minj
Lokality


Ústecký kraj:


   Zde naleznete odkazy na fotogalerie zkamenělin podle lokalit, lokality jsou řazeny abecedně. U každé lokality jsou uvedeny základní informace a možnosti sběru. Do galerie se dostanete kliknutím na fotografii zkameněliny nebo na název lokality.

dobrcice
   Zbytek stěny s vypálenými jíly a porcelanity v bývalé  porcelanitovně u Mostu. Vypalené horniny obsahují místy zkameněliny terciérního stáří.

Možnosti sběru: Dobrédulbilina
   Ložisko hnědého uhlí terciérního stáří s velkým množstvím nálezů zkamenělin v těženém povrchovém dole.

Možnosti sběru: Špatné (do dolu se nedá dostat bez povolení)jenikov
   Ložisko křemence těžené koncem minulého století s nadložními vrstvami křídových slínovců. Výskyt barytu, pyritu, kalcitu a turónských mořských zkamenělin.

Možnosti sběru: Problematické (zatápění lomu)


jezuitskarokle
   Tato stará a téměř zapomenutá paleontologická lokalita skýtá i dnes dobré možnosti nálezu tercirní flóry v jemnozrnných diatomitech a bitumenózních břidlicích.

Možnosti sběru: Dobré


rytinasouteska
   Stará paleontologická lokalita terciérní fauny a flóry v jejímž okolí jsou dvě další lokality (Jezuitská rokle a Matrý). Nálezy vázané na bitumenózní břidlice a slojky uhlí.
   Mineralogicky nadějná lokalita s výskytem zeolitů a vyrostlic olivínu v čediči.

Možnosti sběru: Dobré


upohlavy

   Činný lom těžící turónský slínovec za účelem získávání vápna. Velmi významná paleontologická lokalita s nálezy měkkýšů, ostnokožců, obratlovců a dalších.

Možnosti sběru: Dobré (nutné povolení ke vstupu)
Jakub Mysliveček ©