minj
Lokality

SGA exkurze

SGA exkurze na Slovensko - 2. den
(den konání 8.10. 2016)

podlipa
Stoupání k haldám štol Johan.


   Druhý den exkurze na Slovensko jsme vyráželi ráno v sedm hodin od ubytovny směr první lokalita, kterou byla Ľubietová – Podlipa. Na této lokalitě jsem byl již v létě, ale vzhledem k tomu, že se jedná o místo, kam se moc často nedostanu, tak jsem se na ni moc těšil. Ľubietová je jedno z nejvýznamnějších ložisek mědi na Slovensku a místní zrudnění je vyvinuto v metamorfovaných sedimentárních horninách (pískovce až droby) permského stáří a vázaných na terciérní vulkanismus, který do těchto hornin přinesl výrazné nabohacení rudami, v této oblasti především železem a mědí. 
ladislav
Haldy dolu Dolní Ladislav a výše Horní Ladislav.


Drúzka drobných krystalů libethenitu v dutině křemene (Ľubietová Podlipa - štola Dolní Ladislav).
Velikost vzorku 48 mm. 
   Zaparkovali jsme pod podlipskými haldami a po rychlém výkladu jsme se již přesunuli na haldy dolu Johan, kde jsme zkoušeli štěstí. Kvalitní nálezy jsou na těchto velkých haldách dost sporadické, což se mi při obou mých dosavadních návštěvách lokality potvrdilo a tak jsem doufal, že se tentokrát něco hezkého najde. Po asi půl hodině jsme se však s kamarádem Honzou rozhodli, že to vezmeme přes kopec na haldu dolu Reiner a Dolní Ladislav, který je na nálezy dle mého bohatší. 


   Přesun jsme vzali trochu hopem a tak jsme za 10 minut byli na haldách. Já se vyškrábal na místo, kde jsem před dvěma lety udělal jen drobnou sondu, která byla bohatá na nálezy. Honza jen paběrkoval a já se pustil do hrabání polní lopatkou. Netrvalo to dlouho a měl jsem první hezký vzoreček pseudomalachitu. Materiál na těchto haldách je mnohem zajímavější a více porézní, než na druhé straně kopce a tak se po chvilce objevily i drobné dutinky s libethenitem. Ještě najít ten mrázekit a bylo by to vše, co jsem zde chtěl najít, ale mrázekit je zde velice vzácný a s jeho nálezem jsem tedy vůbec nepočítal. 
pseudomalachit
Krásná ukázka pseudomalachitu v dutině křemene (Ľubietová Podlipa - štola Dolní Ladislav).
Velikost vzorku 82 mm.


libethenit
Vzorek nalezený Ondrou - drúza libethenitu.
   Nejvíce mne ale překvapil jeden vzorek pseudomalachitu, který jsem bral jen kvůli malému zelenému kousku odřeného od motyčky. Po umytí jsem zjistil, že je pseudomalachit rozlezlý v poměrně silné kůře po velké části povrchu vzorku a tento kámen tedy půjde do sbírky. Na příště vím, že si sem musím vzít kbelík s vodou a kartáč… Po dvou hodinách hledání jsme lokalitu opouštěli a jeli jsme na dnešní druhé a zároveň poslední plánované místo a to do Španej Doliny.


   Špania Dolina je známá taktéž bohatou historií dobývání rud, taktéž jako v Ľubietové železa a mědi. Přímo v obci se nachází velká halda, která alespoň mne velmi lákala, ale naším cílem byla jiná lokalita, o které jsem slyšel již od svých sběratelských začátků, ale nikdy jsem na ní ještě nebyl a tou bylo ložisko Piesky. Piesky jsou budovány podobnými horninami jako ložisko Podlipa u Ľubietové, tedy metamorfovanými permskými pískovci a drobami. Okolí samotného ložiska je však budováno vápenatými horninami mesozoického (druhohorního) stáří a celé ložisko je opět ovlivněno terciérním vulkanismem.
piesky
Lokalita Piesky z téměř ptačího pohledu .


malachit
Dutina s ledvinitým povlakem malachitu (Špania Dolina - Piesky).
 Velikost vzorku 79 mm.
   Cesta k lokalitě je nějaké 3 až 4 km dlouhá a většinou se jde do kopce. Po cestě jsme navíc špatně odbočili a tak jsme byli docela překvapení, když se nám lokalita otevřela jako na dlani cca 50 metrů pod námi. Cesta srázem přes les k samotné lokalitě byla zajímavá, ale zvládli jsme to všichni ve zdraví. Relativně aktuální zajímavostí této lokality je, že byla začátkem tohoto roku na jednom místě bagrována a na tomto místě se našly nejlepší ukázky krystalů azuritu ve střední Evropě za posledních 500 let. No a my jsme právě díky tomu tuto lokalitu zařadili do programu, jelikož jsme doufali v nějaké zbytky z tohoto bagrování.


   Lokalitu jsme prošli ze shora a zastavili jsme se také u samotného výchozu, kde se dají najít drobné krystalky azuritu. My jsme ale mířili hlavně na místo bagrování, kde již kopali dva místní sběratelé. Nálezy měli, ale krásným vzorkům nalezeným na jaře se to nemohlo rovnat. Přesto jsme si každý našel hezké krystalky azuritu do 3 mm a množství malachitu. Některé pukliny byly malachitem doslova vyplněny, jiné obsahovali pouze drobné kuličky malachitu a olivově zeleného minerálu tvořící paprsčité útvary do 1 mm (nejspíše olivenit). 
azurit
 Krásný vzorek s bobulkami azuritu složených z drobných krystalků
 (Špania Dolina - Piesky).
Velikost vzorku 102 mm


malachit
 Má nejlepší nalezená ukázka malachitu.
   Lokalitu hodnotím jako asi aktuálně nejzajímavější místo celého středního Slovenska co se nálezů minerálů týče. Poté nás čekala dlouhá cesta zpět k autobusu do Španej Doliny, kde jsme správně při půllitru piva završili dnešní den.

P.S. Jo a nemusím se veřejně i s fotkami dušovat, že jsme po sobě sondy zahrabali jako jistí provokatéři. ;)

Další den exkurze zde.


FOTO = Lokalita Ľubietová Podlipa (haldy Johan)
FOTO = Lokalita Ľubietová Podlipa (haldy Reiner a Ladislav)
FOTO 1 = Drúzka drobných krystalů libethenitu v dutině křemene
FOTO 2 = Drúzka drobných krystalů libethenitu v dutině křemene
FOTO 3 = Pseudomalachit v dutině křemene
FOTO 4 = Krásná ukázka pseudomalachitu v dutině křemene


VIDEO = Špania Dolina - Piesky (8.10. 2016)
FOTO = Lokalita Špania Dolina - Piesky
FOTO 1 = Drobné krystalky azuritu
FOTO 2 = Bobulky složené z drobných krystalků azuritu
FOTO 3 = Bobulka složená z drobných krystalků azuritu
FOTO 4 = Dutina s ledvinitým povlakem malachitu
FOTO 5 =
Dutina s ledvinitým povlakem malachitu
FOTO 6 = Povlaky složené z mikroskopických krystalků azuritu
FOTO 7 = Krásný vzorek s bobulkami azuritu složených z drobných krystalků
FOTO 8 = Kuličky malachitu na puklině metamorfované droby
FOTO 9 = Kuličky malachitu na puklině metamorfované droby
FOTO 10 = Dutina s ledvinitým povlakem malachitu
Jakub Mysliveček ©