minj
Lokality


Mineralogické a paleontologické lokality:

   Zde naleznete videa lokalit minerálů či zkamenělin představené v krátkých nekomentovaných nebo titulky komentovaných videích proložených fotografiemi lokalit a vzorků. Pro přehrání videa kliknětě na obrázek nebo na oranžový nadpis.trmice
   Videozáznam z květnové neplánované výpravy do starého nečinného lomu v Trmicích v Ústí nad Labem. Starý lom postupně zarůstá, ale stále se zde hojně vyskytují drúzy s drobnými krystaly kalcitu a čas od času se objeví také krystaly aragonitu dlouhými až 6 cm.

Odkaz na reportáž zde.


divokarokle
   Videozáznam z květnové výpravy na málo známou zeolitovou lokalitu Divoká rokle u Mojžíře v Ústí nad Labem. Na lokalitě jsou stále aktuální možnosti sběru především dvou hlavních zdejších minerálů a  to analcimu a kalcitu v dutinách až 35 cm velkých.

Odkaz na reportáž zde.


vrchoslav
   Videozáznam z březnové výpravy na povrchové dobývky dolu František v Krupce - Vrchoslavi. Jedná se o zatím stále zajímavou lokalitu fluoritu a křemene. V současné době (rok 2015 a 2016) je zde také slušná šance na nalezení jílového minerálu saponitu.

Odkaz na reportáž zde.


jenikov
   Videozáznam z lednové výpravy do nečinného křemencového lomu Jeníkov u Duchcova. Přestože byla zpočátku velká zima a 10 cm mocná vrstva sněhu, tak jsme zde našli několik hezkých ukázek místních radiobarytů.

Odkaz na reportáž zde.


antonsthal
   Videozáznam z listopadové SGA exkurze na německou rudní lokalitu. Místní halda je aktuálně rozvážena a poskytuje nálezy převážně nerudních minerálů, například křemene, fluoritu, dolomitu a dalších.

Odkaz na reportáž zde.


vestrev
   Videozáznam z říjnové výpravy do Podkrkonoší, kde jsme rýžovali pyropy, zlatinky a další těžké minerály vyskytující se v místních štěrcích.

Odkaz na reportáž zde.


krupka
   Videozáznam z výpravy do Krupky - Knöttlu (Bohosudova) na výchozy křemenných a greisenových žil zvané Prokopský peň. Lokaita je známá díky nálezům fialových fluoritů, molybdenitů, topazů a mnohých dalších minerálů vázaných na dutiny v křemeni a greisenu.

Odkaz na reportáž zde.


pecinov
   Videozáznam z exkurzní výpravy do lupkového lomu Pecínov u Kladna za účelem sběru zkamenělin. Skrývkové vrstvy jsou významnou lokalitou křídové flóry a fauny. My nalezli četné ukázky jak pevninské flóry, tak mořské fauny. Do lomu je bez povolení vedení vstup zakázán!

Odkaz na reportáž zde.


marianka
   Videozáznam z neplánované výpravy do lomu Mariánská skála v Ústí nad Labem. V tomto lomu těžící sodalitický trachyt, v jehož dutinách se již přes 100 let nacházejí krásné ukázky minerálů zeolitové skupiny, především natrolitu a apofylitu. Z dalších minerálů se běžně nachází kalcit, vzácněji aragonit. Při naší výpravě jsme nalezli dokonce 2 pro tuto lokalitu velmi vzácné minerály a to opál a pyrit.

Odkaz na reportáž zde.


bilina
   Videozáznam z exkurzní výpravy do dolu Bílina za účelem sběru zkamenělin. Důl je významnou lokalitou miocénní flóry a fauny. My nalezli jen četnější rostlinné fosílie. Do dolu je bez povolení vedení vstup zakázán!

Odkaz na reportáž zde.


< 1 2 3 >
Jakub Mysliveček ©