minj
Lokality


Krupka - Knöttl
(den konání 30.7. 2015)

halda
Nové bagrování na Prokopském pni.


   Další výpravou kterou jsme podnikli byla výprava do Krupky na Knöttl, kde se někdy na přelomu května až června uskutečnilo bagrování dvou výchozů křemenné žíly na Prokopském pni. O tomto bargování vím již delší dobu, ale nechtěl jsem skupině která zde hrabala "lézt do zelí".
   Dnes jsme tedy využili posledního poměrně chladnějšího dne a zamířili s palicemi na Prokopský peň plni očekávání co hezkého najdeme.
topaz
 Hezká ukázka typického krystalu topazu z Krupky
(Krupka - Prokopský peň).
Velikost vzorku 71 mm.


halda
Halda vzniklá vybagrováním sutě nad výchozem křemenné žíly.
   Po příchodu jsme prošli okolí pně a zjistili že zde bylo bagrováno na dvou místech výchozu žil a také byla vyryta rýha, která nejspíš měla vyhrabat velké křemeny, ale našli jsme v ní pouze malé kusy. Zajímavější se nám jevil pravý z výchozů a tak jsme se do něj pustili. V dutinách křemene zde byly do 1 cm velké krychle fialového fluoritu různě syté barvy, většinou však tmavější až do antozonitové černě. Druhým nějčastějším minerálem (mimo saotné krystaly křemene v dutinách) byl molybdenit, který v některých dutinách tvořil hezky vyvinuté hexagonální tabulky do 1,5 cm. 


   Místy se objevili drobné ukázky topazovce (hornina téměř celá tvořena topazem) a v jedné dutině jsme dokonce narazili na velice drobné drobné jasně zelené krystalky na lokalitě neurčeného minerálu. Doma jsem vzorek detailně vyfotil a přestože nemám dostatečnou techniku na vyfocení něčeho tak drobného, tak jsem díky množství charakteriskycých krystalků určil minerál jako olivenit. Ten z Prokopského pně ještě nebyl popsán!
   V druhém výchoze křemenné žily již nebyl křemen tak bohatý na dutiny a našli jsme zde molybdenit, ferrimolybdit a zajímavé fialové fluority vykrystalizované na puklině křemene.
olivenit
Křemenná dutina s fluority a velmi drobnými zelenými krystalky olivenitu (Krupka - Prokopský peň).
Velikost xx olivenitu 0,1 mm.


fluorit
Hezký vzorek krystalů fluoritu na puklině křemene (Krupka - Prokopský peň). Velikost vzorku 111 mm.
   Lokalita je perspektivní, ale výstup k ní je poměrně obtížný a na pro získání kvalitních vzorků je nutné pracovat s většíi palicemi a pajzry. V okolí však leží množství křemenného materiálu, který po rozbití může vydat zajímavé nálezy místní mineralizace.


VIDEO = Krupka - Prokopský peň (30.7. 2015)
FOTO = Lokalita
FOTO 1Krychle fluoritu v dutině křemene
FOTO 2Krychle fluoritu v dutince křemene a molybdenit
FOTO 3 =
Oboustranně ukončený krystal křemene
FOTO 4Krystal topazu
FOTO 5 = Molybdenit v křemeni
FOTO 6Hezká ukázka typického krystalu topazu z Krupky
FOTO 7 = Hezký vzorek krystalů fluoritu na puklině křemene
Jakub Mysliveček ©