minj
Lokality

 Mineralogie 

Paleontologie
Vinařická hora, Otvovice
(den konání 6.8. 2017)

vinarice
Podoba lomu na Vinařické hoře, který pomalu zarůstá náletovými dřevinami.


   Dlouho už jsem nikde nebyl na šutrech a tak jsem se na dnešní den velmi těšil. Navíc na obě lokality, na které jsem se měl v plánu vypravit jsem v minulosti již jednou navštívil, ale nikdy přímo kvůli sbírání minerálů či zkamenělin čistě sám na sebe, ale vždy na nějaké exkurzi s fakultou. Z počasí jsem měl radost. Mělo být ráno krásně, k polednímu se mělo zatáhnout a tak mělo být až do večera s příjemnými 23°C. Prostě ideál. Bohužel se mnou nakonec nikdo nejel, přestože spousta lidí říkala, že by jela, ale vždy do toho něco vlezlo. 
vinarice
Poloha s porézním bazaltem bohatým na nálezy zeolitů.


Krystaly phillipsitu v dutině bazaltu
 (Vinařická hora u Kladna).
Velikost krystalů do 3 mm.
   Na první lokalitu jsem dorazil krátce před desátou hodinou. Vinařická hora je od roku 1985 chráněnou přírodní památkou, ale lom do které jsem měl dnes zamířeno k této rezervaci nepatří a jedná se o normální starý lom, kde těžba skončila v 80. letech 20. století. Hlavní těženou surovinou byl samozřejmě čedič, přesněji nefelinit. Lom postupně pomalu zarůstá náletovými dřevinami, avšak především díky dobré propustnosti vody a velkému suchu v tomto místě není zarůstání příliš rychlé. 


   Přímo k lomu vede asfaltová cesta a tak je možné zaparkovat kousek nad lomem. Odtud se po cestě pokračuje dále do lomu, kde se dostaneme přímo na 1. etáž. Zajímavostí je to, že obě lomové stěny kolem cesty do lomu obsahují také rozměrné xenolity sedimentárních hornin obsahující zkameněliny. Ty jsem však nedokázal určit a ani mě popravdě moc nezajímaly. Hlavní věc po které jsem dnes toužil byl vzácný zeolitový minerál paulingit. Paulingit se zde vyskytuje v nalevo od příjezdové cesty v partiích výrazně porézního nefelinitu. Jeho krystaly nedosahují velkých velikostí (maximálně prvních pár milimetrů), ale pro mě jako sběratele zeolitů je to minerál, který jsem prostě musel mít. 
paulingit
Oranžové krystalky vzácného paulingitu (Vinařická hora u Kladna).
Velikost krystalů do 1 mm.


vinarice
Poloha brekcie s velmi četnými dutinami kalcitu v lomu na Vinařické hoře.
   Chvíli mi trvalo než jsem se ve výchoze zorientoval a zjistil, kde jsou nejbohatší partie s tímto minerálem. Kromě typického oranžovohnědého paulingitu jsem nacházel velké množství krystalu bílého až béžového phillipsitu a nejspíš offretit v kulovitých agregátech porostlým vždy goethitem. Největší krystaly phillipsitu dosahovaly maximálně 4 mm a samozřejmě nejlepší krystal jsem si při formátování zničil… No když už mě omrzely drobné zeolity zašel jsem se ještě podívat na místo s brekcií, ve které se nachází jedna dutina kalcitu vedle druhé.


   Rozhodl jsem se, že zde trochu kopnu než se přesunu na další lokalitu. Kalcity jsou při povrchu velmi korodované a v podstatě nic z toho co jsme vykopal se nedá dát do sbírky, ale věřím, že až se sem příště podíváme společně s kamarády, tak by v metrové hloubce již mohly být dutiny čisté a v tom případě by to byl asi masakr. Člověk totiž při každém odklepnutí majzlíku nějaký ten vzorek vyndá. Potom najednou z poza mraků vykouklo slunce a bylo šílené vedro. Řekl jsem si, že mi to dnes na tomto místě stačilo a přesunul jsem se k autu.
kalcit
Vzorek nezvětralého kalcitu
 (Vinařická hora u Kladna).
Velikost vzorku cca 81 mm.


otvovice
 Halda dolu Jan v Otvovicích a její aktuální podoba.
   Po cestě se zase zatáhlo a když jsem dorazil do Otvovic vypadalo to, že možná začne i pršet. Nicméně vedro a dusno zůstalo a tak mi bylo jasné, že na této lokalitě už moc dlouho nevydržím. Byl jsem zde asi hodinu. Byla zde další odbagrovaná část haldy (respektive očištěna od náletových dřevin) a celé místo je osázené cedulemi s QR kódy pro chytré telefony. Člověk se tak v mžiku dozví vše potřebné o této haldě i těžbě uhlí v oblasti. Ihned jsem našel spousty pěkných ukázek téměř všudypřítomných stigmárií a v menší míře také přesliček Calamites. 


  Našel jsem také větvičky přesličky Lepidodendron, ale žádné další druhy jsem již neobjevil. Hlavní věc o kterou mi zde šlo byly krásné místní pentadodekaedry pyritu, které se zde nacházejí zarostlé v pelosideritových konkrecích. Bohužel žádnou vhodnou konkreci se mi nepodařilo nalézt a tím pádem jsem nenalezl ani žádné pyrity, kromě těch masivních. Jelikož dusno začínalo být kolem třetí hodiny opravdu nesnesitelné, tak jsem se rozhodl, že to pro dnešek stačilo a stáhl jsem se k autu. Do Otvovic se asi delší dobu nepodívám, ale Vinařická hora mě zajímá a nadchla. Uvidíme jak dopadnu příště.
stigmaria
 Čerstvý nález krásné stigmarie.


VIDEO = Vinařická hora u Kladna (6.8. 2017)
FOTO = Lokalita Vinařická hora
FOTO = Lokalita Otvovice
FOTO 1 = Krystal paulingitu na bazaltu
FOTO 2 = Krystaly paulingitu na bazaltu
FOTO 3 = Krystaly phillipsitu na bazaltu
FOTO 4 = Krystaly paulingitu na bazaltu
FOTO 5 = Nejlepší ukázka paulingitu, která se mi povedla
FOTO 6 = Ledvinitý kalcit s povlakem oxidů Fe a Mn
FOTO 7 = Dutina s kalcitem neznehodnoceným oxidy Fe a Mn
Jakub Mysliveček ©