minj
Lokality


Pecínov u Kladna
(den konání 16.6. 2015)

pecinov
Lom na lupek poblíž Pecínova u Kladna.


   Dnešní paleontologická exkurze byla ve velmi malém počtu účastníků. Na 4 žáky jsme měli dva paleontology a to RNDr. Martina Košťáka, PhD. a Doc. RNDr. Petra Krafta, CSc. V tomto úzkém kruhu jsme se vydali na lokalitu sedimentů křídového stáří v lomu Pecínov u Kladna hned za Novým Strašecím. Počasí i teploty nám přály a tak bylo napůl vyhráno. Teď ještě nějaké ty nálezy! V místmím lomu se již od 70. let těží lupek karbonského stáří, který má světle růžovou až fialovou barvu a používá se na výrobu kvalitní žáruvzdorné keramiky. Na tyto vrstvy nasedají křídové sedimenty, jelikož došlo k erozi nadložních vrstev a tak nám zde na karbon nasedá rovnou křída.
kapradina
 Otisk kapradiny (Pecínov u Kladna). Velikost vzorku 93 mm.


List křídového jinanu vypršeného z jílu. Vypadá jako by byl z posledního podzimu.
   Místní sedimenty vznikaly na okraji velkého ostrova, který zde vystupoval z mělkého moře. Docházelo zde tedy ke střídání sedimentačních procesů typických pro delty řek, tidální plošiny i mořské prostředí podle oscilací výšky mořské hladiny. Je zde také zaznamenáno jedno z velkých vymírání mořských organismů a tak díky tomu víme, že ve zdejším prostředí mělo v určitém období málo kyslíku v mořské vodě, což mělo za následek ještě se prohlubující vymírání, snižování hladiny kyslíku a přežívání forem organicmů typicky žijících v nejsvrchnějších polohách u haldiny. Nejsvrchnější opukové vrstvy bělohorského souvrství již patří k čistě mořským sedimentům s opět obnoveným kalsickým obsahem kyslíku.


   My se nejdříve podívali na právě odtěžující polohu se skrývkovými horninami. V jedno místě jsme zde narazili na polohu s velmi častými ukázkami fosilní flóry jak jehličnatých a kapraďovitých rostlin typických pro druhohory, tak již první zástupce krytosemenných. Během chvíle přijeli další paleontologové a začali místo detailně zpracovávat. Takovéto vrstvy se zde prý neobjevili od roku 1995. O kus dále jsme si ještě z prachovců vybouchali nějaké mlže a heldali relikty kmínků tempskyí. Jedna se skutečně našla.
   Další zastávkou byly volně vyvětralé listy jinanovitých, kde jsme pobyli jen chvíli, jelikož na sběr to moc nebylo. Materiál se totiž velice drolil a tak nebylo možné nic odnést vcelku.
tempskye
Krásná ukázka kmínku Tempskye (Pecínov u Kladna).
Velikost vzorku 110 mm.


zub
Bohužel rozpadlý zub křídového žraloka.
   Předposlední zastávkou byly již přemýstěné tmavě šedé prachovce až slínovce, které jsme viděli dole v lomu, ale zde již díky dešti trochu bloky zvětraly a tak se lépe rozbíjely. Měli jsme zde sbírat zástupce amonitové skupiny, tedy amonity a loděnky. Ty jsme zde našli v hezkých ukázkách a bylo zde i mnoho drobnějších mlžů. Nalezla se i jedna hezká mechovka. Já nemohl nic najít a chvilku před odchodem jsem klepl do černého. Najednou na mě vyskočil vzácný cca 15 cm velký indexový amonit druhu Metoicoceras, podle velikosti prý samička. Částečně jsem vzorek naformátoval a zbytek již nechám na detailní práci na doma. Po chvíli se ještě našel jeden exemplář menší velikosti. 


   Byl jsem konečně spokojen s nálezem. :) Pokračovali jsme na poslendí místo, ale ještě jsme se podívali na rozpadlý nález žraločího zubu velkého cca 2 cm. Moc jsme ani nedoufali, že na "tempskyové haldě" nějaké kmínky nelezneme, jelikož místo již prošla hromada lidí a odvezla přibližně stejné množství materiálu. Po cestě se ale Ondra sehnul a z cesty vytáhl pěkný kmínek velký něco nad 20 cm. Já vedle našel ještě jeden odštěpek. Navnadilo nás to a tak jsme na haldu nakonec šli. Udělali jsme dobře, jelikož aspoň jedno tempskyi si odnesl myslím každý. Mě se zde povedly 3 kusy rlzně poškozených kmínků a jeden krásný celý kmínek ze kterého mám velkou radost.
   Exkurze se tedy více než povedla a já doufám, že se na tuto zajímavou lokalitu ještě někdy podívám.
metoicoceras
Hezká ukázka samičky amonita druhu Metoicoceras (Pecínov u Kladna). Velikost vzorku 188 mm.


VIDEO = Pecínov u Kladna (16.6. 2015)
FOTO = Lokalita
FOTO 1První zástupci krytosemenných
FOTO 2List eukalyptu a otisky kapradin
FOTO 3
Otisk kapradiny
FOTO 4Otisk amonita druhu Asteroceras
FOTO 5 = Tempskye
FOTO 6Tempskye
FOTO 7 = Krásná ukázka kmínku Tempskye
FOTO 8 = Hezká ukázka samičky amonita druhu Metoicoceras
Jakub Mysliveček ©