minj
Lokality

Mineralogie

Ľubietová - Podlipa
(den konání 20.7. 2016)

podlipa
Horníci nám na Podlipě nechali opravdu velmi pěkné naleziště sekundárních minerálů mědi.


   Na dnešní den jsem se velice těšil a chtěl jsem dokonce vstávat už před osmou, abych toho v Ľubietové stihl co nejvíce. Nakonec jsem si ale přispal, jelikož den předtím jsme vstávali už v pět ráno a vyráželi na houby. V půl deváté jsem se tedy probudil a šel se připravit. Zuzce nebylo moc dobře a už to vypadalo, že se mnou nepojede, ale nakonec jsem jí přemluvil a tak jsme tedy něco málo po desáté vyráželi. Do Ľubietové jsme doratili někdy kolem jedenácté. Připravili jsme se a vyrazili na cestu směrem nahoru k haldám. U hald jsme zjistili, že se zde od naší poslední návštěvy dělaly úpravy terénu. Spodní haldy jsou mírně upraveny, byly vytvořeny kanály pro odtok vody při přívalových deštích a dokonce zde vznikla i velice pěkně udělaná naučná stezka.
cedule
Na naučné stezce se nachází hezky zpracované cedule, kde návštěvník najde vše důležité.


Krásná ukázka pseudomalachitu v dutině křemene (Ľubietová - Podlipa).
 Velikost vzorku 35 mm.
   Naučná stezka informuje návštvníka o historii dolování, o životě horníků apod. a je opravdu kvalitně vytvořena. Bylo mi trochu trapně, když jsem si uvědomil, že například v Krušných horách nic podobného (tím myslím kvalitu provedení) nemáme a to se Krušné hory mají zapisovat na seznam památek UNESCO. No řekl bych, že Slováci se konečně dostali před nás co se kulturního vývoje týče...
   Ale zpět k výpravě. Dnes jsem měl vytipované místo, kde jsem doufal v nějaký pěkný nález sekundárních minerálů mědi. Nejvíce mi samozřejmě šlo o místní typový minerál - libethenit.


   Po vydrápání se na místo, které bylo na haldě štoly Střední Johan jsem začal hloubit první sondu. V té jsem nacházel pouze chalkopyrit a malé množství zelených kůr sekundárů. Bohužel nic moc hezkého a tak jsem se rozhodl, že se přesunu o kus dál. Tam jsem si našel místo, kde byly větší kameny porostlé lišejníkem a kde tedy dlouho nikdo nehrabal. Začal jsem přebírat kameny a třídit křemeny a hlušinu. Křemeny jsem si dával na stranu k pozdějšímu rozbití. Při přebírání jsem najednou uviděl velký kámen tvořený pouze bílým křemenem. Ihned jsem po něm sáhl a vyndal ho z haldy. V tu chvíli se ze spodu kamene vyrojily vosy a asi si umíte představit, ten úprk. Trochu nechápu jak je možné že jsme ani já, ani Zuzka se psem, nedostali žádné žihadlo. 
malachit
Malachit narůstajíc do dutin perimorfózy křemene po neznámém minerálu (Ľubietová - Podlipa). Velikost vzorku 57 mm.


libethenit
Nejvíce mne dnes potěšil tento nález krystalů libethenitu na puklině krystalické břidlice.
   Po notné chvíli jsem se opatrně vrátil k místu, posbíral si nářadí a přenosil také všechny vytřízené křemeny. Poté jsem křemeny postupně porozbíjel a několik vzorků sekundárů se urodilo, ale nebylo to nic extra. Už jsem začínal být naštvaný, že za se nic pořádného nenajdu, jeli jsme úplně zbytečně a ještě se v tom vedru pokouším o nějaký nález. Zkusil jsem ale ještě trochu hrábnout a v tom se to stalo. Vyndal jsem velký kus přokřemenělé krystalické břidlice. Všiml jsem si úzké křemenem zhojené pukliny po které jsem kámen rozklepl a hle. Puklina místy křemenem vyhojena nebyla v těchto místech vykrystalizovaly krásné oktaedry libethenitu velké maximálně 1 mm. Navíc byl kámen poměrně velký, takže jsem si našel krásný vzorek, který jsem dnes chtěl najít. 


   Byly dvě hodiny a Zuzka už chtěla jít domů, jelikož na zítřek jsme měli naplánovanou cestu domů zpátky do Ústí. Já si zabalil vzorky a ještě se vyškrábal na vrch haldy, odkud jsem udělal několik fotek, natočil si to zde a pokochal se pohledem do krajiny. Poté už jsem jen seběhl zpátky, vzal si věci a uháněl za Zuzkou, která se mezitím vydala k autu.
   Ľubietová je skvělá lokalita, ale chtělo by to zde být možná i několik dní na jedné lokalitě, aby se našly nějaké lepší nálezy. Ty jsou zde ale stále možné...

P.S. Ten velký křemen s vosím hnízdem jsem nerozbil, takže pokud v něm byl dnešní vzorek dne, tak je připravený na haldě pro nějakého odvážlivce. :)
vyhled
Z vrcholu haldy je krásný výhled do okolí.


VIDEO = Ľubietová - Podlipa (20.7. 2016)
FOTO = Lokalita Ľubietová - Podlipa
FOTO 1 = Krásná ukázka pseudomalachitu v dutině křemene
FOTO 2 = Kůra malachitu na křemeni
FOTO 3 = Kapička pseudomalachitu v dutině křemene
FOTO 4 = Drobné oktaedry libethenitu
FOTO 5 =
Kromě tetraedritu byl v Ľubietové rudou mědi také chalkopyrit
FOTO 6Vějířky a kapičky pseudomalachitu v dutině křemene
FOTO 7 = Malachit narůstající do dutin perimorfózy křemene po neznámém minerálu
FOTO 8 = Dutiny s malachitem
FOTO 9 =
Pseudomalachit v dutinách krystalické břidlice
FOTO 10Vzorek s oktaedry libethenitu na puklině krystalické břidlice
FOTO 11Oktaedry libethenitů na puklině krystalické břidlice
Jakub Mysliveček ©