minj
Lokality


Středočeský kraj:


   Zde naleznete odkazy na fotogalerie zkamenělin podle lokalit, lokality jsou řazeny abecedně. U každé lokality jsou uvedeny základní informace a možnosti sběru. Do galerie se dostanete kliknutím na fotografii zkameněliny nebo na název lokality.

cervenepecky
   Chráněná paleontologická lokalita druhohorních ústřic.

Možnosti sběru: Problematické (sběr možný jen pod stěnou)


pecinov
   Činný lom na lupek s nadložím tvořeným sedimenty Kutnohorského souvrství České křídové pánve s běžnými nálezy turonské mořské flóry a pevninské fauny.

Možnosti sběru: Dobré (nutné povolení ke vstupu)


skryje
   Klasická paleontologická lokalita, kde sbíral již Joachim Barrande s výskytem kabrické fauny, především trilobitů.

Možnosti sběru: Horší (povolen sběr pouze ze sutě)

Jakub Mysliveček ©