minj
Lokality


Databáze minerálů:Křemen

   Křemen je velice rozšířený mínerál tvořící typické šestiboké krystaly s pyramidálním zakončením a často s příčným rýhováním. Masivní křemen se vyskytuje jako žíly a sekundárně jako štěrk či písek ve vodních tocích. Hlavní složka žuly a žuových pegmatitů, kvarcitu a pískovců. Běžně se nachází na hydrotermálních žilách. Také v některých výlevných horninách.

Varianty v Severních Čechách:

Křemen - průsvitný, místy zbarven limonitem
Křišťál - čirý
Záhněda - nahnědlá až černá, kouřová
Ametyst - světle i tmavě fialový
Chalcedon - jemnozrnný kompaktní křemen, různé barvy (další varianty)

   Na lokalitách Krušnoří je křemen nejčastějším minerálem. Například v oblasti Krupky - Knottlu se vyskytují křišťály a záhnědy a Krupky - Vrchoslavi také světle fialový ametyst, vzácně varianty chalcedonu. Z Cínovce jsou známé klasické krystaly záhněd. Z lokalit výlevných hornin například v Korozlukách a Všechlapech jako chalcedon. Ve zvětralých serpentinitech v Ahníkově. Vzácně v Mariánské skále a Soutěskách. Dále tvoří v Severočeské hnědouhelné pánvi prokřemenělé kmeny stromů.

Vlastnosti:

Vzorec: SiO2
Skupina: Oxid/Křemičitan
Soustava: Trigonální
Štěpnost: Žádná
Lom: Lasturnatý
Lesk: Skelný
Vryp: Bílý
Tvrdost: 7
Hustota: 2,65
Charakteristika: Tvrdý minerál s lasturnatým lomem, typické krystaly s příčným rýhováním.kremen
Křemen s apatitem a biotitem
(Krupka - žíla Lukáš).
Velikost vzorku 66 mm.
kremen
Vzorek s xx křišťálu a krychlemi fialového fluoritu
(štola Barbora).
Velikost fluoritů 5 mm.
kremen
Křemenná drůzka (Moldava - povrchová dobývka Josef I.). Velikost vzorku 57 mm.


kremen
Vzorek křemene po týdenní lázni v kyselině
(Vrchoslav - dobývka).
Velikost vzorku 67 mm.
kremen
Krystaly křemene na které nasedá Li-slída
("Stříbrné pinkoviště").
Velikost vzorku 46 mm.
ametyst
Ametyst
(Mýtinka - ametystová). Velikost vzorku 100 mm.

Jakub Mysliveček ©