mědi, takže se zde drobné tabulky torbernitu vzácně vyskytují. Pod tzv. Preiselberkskou kopulí je vyražena štola 5. květen, odkud také pocházely nálezy torbernitu a dalších uranových fosforečnanů.

Vlastnosti:

Vzorec: Cu(UO2)2(PO4)2·8−12H2
Skupina: Fosforečnan
Soustava: Tetragonální
Štěpnost: Dokonalá, slídovitá
Lom: Nerovný
Lesk: Skelný, voskový
Vryp: bledě zelený
Tvrdost: 2 - 2,5
Hustota: 3,22
Charakteristika: Jasně zelené radioaktivní tabulkovité krystaly.
torbernit
Jasně zelené tabulky torbernitu
(Vrchoslav - štola 5. květen). Velikost vzorku 86 mm.
torbernit
Detail předchozího vzorku. Velikost největší tabulky 4 mm.
torbernit
Jasně zelené tabulky torbernitu plovoucí v rozpadavém jílu
 (Vrchoslav - štola 5. květen).
Velikost torbernitu 4 mm.Jakub Mysliveček ©