minj
Lokality


Horní Blatná - halda Concordia
(den konání 8.5. 2016)

lokalita
Halda focená od železničních kolejí.


   Dnešní neděli jsem neměl v plánu žádnou větší kaci, jelikož jsem jel vyzvednout bábrdli z Mariánských Lázní. Napadlo mě ale, že bych se při zpáteční cestě mohl zastavit na nějaké krušnohorské lokalitě, kterých bylo po cestě plno. Bábrdle neměla nic proti a tak už jen zbývalo se rozhodnout kam vlastně pojedu. Rozhodoval jsem se mezi lokalitami Loučná, Ametystová Halže a Horní Blatná. Nakonec jsem se rozhodl pro tu Horní Blatnou, kam se chystám podívat už několik let. Věděl jsem, že se zde nachází halda štoly Concordia s nálezy pěkných ukázek pyroluzitu a já pyroluzit ve sbírce ještě neměl.
lokalita
U paty haldy se nachází velké množství kamenů, které při rozbíjení mohou vydat hezké vzorky.


Pyroluzit v křemeni
(Horní Blatná - halda Concordia).
Velikost vzorku 63 mm.
   Zaparkoval jsem v zatáčce vedoucí z Horní Blatné do Potůčků, jelikož jsem věděl, že halda se má nacházet někde v okolí železničního milníku 40,4 km a podle mapy to mělo být přímo nad místem, kde jsem parkoval. Vzal jsem si věci a vyrazil do kopce. Jakmile jsem se dostal na trať, tak jsem uviděl haldu. V dálce jsem také viděl odcházet nějaké lidi s dětmi, kteří zde pravděpodobně právě skončili a šli na oběd, jelikož bylo kolem poledne. Já si nejdříve proběhl celou haldu, abych následně věděl, kde budu hledat a pak se zašel podívat na výše položenou haldu štoly Marie Terezie, která byla dříve mylně zaměňována s touto haldou a tak v různé literatuře najdete lokalitu spíše pod názvem Horní Blatná - žíla Marie Terezie či halda Marie Terezie. Většinou je však myšlena halda Concoria.


   Samotná halda je zarostlá mechem a trávou. Sběratelé se zde sice činí, ale žádné větší kopání zde neprobíhá, což je jen dobře. Já sebou měl motyčku, takže jsem chtěl kopnout přímo v tělese haldy. Nejdříve jsem se ale chvilku potloukal po vykopaných haldičkách kamenů po sběratelích, kde jsem našel své první nálezy pyroluzitů. S lokalitami na kterých je člověk prvně to většinou bývá tak, že si musíte vzít maximální velikost zde popsaných mienrálů (zde pyroluzit s xx do 1 cm) a následně tuto velikost vydělit dvěma až třemi. Tím vám vyjde opravdová velikost krystalů, které máte šanci najít. Když se pak loklaitě člověk věnuje déle, tak se nacházejí i lepší vzorky a větší krystaly. Pokusil jsem se tedy kopnout přímo v haldě, ale toho jsem brzy nechal, jelikož místo, které jsem zkoušel bylo plné směsi jílu a rozdrcené horniny s minimem větších kamenů na rozbití.
pyroluzit
 Drobná dutina s xx pyroluzitu (Horní Blatná - halda Concordia).
Velikost vzorku 44 mm.


pyroluzit
Asi nejlepší ukázka pyroluzitu, kterou jsem dnes našel (Horní Blatná - halda Concordia). Velikost vzorku 55 mm.
   Usoudil jsem, že nejlepší bude prostě paběrkovat na již vykopaných haldičkách materiálu. Za cca 2 hodinky pobytu na lokalitě jsem tedy nakonec našel cca 10 menších vzorečků pyroluzitu, které mě nějak zaujali a které jsem si odnesl, přičemž doma při výřadu jsem si nakonec nechal jen 2 vzorky. Co se nálezů týče řekl bych, že je to zde pouze o pyroluzitu. Drobné xx křemene do 2 mm moc lidí neosloví a drobné xx sideritu na které jsem na jednom vzorku narazil také nebyli moc zajímavé.
   Abych to shrnul. Lokalitu jsem viděl, vzoreček do sbírky si odvezl a asi jí teď velmi dlouho nenavštívím, jelikož mě moc nezaujala. Pro začátečníky je to ale dobrá lokalita.


VIDEO = Horní Blatná - halda Concordia (8.5. 2016)
FOTO = Lokalita
FOTO 1Pyroluzit v křemeni
FOTO 2 = Ledvinité agregáty nejspíše pyroluzitu a drobné xx sideritu
FOTO 3Pyroluzit v křemeni
FOTO 4Pyroluzit v křemeni
FOTO 5
Drobná dutina s xx pyroluzitu
FOTO 6Pyroluzit v křemeni
FOTO 7
Asi nejlepší ukázka pyroluzitu, kterou jsem dnes našel
Jakub Mysliveček ©