minj
Lokality

SGA exkurze

SGA exkurze na Slovensko - 3. den
(den konání 9.10. 2016)

vyhled
Především na podzim si při návštěvě lokality Farbiště můžete užít krásné výhledy do krajiny.


   Třetí den exkurze jsme vyráželi opět v sedm hodin ráno a opět jsme měli namířeno na poslední lokalitu s měděným zrudněním podobného typu jako Ľubietová a Piesky navštívené předchozí den. Touto lokalitou bylo Farbiště poblíž Ponické Lehôtky. Lokalitu jsme hledali asi hodinu, přičemž jsme prošli snad všechny kopečky východně a severovýchodně od obce až jsme nakonec lokalitu našli. Okolí lokality je tvořeno především triasovými vápenci a dolomity s lokálním krasovým vývojem a tyto sedimenty jsou proráženy svrchně triasovými andezity a ryolity. Ložisko je v tomto případě vázáno přímo na triasové vulkanity. 
farbiste
Samotná lokalita Farbiště je tvořena silně zvětralým výchozem.


Tyrolit na andezitu (Ponická Lehôtka - Farbiště). Velikost vzorku 50 mm. 
   Zajímavostí tohoto ložiska je bohatá minerální asociace tvořená především azuritem, malachitem a chryzokolem. Dále vzácným tyrolitem (vzácným jinde, ale rozhodně né zde), euchroitem, strašimiritem, olivenitem, klinoklasem, farmakosideritem a mnohými dalšími. Tyto sekundární minerály vznikají v povrchových partiích ložiska zvětráváním primárních rud, především tennantitem a chalkopyritem. Lokalita samotná je tvořena povrchovým výchozem a starými haldičkami po těžbě z 19. století. 


   Já jsem se na tuto lokalitu chtěl podívat již velmi dlouho, ale vždy jsem raději zamířil do Ľubietové. Nemohu říct, že to nebylo správné rozhodnutí, jelikož nás tato lokalita moc neoslovila. Místo bylo nejspíše nedávno bagrováno a pro lepší vzorky by bylo nutno zaprvé kopat a zadruhé umývat vše co se najde ihned na místě. Proto jsem si také našel jeden pro mne hezký vzorek s tirolitem a pak jsem se přesunul nad lokalitu, kde jsem si lehl na louku a kochal se krásou slovenské přírody zbarvené podzimními barvami s epickým pozadím tvořeným zasněženými vrcholky Nízkých Tater. 
tyrolit
Tyrolit na andezitu (Ponická Lehôtka - Farbiště). Velikost vzorku 59 mm.


bela
Lom v obci Banská Belá s výskytem druhohorních křemenců.
   Kdybych však věděl, co bude na programu dále, tak bych asi kopal víc. Dále jsme se totiž přesunuli do Banské Štiavnice, kde jsme vystoupili na náměstí a vydali se po naučné stezce směrem ke Štiavnickému hradu. Jak se mohlo stát, že se téměř polovina účastníků (včetně mne) ztratila na naučné stezce není moc jasné, ale hlavní je to, že jsme se nakonec všichni našli. Já jsem to například vzal přes blízké ghetto plné nepřizpůsobivých, ale naštěstí si mne moc nevšímali. Další pokračování vedlo na začátek naučné geologické stezky o Štiavnickém stratovulkánu. Zde jsem trochu zbystřil, jelikož vulkanologie a především terciérní vulkanické projevy v Evropě mne velmi zajímají. 


   Vycházku po kopcích nad Banskou Štiavnicí v trase naučné stezky velmi doporučuji, jelikož stezka je hezky provedená a dozvíte se spoustu zajímavých věcí o vulkánu, který se zde utvářel před 15 – 11 miliony lety a který měl v době své největší slávy nadmořskou výšku kolem 4000 metrů. Navíc se vám naskytnou krásné výhledy na kalderu po tomto vulkánu a za dobrého počasí je to opravdu pěkný zážitek. Po tomto výletu jsme se následně ještě rozhodli, že se podíváme na blízkou lokalitu křemene, křišťálu a ametystu do Banské Belé.
kremen
Drúza křemene (Bánská Belá).
 Velikost vzorku 106 mm.


kremen
Detail předchozího vzorku.
   Tato obec je známá výskytem krásných ukázek krystalovaných forem křemene, které jsou vyvinuty v dutinách a na puklinách křemenců mezozoického stáří. Přímo v obci je malý nečinný lom, ve kterém se i dnes dají najít poměrně bez problému hezké ukázky krystalů křemene. S vydobytím kvalitních ukázek z tvrdého křemence je to ale mnohem horší a tak jsem se nakonec spokojil pouze s paběrkováním. Přesto jsem si tři vzorečky křemene a křišťálu odvážel.

Další den exkurze zde.


FOTO = Lokalita Ponická Lehôtka (Farbiště)
FOTO 1 = Tyrolit na andezitu
FOTO 2 = Tyrolit na andezitu
FOTO 3 = Tyrolit na andezitu


FOTO = Lokalita Banská Belá
FOTO 1 = Drúza křemene
FOTO 2 = Drúza křemene
FOTO 3 = Drúza křemene
Jakub Mysliveček ©