minj
Lokality


Divoká rokle a Trmice v Ústí nad Labem
(den konání 3.5. 2016)

lokalita
Aktuální podoba spodní části lokality Divoká rokle - napadaných balvanů


   Na dnešní den jsme měli naplánovanou úplně jinou lokalitu, ale bohužel to nějak nevyšlo a navíc ze 4 lidí jsme jeli nakonec jen dva a to Jirka a já. Už večer jsme se domluvili na tom, že pojedeme do Divoké rokle nad Mojžířem, kde jsme oba již dlouhou dobu nebyli. Jirka tedy déle a já naposledy na jaře 2013. Počasí nám mělo přát a dnešní horký den jsme tedy měli v plánu prožít v listnatém lese s příjemnými teplotami.
   Na lokalitu jsme přijeli cca v půl desáté a po převléknutí do šutráckého jsme se vydali na výstup k lokalitě. Ta je kus pod hranou srázu PP Divoká rokle a jedná se o přírodně vypreparovanou žílu fonolitu s četnými dutinami o velikosti až 35 cm.
vzorek
Vzorek analcimu s kalcitem nalezený volně mezi balvany (Divoká rokle).
Velikost vzorku 113 mm.


Krásný vzorek analcimu s kalcitem v pokračování nalezené dutiny.
Velikost vzorku 163 mm.
   Po příchodu na lokalitu jsme usoudili, že návštěvnost místa je velmi malá. Od poslední návštěvy zde sice někdo určitě byl, ale žádný velký pokrok se zde neuskutečnil. My měli v plánu porozbíjet větší kameny ležící pod svahem s žilou fonolitu a pro tento účel jsme si každý přinesli velkou palici. Začali jsme tedy s rozbíjením a výsledky se začali projevovat téměř okamžitě. Nejčastějšími minerály na lokalitě jsou rozhodně analcim v bílých krystalech do 4 mm a kalcit v rozličných tvarech krystalů s převládajícími šestibokými tabulkami o velikosti krystalů do 4 cm. Jirkovi se dnes moc nedařilo, ale já byl především se svými prvními nálezy velice spokojen. Povedlo se mi totiž vydobýt hezkou cca 5 cm velkou dutinu s analcimem a kalcitem z jednoho balvanu zkutáleného někdy dříve ze svahu.


   To by samo o sobě nebylo moc slavné, ale z pokračování této protáhlé dutiny se nakonec vyklubali dva krásné vzorky s dutinami o velikosti cca 10 cm.
   Po rozbití větších kamenů jsme se přesunuli výše na samotnou žílu. Jirka dobýval přímo z žíly a já opět rozbíjel větší kameny. Mé výsledky za moc nestáli a tak jsem se přesunul opět dolů a Jirkovi se pár dutin povedlo, ale nebylo to nic světoborného. Našel ale plochu s drobnými do 4 mm velkými krystaly chabazitu bílé barvy. Další zeolitový minerál jsem našel já a to thomsonit v polokulovitých agregátech velkých max. 7 mm. Tyto dva nálezy jsou důkazem toho, že lokalita je opravdu zeolitová a není tedy pouze o analcimu a kalcitu, jež však tvoří většinu nacházených vzorků.
lom
 Žíly s kalcity a aragonity se táhnou celým lomem v Trmicích.


kalcit
Drúza xx kalcitu (Trmice).
Velikost vzorku 95 mm.
   Asi ve tři hodiny jsme toho už měli nějak dost a rozhodli jsme se, že se ještě přemýstíme někam jinam. Při cestě k autu jsme se rozhodovali mezi dvěma lokalitami a to Žežicemi a Trmicemi. Nakonec jsme se ale rozhodli, že vyzkoušíme ty Trnice. Ani jeden z nás na této lokalitě ještě nebyl a podle pramenů z let 1980 a 1983 se zde měly nacházet žíly s kalcity a aragonity jako ze Všechlap. No nám dělalo nejdřív starosti místo na parkování, jelikož jsme nemohli nic kloudného najít a následně jsme se vydali naprostou džunglí na průzkum. Tato lokalita je totiž starý nečinný lom na čedič, který pozvolna zarůstá náletovými dřevinami. Kombinace vedra, všudypřítomných trnů a únavy způsobila, že jsme působili spíše jako kráčející zombie. Jakmile jsme ale našli první známky po žilách kalcitu, tak únava byla ta tam. 


   Po průzkumu větší části lomu jsme zjistili, že se zde nacházejí dvě velké zóny o mocnosti cca 3 metrů bohaté na drúzy kalcitu východo-západního směru a také několik menších odžilek taktéž s kalcity a dokonce i námi hledanými aragonity. Krystaly aragonitů byly velké až 6 cm a tvořili buď dokonale omezené šestiboké krystaly vrostlé do dutin s kalcitem a nebo se zde vyskytovaly ve formě vláknitých krystalů vystýlající celou dutinu. My se nakonec věnovali především jedné žíle s bohatými drúzami kalcitů. A drúzy se opravdu jen sypaly jedna za druhou. Největší vzorky, které jsme získávali byly přes 20 cm velké balvany obalené drobnými do 5 mm velkými medově žlutými klenci. 
aragonit
Vzorek vláknitého aragonitu.


kalcit
Velká drúza xx kalcitu (Trmice).
Velikost vzorku 201 mm.
   Chtěl jsem už pomalu jít, ale Jirka né a né přestat s kopáním, jelikož tušil pěkné vzorky. Po cca hodině navíc se konečně nechal přemluvit a začali jsme balit vzorky již pomalu za šera. S těžkými batohy jsme se vydali na cestu k autu, což byla kapitola sama pro sebe. Nakonec jsme to ale zvládli a vzorky po umytí vypadají k světu. :) Na tuto lokalitu mě osobně velmi připomínající lokalitu Libochovany - Deblík se určitě ještě podívám.


VIDEO = Divoká rokle (3.5. 2016)
FOTO = Lokalita Divoká rokle
FOTO 1Vzorek s polokoulemi thomsonitu a drobnými krychličkami pyritu
FOTO 2 = Krystaly kalcitu narůstající do dutiny fonolitu
FOTO 3Analcim s kalcitem v dutině fonolitu
FOTO 4Krásná bílá dutina s xx analcimu a medovými xx kalcitu
FOTO 5
Analcim s kalcitem nalezený volně mezi balvany
FOTO 6Krásná dutina s analcimem a kalcitem
FOTO 7
Druhá polovina dutiny s xx analcimu a kalcitu


VIDEO = Trmice v Ústí nad Labem (3.5. 2016)
FOTO = Lokalita Trmice
FOTO 1Drúza xx kalcitu
FOTO 2 = Drúza xx kalcitu
FOTO 3Drúza xx kalcitu
FOTO 4Drúza xx kalcitu
FOTO 5
Drúza xx kalcitu
FOTO 6Drúza xx kalcitu
FOTO 7 = Drúza xx kalcitu
FOTO 8Aragonit
FOTO 9Velká drúza xx kalcitu
FOTO 10
Velká drúza xx kalcitu
Jakub Mysliveček ©