minj
Lokality


Moldava
(den konání 14.4. 2014)

stena
Celkový pohled na fluoritovou stěnu.


   Původně jsem tento víkend ani na šutry nechtěl, ale nakonec slovo dalo slovo a s Martinem a Karlem jsme zamířili na jednu lokalitu, kde však už někdo kopal a tak jsme zvolili nejbližší lokalitu, na které by jsme použili nářadím které jsme sebou měli. Volba padla na fluoritové ložisko Moldava. 
baryt
Estetické nárůsty krystalů barytu na fluorit v dutině (Moldava - povrchová dobývka Josef I.). Velikost vzorku 60 mm.


baryt
Drůza fluoritu na krystalech barytu (Moldava - povrchová dobývka Josef I.). Velikost vzorku 35 mm.
   Počasí bylo trochu vrtkavé, ale přesto jsme naštěstí nezmokli, ale zima byla dost vlézavá a tak nezbývalo nic jiného než se zahřát prací. U povrchového odryvu fluoritové žíly, který jsem poprvé navštívil v létě 2012 (reportáž na stránkách zde) jsme si našli několik zajímavých míst, kde jsme měli v plánu kopat.
   První dojmy byly skvělé. Stačilo jednout kopnout a už vypadla asi 4 cm dutinka s velkou krystalovou plochou fluoritu a oxidy železa zbarvenými xx barytu do 4 mm. Tento vzorek byl však jediný lepší, který jsem zde dnes našel. Následovalo pár dalších nedokonalých drobných barytků a rozsypaných fluoritů, ale nic víc jsem nenašel.


   Martin na tom byl chudák ještě hůř než já a z celého dne si neodvezl nakonec ani jeden vzorek. Za to Karel má několik drobných (do 6 cm velkých) vzorků s xx fluoritem a vějířky barytu kolem 1 cm. S dřívějšími nálezy se to ale nedá srovnávat a jsem rád za vzorky, které jsem si zde našel dříve. Přesto na poličku se vzorky z Moldavy přibyde jedna větší (cca 2 cm) necelá krychle fluoritu, nalezený někým zapomenutý vzorek cca 15 mm velké krychle fluoritu a ona jedna dutinka s fluoritem a drobným barytem.
dutina
Nejlepší nalezená dutina s krychlí o hraně 3 cm. Bohužel z dutiny zůstaly jen 3 malé drůzky rozlámaných krychlí.


baryt
Dutina s fluoritem porostlým krystaly barytu (Moldava - povrchová dobývka Josef I.).
   Ještě stojí za zmínku, že jsme se zde pokusili kopat jednu žílu masivního barytu a doufali, že bude obsahovat drůzové dutiny - neúspěšně...
   Vzhledem k tomu, že je tato lokalita trochu z ruky a vzorky zde nedosahují takových kvalit jako na jiných fluoritových lokalitách, tak bych tuto lokalitu doporučil spíš začínajícím šutrákům, kteří spíše něž samotné kopání ve stěně vyznávají spíše paběrkování. Paběrkováním by se zde totiž dalo najít nejspíš více než samotným kopáním.


FOTO = Lokalita
FOTO 1Největší nalezený krystal fluoritu
FOTO 2Vypadlá drůzka fluoritu
FOTO 3Drůzka křemene
FOTO 4Křemenná drůzka
FOTO 5Dutina s fluoritem porostlým krystaly barytu
FOTO 6Krystaly barytu s fluoritem
FOTO 7Estetické nárůsty krystalů barytu na fluorit v dutině
FOTO 8Drůza fluoritu na krystalech barytu
FOTO 9Baryt na fluoritu
Jakub Mysliveček ©