minj
Lokality


Mineralogické a paleontologické lokality:

   Zde naleznete videa lokalit minerálů či zkamenělin představené v krátkých nekomentovaných nebo titulky komentovaných videích proložených fotografiemi lokalit a vzorků. Pro přehrání videa kliknětě na obrázek nebo na oranžový nadpis.


vinarickahora
   Videozáznam z návštěvy opuštěného bazaltového lomu poblíž Vinařic. V lomu se stále dají najít ukázky zeolitových minerálů, především phillipsitu a vzácného paulingitu. Mimo to je zde přístupná poloha s vulkanickou brekcií bohatou na kalcitový tmel.

Odkaz na reportáž zde.


marianka2
   Videozáznam z červnové výpravy do lomu Mariánská skála v Ústí nad Labem. Opět jsme nacházeli ukázky natrolitu, apofylitu, kalcitu a dalších minerálů.

Odkaz na reportáž zde.


rozalia
   Videozáznam a prezentace fotografií z exkurze do posledního činného zlatého dolu ve Střední Evropě, do dolu Rozália poblíž obce Hodruša Hámre.

Odkaz na reportáž zde.


piesky
   Krátká exkurzní návštěva známé slovenské lokality Piesky. Od středověku oblast těžby rud, především mědi s výskytem rozlehlých hald po této těžbě a nálezy krásných ukázek (nejen) sekundárních minerálů mědi.

Odkaz na reportáž zde.


podlipa
   Videozáznam z červencové výpravy na slovenskou lokalitu Ľubietová - Podlipa ve Slovenském Rudohoří. Tato lokalita je světově známým nalezištěm sekundárních minerálů mědi a je odsud mimo jiné popsán také minerál libethenit, který jsme při naší návštěvě našli.

Odkaz na reportáž zde.


otvovice
   Videozáznam z exkurzní návštěvy lokality Otvovice, kde jsme navštívili  významnou paleontologickou lokalitu - haldu dolu Jan. Na lokalitě se dají najít ukázky karbonské flóry, ale i minerály jako pyrit nebo siderit.

Odkaz na reportáž zde.


horniblatna
   Videozáznam z květnové návštěvy haldy Concordia poblíž Horní Blatné. Na haldě lze nalézt pyroluzit, křemen a vzácně hematit.

Odkaz na reportáž zde.


trmice
   Videozáznam z květnové neplánované výpravy do starého nečinného lomu v Trmicích v Ústí nad Labem. Starý lom postupně zarůstá, ale stále se zde hojně vyskytují drúzy s drobnými krystaly kalcitu a čas od času se objeví také krystaly aragonitu dlouhými až 6 cm.

Odkaz na reportáž zde.


divokarokle
   Videozáznam z květnové výpravy na málo známou zeolitovou lokalitu Divoká rokle u Mojžíře v Ústí nad Labem. Na lokalitě jsou stále aktuální možnosti sběru především dvou hlavních zdejších minerálů a  to analcimu a kalcitu v dutinách až 35 cm velkých.

Odkaz na reportáž zde.


vrchoslav
   Videozáznam z březnové výpravy na povrchové dobývky dolu František v Krupce - Vrchoslavi. Jedná se o zatím stále zajímavou lokalitu fluoritu a křemene. V současné době (rok 2015 a 2016) je zde také slušná šance na nalezení jílového minerálu saponitu.

Odkaz na reportáž zde.


< 1 2 3 >




Jakub Mysliveček ©